THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Đắc Lắc 83-91,Quảng Nam 99-28 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 19-97,Thừa Thiên Huế 53-73 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-06-2021 Khánh Hòa 14-35,Kon Tum 35-60 Miss
12-06-2021 Đà Nẵng 65-29,Đắc Nông 36-89,Quảng Ngãi 36-74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-06-2021 Gia Lai 58-24,Ninh Thuận 13-41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-06-2021 Bình Định 52-17,Quảng Bình 16-38,Quảng Trị 04-18 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 43-85,Khánh Hòa 12-21 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 33-83,Quảng Nam 31-11 Miss
07-06-2021 Phú Yên 85-75,Thừa Thiên Huế 50-28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-06-2021 Khánh Hòa 57-79,Kon Tum 93-08 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-06-2021 Đà Nẵng 94-73,Đắc Nông 75-67,Quảng Ngãi 31-33 Win Đắc Nông
04-06-2021 Gia Lai 72-49,Ninh Thuận 40-42 Miss
03-06-2021 Bình Định 63-30,Quảng Bình 58-79,Quảng Trị 70-11 Win Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 54-98,Khánh Hòa 97-50 Miss
01-06-2021 Đắc Lắc 73-32,Quảng Nam 56-23 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-05-2021 Phú Yên 62-56,Thừa Thiên Huế 67-91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-05-2021 Khánh Hòa 87-52,Kon Tum 26-67 Win Khánh Hòa
29-05-2021 Đà Nẵng 09-78,Đắc Nông 38-68,Quảng Ngãi 26-11 Miss
28-05-2021 Gia Lai 24-34,Ninh Thuận 24-57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-05-2021 Bình Định 04-57,Quảng Bình 56-44,Quảng Trị 57-12 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-05-2021 Đà Nẵng 05-31,Khánh Hòa 64-23 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-05-2021 Đắc Lắc 99-67,Quảng Nam 66-38 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-05-2021 Phú Yên 59-85,Thừa Thiên Huế 89-79 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-05-2021 Khánh Hòa 62-26,Kon Tum 77-28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-05-2021 Đà Nẵng 14-34,Đắc Nông 54-79,Quảng Ngãi 90-72 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-05-2021 Gia Lai 05-86,Ninh Thuận 96-57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-05-2021 Bình Định 56-71,Quảng Bình 11-49,Quảng Trị 96-26 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-05-2021 Đà Nẵng 15-31,Khánh Hòa 98-37 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-05-2021 Đắc Lắc 17-03,Quảng Nam 51-68 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-05-2021 Phú Yên 42-70,Thừa Thiên Huế 43-14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-05-2021 Khánh Hòa 50-14,Kon Tum 69-36 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-05-2021 Đà Nẵng 98-76,Đắc Nông 71-12,Quảng Ngãi 21-46 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-05-2021 Gia Lai 21-49,Ninh Thuận 28-11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-05-2021 Bình Định 06-32,Quảng Bình 17-99,Quảng Trị 24-74 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-05-2021 Đà Nẵng 97-61,Khánh Hòa 57-44 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-05-2021 Đắc Lắc 26-24,Quảng Nam 98-81 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-05-2021 Phú Yên 46-87,Thừa Thiên Huế 48-04 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-05-2021 Khánh Hòa 88-37,Kon Tum 78-29 Miss
08-05-2021 Đà Nẵng 42-69,Đắc Nông 07-01,Quảng Ngãi 80-78 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-05-2021 Gia Lai 93-10,Ninh Thuận 82-96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-05-2021 Bình Định 97-11,Quảng Bình 67-78,Quảng Trị 12-49 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-05-2021 Đà Nẵng 72-10,Khánh Hòa 84-89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-05-2021 Đắc Lắc 39-18,Quảng Nam 89-27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-05-2021 Phú Yên 27-90,Thừa Thiên Huế 36-53 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-05-2021 Khánh Hòa 25-41,Kon Tum 45-10 Win Khánh Hòa,Kon Tum