THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Đắc Lắc 96-73,Quảng Nam 18-46 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-09-2022 Phú Yên 93-07,Thừa Thiên Huế 98-33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-09-2022 Khánh Hòa 38-08,Kon Tum 55-84 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-09-2022 Đà Nẵng 26-34,Đắc Nông 34-63,Quảng Ngãi 75-74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-09-2022 Gia Lai 91-82,Ninh Thuận 31-69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-09-2022 Bình Định 33-85,Quảng Bình 68-17,Quảng Trị 14-37 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-09-2022 Đà Nẵng 78-69,Khánh Hòa 13-72 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-09-2022 Đắc Lắc 50-59,Quảng Nam 85-62 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-09-2022 Phú Yên 40-33,Thừa Thiên Huế 33-76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-09-2022 Khánh Hòa 47-89,Kon Tum 05-11 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-09-2022 Đà Nẵng 20-92,Đắc Nông 72-03,Quảng Ngãi 81-92 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-09-2022 Gia Lai 75-25,Ninh Thuận 59-38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-09-2022 Bình Định 97-67,Quảng Bình 00-35,Quảng Trị 89-27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-09-2022 Đà Nẵng 25-47,Khánh Hòa 80-32 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-09-2022 Đắc Lắc 00-03,Quảng Nam 34-91 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-09-2022 Phú Yên 87-23,Thừa Thiên Huế 68-53 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-09-2022 Khánh Hòa 98-84,Kon Tum 23-60 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-09-2022 Đà Nẵng 28-26,Đắc Nông 84-46,Quảng Ngãi 38-93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-09-2022 Gia Lai 13-14,Ninh Thuận 14-40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-09-2022 Bình Định 99-73,Quảng Bình 20-60,Quảng Trị 76-03 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-09-2022 Đà Nẵng 22-67,Khánh Hòa 55-50 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-09-2022 Đắc Lắc 80-16,Quảng Nam 70-80 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-09-2022 Phú Yên 85-16,Thừa Thiên Huế 58-09 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-09-2022 Khánh Hòa 30-55,Kon Tum 21-10 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-09-2022 Đà Nẵng 36-25,Đắc Nông 79-02,Quảng Ngãi 46-86 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-09-2022 Gia Lai 46-45,Ninh Thuận 03-54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-09-2022 Bình Định 61-05,Quảng Bình 97-71,Quảng Trị 63-40 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-08-2022 Đà Nẵng 73-08,Khánh Hòa 36-53 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-08-2022 Đắc Lắc 02-50,Quảng Nam 62-81 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-08-2022 Phú Yên 98-96,Thừa Thiên Huế 37-38 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-08-2022 Khánh Hòa 77-51,Kon Tum 63-98 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-08-2022 Đà Nẵng 57-65,Đắc Nông 92-09,Quảng Ngãi 22-48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-08-2022 Gia Lai 27-77,Ninh Thuận 10-27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-08-2022 Bình Định 92-66,Quảng Bình 39-67,Quảng Trị 51-92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-08-2022 Đà Nẵng 59-61,Khánh Hòa 34-39 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-08-2022 Đắc Lắc 10-86,Quảng Nam 41-18 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-08-2022 Phú Yên 26-46,Thừa Thiên Huế 38-54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-08-2022 Khánh Hòa 66-41,Kon Tum 95-12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-08-2022 Đà Nẵng 37-40,Đắc Nông 17-79,Quảng Ngãi 80-57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-08-2022 Gia Lai 13-06,Ninh Thuận 32-94 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-08-2022 Bình Định 49-06,Quảng Bình 67-32,Quảng Trị 14-61 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-08-2022 Đà Nẵng 75-55,Khánh Hòa 51-09 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-08-2022 Đắc Lắc 85-89,Quảng Nam 38-07 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-08-2022 Phú Yên 59-51,Thừa Thiên Huế 41-46 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-08-2022 Khánh Hòa 95-84,Kon Tum 81-22 Win Khánh Hòa,Kon Tum