NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 037-509,Sóc Trăng 229-622,Cần Thơ 474-784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 536-923,Bến Tre 271-273,Vũng Tàu 405-968 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 868-713,Hồ Chí Minh 145-944,Đồng Tháp 888-216 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 485-364,Đà Lạt 913-959,Tiền Giang 571-954 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 987-716,Bình Phước 461-808,Hậu Giang 920-472,Long An 665-441 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 562-390,Trà Vinh 687-828,Vĩnh Long 151-859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 350-974,Tây Ninh 166-761,Binh Thuận 266-587 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 484-869,Sóc Trăng 820-911,Cần Thơ 578-871 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 792-239,Bến Tre 132-264,Vũng Tàu 183-885 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 187-722,Hồ Chí Minh 992-788,Đồng Tháp 367-235 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 052-314,Đà Lạt 002-187,Tiền Giang 884-325 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 951-133,Bình Phước 324-707,Hậu Giang 067-699,Long An 892-997 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 732-386,Trà Vinh 823-998,Vĩnh Long 324-978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 704-448,Tây Ninh 312-643,Binh Thuận 526-777 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 580-874,Sóc Trăng 440-729,Cần Thơ 526-085 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 110-107,Bến Tre 455-830,Vũng Tàu 508-310 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 307-518,Hồ Chí Minh 092-251,Đồng Tháp 915-469 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 441-072,Đà Lạt 785-419,Tiền Giang 562-887 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 202-889,Bình Phước 254-707,Hậu Giang 994-729,Long An 757-486 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 693-258,Trà Vinh 837-385,Vĩnh Long 825-859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 171-485,Tây Ninh 405-883,Binh Thuận 749-166 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 866-298,Sóc Trăng 647-827,Cần Thơ 411-784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 636-264,Bến Tre 727-270,Vũng Tàu 729-014 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 403-922,Hồ Chí Minh 678-652,Đồng Tháp 255-612 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 232-557,Đà Lạt 881-045,Tiền Giang 797-034 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 435-916,Bình Phước 179-108,Hậu Giang 636-260,Long An 233-371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 969-909,Trà Vinh 862-408,Vĩnh Long 762-030 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 068-979,Tây Ninh 676-136,Binh Thuận 504-013 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 036-080,Sóc Trăng 731-070,Cần Thơ 633-384 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 635-969,Bến Tre 381-777,Vũng Tàu 262-471 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 860-862,Hồ Chí Minh 973-486,Đồng Tháp 043-010 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 634-821,Đà Lạt 010-291,Tiền Giang 805-322 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 139-439,Bình Phước 582-461,Hậu Giang 312-452,Long An 119-469 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 101-752,Trà Vinh 078-899,Vĩnh Long 338-397 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 494-870,Tây Ninh 021-304,Binh Thuận 921-787 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 665-226,Sóc Trăng 085-377,Cần Thơ 709-767 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 553-061,Bến Tre 316-064,Vũng Tàu 376-306 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 305-152,Hồ Chí Minh 311-659,Đồng Tháp 565-555 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 308-365,Đà Lạt 995-067,Tiền Giang 710-571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 494-053,Bình Phước 070-404,Hậu Giang 303-193,Long An 589-237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An