NẠP THẺ VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM

Ngày Xỉu chủ miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 916,Bến Tre 251,Vũng Tàu 015 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-11-2021 Cà Mau 824,Hồ Chí Minh 659,Đồng Tháp 353 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-11-2021 Kiên Giang 054,Đà Lạt 927,Tiền Giang 682 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 926,Bình Phước 112,Hậu Giang 830,Long An 120 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 193,Trà Vinh 102,Vĩnh Long 227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 416,Tây Ninh 313,Binh Thuận 060 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 654,Sóc Trăng 382,Cần Thơ 454 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 576,Bến Tre 347,Vũng Tàu 616 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 700,Hồ Chí Minh 418,Đồng Tháp 379 Miss
21-11-2021 Kiên Giang 374,Đà Lạt 710,Tiền Giang 020 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 403,Bình Phước 113,Hậu Giang 686,Long An 159 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 564,Trà Vinh 931,Vĩnh Long 315 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-11-2021 An Giang 138,Tây Ninh 851,Binh Thuận 506 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-11-2021 Đồng Nai 676,Sóc Trăng 017,Cần Thơ 505 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 732,Bến Tre 001,Vũng Tàu 482 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 821,Hồ Chí Minh 159,Đồng Tháp 241 Miss
14-11-2021 Kiên Giang 817,Đà Lạt 508,Tiền Giang 186 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-11-2021 Hồ Chí Minh 181,Bình Phước 010,Hậu Giang 888,Long An 040 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 727,Trà Vinh 829,Vĩnh Long 389 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 610,Tây Ninh 260,Binh Thuận 040 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 906,Sóc Trăng 706,Cần Thơ 418 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 684,Bến Tre 426,Vũng Tàu 562 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 453,Hồ Chí Minh 007,Đồng Tháp 402 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 177,Đà Lạt 065,Tiền Giang 642 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 330,Bình Phước 677,Hậu Giang 600,Long An 849 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 543,Trà Vinh 485,Vĩnh Long 635 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-11-2021 An Giang 455,Tây Ninh 051,Binh Thuận 172 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 409,Sóc Trăng 266,Cần Thơ 839 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 259,Bến Tre 108,Vũng Tàu 003 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 535,Hồ Chí Minh 901,Đồng Tháp 693 Miss
31-10-2021 Kiên Giang 806,Đà Lạt 373,Tiền Giang 441 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-10-2021 Hồ Chí Minh 718,Bình Phước 730,Hậu Giang 235,Long An 776 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 317,Trà Vinh 717,Vĩnh Long 431 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 554,Tây Ninh 800,Binh Thuận 497 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-10-2021 Đồng Nai 640,Sóc Trăng 905,Cần Thơ 782 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 295,Bến Tre 804,Vũng Tàu 670 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 940,Hồ Chí Minh 182,Đồng Tháp 681 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 031,Đà Lạt 416,Tiền Giang 772 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 631,Bình Phước 138,Hậu Giang 712,Long An 203 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 825,Trà Vinh 059,Vĩnh Long 861 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long