NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Đắc Lắc 384,Quảng Nam 056 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
26-09-2022 Phú Yên 984,Thừa Thiên Huế 681 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-09-2022 Khánh Hòa 624,Kon Tum 411 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-09-2022 Đà Nẵng 079,Đắc Nông 440,Quảng Ngãi 574 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-09-2022 Gia Lai 994,Ninh Thuận 571 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-09-2022 Bình Định 944,Quảng Bình 904,Quảng Trị 066 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-09-2022 Đà Nẵng 766,Khánh Hòa 050 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-09-2022 Đắc Lắc 258,Quảng Nam 231 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-09-2022 Phú Yên 273,Thừa Thiên Huế 494 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-09-2022 Khánh Hòa 708,Kon Tum 186 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-09-2022 Đà Nẵng 656,Đắc Nông 166,Quảng Ngãi 456 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-09-2022 Gia Lai 907,Ninh Thuận 314 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-09-2022 Bình Định 237,Quảng Bình 855,Quảng Trị 861 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
14-09-2022 Đà Nẵng 125,Khánh Hòa 424 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-09-2022 Đắc Lắc 482,Quảng Nam 591 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-09-2022 Phú Yên 528,Thừa Thiên Huế 829 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-09-2022 Khánh Hòa 525,Kon Tum 411 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-09-2022 Đà Nẵng 959,Đắc Nông 796,Quảng Ngãi 893 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
09-09-2022 Gia Lai 531,Ninh Thuận 654 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-09-2022 Bình Định 287,Quảng Bình 347,Quảng Trị 694 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-09-2022 Đà Nẵng 720,Khánh Hòa 503 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-09-2022 Đắc Lắc 708,Quảng Nam 414 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-09-2022 Phú Yên 680,Thừa Thiên Huế 580 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-09-2022 Khánh Hòa 076,Kon Tum 422 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-09-2022 Đà Nẵng 936,Đắc Nông 288,Quảng Ngãi 857 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-09-2022 Gia Lai 290,Ninh Thuận 488 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-09-2022 Bình Định 689,Quảng Bình 671,Quảng Trị 898 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
31-08-2022 Đà Nẵng 253,Khánh Hòa 028 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
30-08-2022 Đắc Lắc 484,Quảng Nam 001 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
29-08-2022 Phú Yên 496,Thừa Thiên Huế 053 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-08-2022 Khánh Hòa 724,Kon Tum 193 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-08-2022 Đà Nẵng 715,Đắc Nông 337,Quảng Ngãi 548 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-08-2022 Gia Lai 696,Ninh Thuận 950 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-08-2022 Bình Định 871,Quảng Bình 767,Quảng Trị 119 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-08-2022 Đà Nẵng 678,Khánh Hòa 647 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-08-2022 Đắc Lắc 458,Quảng Nam 714 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-08-2022 Phú Yên 321,Thừa Thiên Huế 404 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-08-2022 Khánh Hòa 041,Kon Tum 787 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-08-2022 Đà Nẵng 609,Đắc Nông 034,Quảng Ngãi 019 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-08-2022 Gia Lai 036,Ninh Thuận 035 Win Gia Lai,Ninh Thuận
18-08-2022 Bình Định 986,Quảng Bình 691,Quảng Trị 392 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-08-2022 Đà Nẵng 704,Khánh Hòa 937 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-08-2022 Đắc Lắc 187,Quảng Nam 671 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-08-2022 Phú Yên 207,Thừa Thiên Huế 134 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-08-2022 Khánh Hòa 170,Kon Tum 231 Win Khánh Hòa,Kon Tum
13-08-2022 Đà Nẵng 406,Đắc Nông 518,Quảng Ngãi 833 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-08-2022 Gia Lai 915,Ninh Thuận 551 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-08-2022 Bình Định 306,Quảng Bình 769,Quảng Trị 044 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-08-2022 Đà Nẵng 113,Khánh Hòa 623 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-08-2022 Đắc Lắc 025,Quảng Nam 034 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-08-2022 Phú Yên 157,Thừa Thiên Huế 499 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-08-2022 Khánh Hòa 571,Kon Tum 986 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-08-2022 Đà Nẵng 215,Đắc Nông 397,Quảng Ngãi 325 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-08-2022 Gia Lai 970,Ninh Thuận 412 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-08-2022 Bình Định 331,Quảng Bình 841,Quảng Trị 237 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2022 Đà Nẵng 994,Khánh Hòa 075 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-08-2022 Đắc Lắc 186,Quảng Nam 518 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-08-2022 Phú Yên 462,Thừa Thiên Huế 149 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-07-2022 Khánh Hòa 336,Kon Tum 191 Win Khánh Hòa,Kon Tum
30-07-2022 Đà Nẵng 264,Đắc Nông 201,Quảng Ngãi 919 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi