NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2021 Đà Nẵng 523,Đắc Nông 548,Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 097,Ninh Thuận 526 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 681,Quảng Bình 285,Quảng Trị 016 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 690,Khánh Hòa 308 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 748,Quảng Nam 929 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 763,Thừa Thiên Huế 687 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 599,Kon Tum 869 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 965,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 821 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 904,Ninh Thuận 444 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 246,Quảng Bình 378,Quảng Trị 684 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 895,Khánh Hòa 167 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-10-2021 Đắc Lắc 535,Quảng Nam 135 Win Đắc Lắc
11-10-2021 Phú Yên 461,Thừa Thiên Huế 712 Miss
10-10-2021 Khánh Hòa 378,Kon Tum 145 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-10-2021 Đà Nẵng 721,Đắc Nông 395,Quảng Ngãi 231 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-10-2021 Gia Lai 152,Ninh Thuận 212 Miss
07-10-2021 Bình Định 459,Quảng Bình 473,Quảng Trị 867 Win Bình Định
06-10-2021 Đà Nẵng 317,Khánh Hòa 362 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-10-2021 Đắc Lắc 457,Quảng Nam 812 Miss
04-10-2021 Phú Yên 611,Thừa Thiên Huế 573 Win Phú Yên
03-10-2021 Khánh Hòa 113,Kon Tum 641 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-10-2021 Đà Nẵng 250,Đắc Nông 236,Quảng Ngãi 820 Miss
01-10-2021 Gia Lai 237,Ninh Thuận 255 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-09-2021 Bình Định 596,Quảng Bình 512,Quảng Trị 268 Win Bình Định
29-09-2021 Đà Nẵng 548,Khánh Hòa 041 Miss
28-09-2021 Đắc Lắc 493,Quảng Nam 503 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-09-2021 Phú Yên 753,Thừa Thiên Huế 612 Win Phú Yên
26-09-2021 Khánh Hòa 246,Kon Tum 218 Miss
25-09-2021 Đà Nẵng 849,Đắc Nông 852,Quảng Ngãi 076 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 535,Ninh Thuận 212 Win Gia Lai
23-09-2021 Bình Định 244,Quảng Bình 933,Quảng Trị 557 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 340,Khánh Hòa 321 Miss
21-09-2021 Đắc Lắc 201,Quảng Nam 962 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 149 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 655,Kon Tum 081 Win Khánh Hòa
18-09-2021 Đà Nẵng 235,Đắc Nông 119,Quảng Ngãi 827 Miss
17-09-2021 Gia Lai 266,Ninh Thuận 284 Win Gia Lai
16-09-2021 Bình Định 540,Quảng Bình 183,Quảng Trị 213 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 060,Khánh Hòa 896 Miss
14-09-2021 Đắc Lắc 752,Quảng Nam 641 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-09-2021 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 512 Win Phú Yên
12-09-2021 Khánh Hòa 490,Kon Tum 917 Miss
11-09-2021 Đà Nẵng 765,Đắc Nông 433,Quảng Ngãi 889 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-09-2021 Gia Lai 223,Ninh Thuận 646 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 657,Quảng Bình 578,Quảng Trị 024 Miss
08-09-2021 Đà Nẵng 990,Khánh Hòa 581 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-09-2021 Đắc Lắc 719,Quảng Nam 671 Win Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 157,Thừa Thiên Huế 011 Miss
05-09-2021 Khánh Hòa 215,Kon Tum 864 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-09-2021 Đà Nẵng 260,Đắc Nông 921 Win Đà Nẵng
03-09-2021 Gia Lai 126,Ninh Thuận 754 Miss
02-09-2021 Bình Định 016,Quảng Bình 730,Quảng Trị 965 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-09-2021 Đà Nẵng 486,Khánh Hòa 222 Win Đà Nẵng
31-08-2021 Đắc Lắc 383,Quảng Nam 218 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 610,Thừa Thiên Huế 539 Miss
29-08-2021 Khánh Hòa 514,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa
28-08-2021 Đà Nẵng 883,Đắc Nông 239,Quảng Ngãi 251 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-08-2021 Gia Lai 375,Ninh Thuận 511 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 597,Quảng Bình 031,Quảng Trị 013 Miss
25-08-2021 Đà Nẵng 938,Khánh Hòa 138 Win Đà Nẵng