Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-10-2020 Đồng Nai 934-782,Sóc Trăng 023-412,Cần Thơ 945-151 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 135-108,Bến Tre 583-025,Vũng Tàu 548-138 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 729-753,Hồ Chí Minh 363-958,Đồng Tháp 846-931 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 456-398,Đà Lạt 457-163,Tiền Giang 865-848 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 477-854,Bình Phước 395-490,Hậu Giang 313-080,Long An 384-062 Win Hồ Chí Minh
16-10-2020 Bình Dương 716-543,Trà Vinh 997-889,Vĩnh Long 914-579 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 462-360,Tây Ninh 682-602,Binh Thuận 227-342 Miss
14-10-2020 Đồng Nai 562-256,Sóc Trăng 142-054,Cần Thơ 927-526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-10-2020 Bạc Liêu 694-766,Bến Tre 222-382,Vũng Tàu 842-725 Miss
12-10-2020 Cà Mau 338-563,Hồ Chí Minh 022-424,Đồng Tháp 702-142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 383-260,Đà Lạt 888-669,Tiền Giang 249-336 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 465-775,Bình Phước 913-987,Hậu Giang 185-937,Long An 458-247 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 843-371,Trà Vinh 144-891,Vĩnh Long 006-254 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 333-162,Tây Ninh 119-439,Binh Thuận 698-363 Miss
07-10-2020 Đồng Nai 319-834,Sóc Trăng 009-144,Cần Thơ 779-035 Win Đồng Nai
06-10-2020 Bạc Liêu 768-747,Bến Tre 042-903,Vũng Tàu 397-467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 149-465,Hồ Chí Minh 347-485,Đồng Tháp 901-282 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-10-2020 Kiên Giang 321-192,Đà Lạt 468-223,Tiền Giang 807-756 Miss
03-10-2020 Hồ Chí Minh 131-066,Bình Phước 348-584,Hậu Giang 776-223,Long An 248-934 Win Hồ Chí Minh
02-10-2020 Bình Dương 337-680,Trà Vinh 498-621,Vĩnh Long 647-439 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-10-2020 An Giang 190-965,Tây Ninh 757-600,Binh Thuận 903-304 Win An Giang
30-09-2020 Đồng Nai 783-518,Sóc Trăng 151-308,Cần Thơ 566-563 Miss
29-09-2020 Bạc Liêu 874-877,Bến Tre 890-250,Vũng Tàu 567-662 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-09-2020 Cà Mau 970-431,Hồ Chí Minh 705-532,Đồng Tháp 547-364 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 197-998,Đà Lạt 284-887,Tiền Giang 023-003 Miss
26-09-2020 Hồ Chí Minh 420-768,Bình Phước 185-736,Hậu Giang 023-119,Long An 370-558 Win Hồ Chí Minh
25-09-2020 Bình Dương 289-451,Trà Vinh 842-958,Vĩnh Long 987-386 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 715-345,Tây Ninh 912-940,Binh Thuận 487-679 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 683-497,Sóc Trăng 591-952,Cần Thơ 589-811 Win Đồng Nai
22-09-2020 Bạc Liêu 657-567,Bến Tre 717-679,Vũng Tàu 985-227 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 237-038,Hồ Chí Minh 704-596,Đồng Tháp 279-528 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 362-006,Đà Lạt 429-117,Tiền Giang 795-693 Miss
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137-924,Bình Phước 438-558,Hậu Giang 838-378,Long An 445-580 Win Hồ Chí Minh
18-09-2020 Bình Dương 652-574,Trà Vinh 686-923,Vĩnh Long 916-863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 198-354,Tây Ninh 025-868,Binh Thuận 139-389 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 990-626,Sóc Trăng 279-200,Cần Thơ 067-930 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 397-181,Bến Tre 027-167,Vũng Tàu 195-825 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 127-787,Hồ Chí Minh 286-835,Đồng Tháp 312-421 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 119-068,Đà Lạt 281-371,Tiền Giang 331-068 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 529-228,Bình Phước 726-413,Hậu Giang 983-741,Long An 451-558 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An