NẠP THẺ VÀ SỐ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-01-2022 Bạc Liêu 42-14-76,Bến Tre 33-20-37,Vũng Tàu 55-13-56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 12-66-81,Hồ Chí Minh 15-75-90,Đồng Tháp 30-59-60 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 87-16-03,Đà Lạt 16-13-44,Tiền Giang 96-83-48 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 11-99-55,Bình Phước 68-67-90,Hậu Giang 50-28-53,Long An 52-67-49 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 09-35-68,Trà Vinh 65-61-57,Vĩnh Long 64-10-83 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 22-08-34,Tây Ninh 31-52-10,Binh Thuận 92-16-57 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 43-98-46,Sóc Trăng 06-21-16,Cần Thơ 75-54-04 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 22-61-55,Bến Tre 35-87-89,Vũng Tàu 59-27-98 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 31-44-87,Hồ Chí Minh 63-42-01,Đồng Tháp 28-78-59 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 10-07-20,Đà Lạt 14-36-95,Tiền Giang 87-02-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 58-16-84,Bình Phước 79-47-71,Hậu Giang 83-27-80,Long An 42-99-31 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 19-51-11,Trà Vinh 08-45-83,Vĩnh Long 79-21-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 73-02-49,Tây Ninh 19-71-44,Binh Thuận 46-56-94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 87-81-06,Sóc Trăng 70-14-57,Cần Thơ 17-88-72 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 23-13-47,Bến Tre 56-66-87,Vũng Tàu 35-80-06 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 43-87-97,Hồ Chí Minh 77-39-89,Đồng Tháp 16-81-54 Win Cà Mau
09-01-2022 Kiên Giang 40-44-82,Đà Lạt 93-45-60,Tiền Giang 06-96-30 Miss
08-01-2022 Hồ Chí Minh 83-31-73,Bình Phước 68-03-48,Hậu Giang 51-26-93,Long An 36-34-00 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-01-2022 Bình Dương 95-51-29,Trà Vinh 16-27-87,Vĩnh Long 76-03-53 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-01-2022 An Giang 09-65-19,Tây Ninh 41-94-14,Binh Thuận 27-65-03 Win An Giang
05-01-2022 Đồng Nai 38-57-99,Sóc Trăng 30-47-26,Cần Thơ 44-16-52 Miss
04-01-2022 Bạc Liêu 85-63-67,Bến Tre 57-74-58,Vũng Tàu 15-95-47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-01-2022 Cà Mau 31-67-95,Hồ Chí Minh 23-43-83,Đồng Tháp 55-54-68 Miss
02-01-2022 Kiên Giang 20-96-32,Đà Lạt 56-00-20,Tiền Giang 02-43-26 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 66-95-19,Bình Phước 82-15-85,Hậu Giang 56-91-15,Long An 28-97-58 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 42-01-30,Trà Vinh 16-27-14,Vĩnh Long 24-14-00 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 13-30-53,Tây Ninh 03-52-91,Binh Thuận 73-87-91 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 44-50-78,Sóc Trăng 99-53-58,Cần Thơ 38-47-93 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 35-25-66,Bến Tre 96-39-41,Vũng Tàu 97-10-20 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 58-33-42,Hồ Chí Minh 65-23-81,Đồng Tháp 85-88-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 76-59-34,Đà Lạt 67-48-80,Tiền Giang 04-90-74 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 79-62-89,Bình Phước 19-98-99,Hậu Giang 31-97-77,Long An 47-40-42 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 28-04-14,Trà Vinh 34-70-81,Vĩnh Long 08-87-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 80-95-38,Tây Ninh 08-99-56,Binh Thuận 43-01-29 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 18-00-48,Sóc Trăng 85-57-52,Cần Thơ 67-55-66 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 56-17-80,Bến Tre 68-14-46,Vũng Tàu 01-94-70 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 70-79-08,Hồ Chí Minh 51-01-87,Đồng Tháp 66-86-43 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 84-54-65,Đà Lạt 66-39-00,Tiền Giang 21-54-01 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 28-67-46,Bình Phước 56-21-46,Hậu Giang 06-78-90,Long An 77-50-55 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-12-2021 Bình Dương 59-86-12,Trà Vinh 53-66-33,Vĩnh Long 22-89-20 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long