SONG THỦ LÔ MIỀN NAM: 200.000 VNĐ

ĐÃ CÓ CẦU ĐẸP BIGWIN HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-07-2020 Bình Dương 36-97,Trà Vinh 27-88,Vĩnh Long 53-78 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 11-59,Tây Ninh 83-14,Binh Thuận 65-62 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 02-32,Sóc Trăng 29-04,Cần Thơ 29-65 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 77-89,Bến Tre 78-38,Vũng Tàu 43-81 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 67-86,Hồ Chí Minh 79-55,Đồng Tháp 70-55 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 86-71,Đà Lạt 53-29,Tiền Giang 20-37 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 71-84,Bình Phước 26-68,Hậu Giang 34-86,Long An 00-16 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 07-76,Trà Vinh 64-06,Vĩnh Long 47-85 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-06-2020 An Giang 38-03,Tây Ninh 83-68,Binh Thuận 57-18 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-06-2020 Đồng Nai 35-02,Sóc Trăng 32-48,Cần Thơ 07-76 Win Đồng Nai
23-06-2020 Bạc Liêu 16-53,Bến Tre 13-16,Vũng Tàu 17-56 Miss
22-06-2020 Cà Mau 45-25,Hồ Chí Minh 38-62,Đồng Tháp 92-09 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-06-2020 Kiên Giang 84-87,Đà Lạt 02-30,Tiền Giang 54-33 Win Kiên Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 88-67,Bình Phước 94-54,Hậu Giang 72-92,Long An 58-32 Miss
19-06-2020 Bình Dương 41-86,Trà Vinh 79-86,Vĩnh Long 79-26 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-06-2020 An Giang 54-65,Tây Ninh 45-53,Binh Thuận 65-23 Win An Giang
17-06-2020 Đồng Nai 41-30,Sóc Trăng 36-11,Cần Thơ 12-29 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-06-2020 Bạc Liêu 07-05,Bến Tre 91-25,Vũng Tàu 45-44 Miss
15-06-2020 Cà Mau 57-08,Hồ Chí Minh 90-57,Đồng Tháp 25-35 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 85-08,Đà Lạt 64-60,Tiền Giang 77-19 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 26-08,Bình Phước 57-87,Hậu Giang 85-96,Long An 42-84 Win Bình Phước,Long An
12-06-2020 Bình Dương 78-36,Trà Vinh 80-75,Vĩnh Long 45-37 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 26-88,Tây Ninh 40-53,Binh Thuận 55-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 60-93,Sóc Trăng 19-20,Cần Thơ 73-30 Miss
09-06-2020 Bạc Liêu 72-32,Bến Tre 42-15,Vũng Tàu 47-26 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-06-2020 Cà Mau 18-65,Hồ Chí Minh 36-80,Đồng Tháp 63-48 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 50-89,Đà Lạt 29-06,Tiền Giang 51-59 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 21-46,Bình Phước 27-98,Hậu Giang 14-45,Long An 25-20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 02-18,Trà Vinh 93-92,Vĩnh Long 58-88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-06-2020 An Giang 77-10,Tây Ninh 76-56,Binh Thuận 81-22 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-06-2020 Đồng Nai 17-38,Sóc Trăng 54-21,Cần Thơ 36-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
02-06-2020 Bạc Liêu 09-20,Bến Tre 91-50,Vũng Tàu 76-00 Win Bạc Liêu
01-06-2020 Cà Mau 17-00,Hồ Chí Minh 99-84,Đồng Tháp 28-30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 19-59,Đà Lạt 34-99,Tiền Giang 80-02 Miss
30-05-2020 Hồ Chí Minh 17-77,Bình Phước 13-92,Hậu Giang 35-53,Long An 63-75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 22-48,Trà Vinh 97-20,Vĩnh Long 64-10 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-05-2020 An Giang 31-19,Tây Ninh 50-34,Binh Thuận 78-71 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 71-84,Sóc Trăng 44-65,Cần Thơ 64-12 Win Sóc Trăng
26-05-2020 Bạc Liêu 30-14,Bến Tre 30-24,Vũng Tàu 23-34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-05-2020 Cà Mau 26-21,Hồ Chí Minh 49-20,Đồng Tháp 90-05 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp