Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 CÁC ĐÀI MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 47,Sóc Trăng 21,Cần Thơ 75 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 57,Bến Tre 80,Vũng Tàu 03 Miss
10-08-2020 Cà Mau 68,Hồ Chí Minh 80,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-08-2020 Kiên Giang 93,Đà Lạt 82,Tiền Giang 79 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 16,Bình Phước 19,Hậu Giang 69,Long An 21 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 76,Trà Vinh 54,Vĩnh Long 75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 24,Tây Ninh 94,Binh Thuận 85 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 01,Sóc Trăng 15,Cần Thơ 12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 56,Bến Tre 44,Vũng Tàu 27 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 53,Hồ Chí Minh 05,Đồng Tháp 99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 16,Đà Lạt 50,Tiền Giang 71 Miss
01-08-2020 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 90,Hậu Giang 67,Long An 74 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước
31-07-2020 Bình Dương 41,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 74 Win Bình Dương
30-07-2020 An Giang 72,Tây Ninh 30,Binh Thuận 87 Miss
29-07-2020 Đồng Nai 08,Sóc Trăng 60,Cần Thơ 54 Win Đồng Nai
28-07-2020 Bạc Liêu 21,Bến Tre 10,Vũng Tàu 84 Miss
27-07-2020 Cà Mau 26,Hồ Chí Minh 24,Đồng Tháp 16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-07-2020 Kiên Giang 69,Đà Lạt 17,Tiền Giang 21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 47,Bình Phước 34,Hậu Giang 12,Long An 59 Miss
24-07-2020 Bình Dương 46,Trà Vinh 34,Vĩnh Long 57 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 10,Tây Ninh 21,Binh Thuận 34 Win An Giang
22-07-2020 Đồng Nai 25,Sóc Trăng 01,Cần Thơ 74 Miss
21-07-2020 Bạc Liêu 93,Bến Tre 46,Vũng Tàu 86 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-07-2020 Cà Mau 31,Hồ Chí Minh 69,Đồng Tháp 11 Win Cà Mau
19-07-2020 Kiên Giang 45,Đà Lạt 40,Tiền Giang 54 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 42,Bình Phước 89,Hậu Giang 34,Long An 35 Miss
17-07-2020 Bình Dương 32,Trà Vinh 04,Vĩnh Long 65 Win Bình Dương
16-07-2020 An Giang 10,Tây Ninh 64,Binh Thuận 17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 48,Sóc Trăng 60,Cần Thơ 77 Miss
14-07-2020 Bạc Liêu 13,Bến Tre 03,Vũng Tàu 67 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-07-2020 Cà Mau 12,Hồ Chí Minh 75,Đồng Tháp 51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 54,Đà Lạt 76,Tiền Giang 13 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 13,Bình Phước 33,Hậu Giang 85,Long An 46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 99,Trà Vinh 75,Vĩnh Long 90 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 19,Tây Ninh 10,Binh Thuận 73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 51,Sóc Trăng 55,Cần Thơ 90 Miss
07-07-2020 Bạc Liêu 13,Bến Tre 80,Vũng Tàu 61 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 86,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 67,Đà Lạt 12,Tiền Giang 10 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 01,Bình Phước 92,Hậu Giang 01,Long An 76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An