DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM: 500.000 VNĐ

 Qúy khách nạp thẻ xong vui lòng đợi 1-10 phút để hệ thống mang thẻ đi gạch Nếu đợi quá lâu quý khách vui lòng liên hệ phần chát bên dưới để được hỗ trợ.

THỐNG KÊ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
08-12-2022 An Giang 62-45-56,Tây Ninh 00-27-33,Binh Thuận 07-16-33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-12-2022 Đồng Nai 50-05-62,Sóc Trăng 75-33-45,Cần Thơ 17-29-20 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-12-2022 Bạc Liêu 47-23-30,Bến Tre 99-43-48,Vũng Tàu 99-77-72 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-12-2022 Cà Mau 50-41-25,Hồ Chí Minh 43-66-08,Đồng Tháp 53-65-64 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-12-2022 Kiên Giang 43-64-98,Đà Lạt 71-52-12,Tiền Giang 16-63-76 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-12-2022 Hồ Chí Minh 36-88-95,Bình Phước 64-46-32,Hậu Giang 31-79-20,Long An 74-00-31 Miss
02-12-2022 Bình Dương 70-06-71,Trà Vinh 39-48-33,Vĩnh Long 12-23-10 Win Vĩnh Long
01-12-2022 An Giang 13-79-34,Tây Ninh 08-91-63,Binh Thuận 18-67-05 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-11-2022 Đồng Nai 36-95-89,Sóc Trăng 78-44-25,Cần Thơ 81-40-64 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
29-11-2022 Bạc Liêu 89-96-12,Bến Tre 90-50-45,Vũng Tàu 91-30-65 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-11-2022 Cà Mau 37-03-12,Hồ Chí Minh 67-92-75,Đồng Tháp 19-67-52 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-11-2022 Kiên Giang 38-26-51,Đà Lạt 99-82-02,Tiền Giang 90-93-33 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-11-2022 Hồ Chí Minh 98-39-45,Bình Phước 53-07-51,Hậu Giang 65-83-97,Long An 52-64-41 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
25-11-2022 Bình Dương 11-07-05,Trà Vinh 73-71-67,Vĩnh Long 30-32-23 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-11-2022 An Giang 88-95-06,Tây Ninh 66-40-51,Binh Thuận 25-10-90 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-11-2022 Đồng Nai 54-59-91,Sóc Trăng 23-24-55,Cần Thơ 21-38-62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-11-2022 Bạc Liêu 30-79-93,Bến Tre 57-19-21,Vũng Tàu 78-18-12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-11-2022 Cà Mau 34-65-09,Hồ Chí Minh 86-82-22,Đồng Tháp 20-13-10 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-11-2022 Kiên Giang 68-89-69,Đà Lạt 77-59-01,Tiền Giang 43-05-84 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-11-2022 Hồ Chí Minh 38-88-97,Bình Phước 04-68-94,Hậu Giang 44-20-79,Long An 77-24-83 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-11-2022 Bình Dương 99-41-00,Trà Vinh 83-65-72,Vĩnh Long 21-66-55 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-11-2022 An Giang 48-75-56,Tây Ninh 17-76-36,Binh Thuận 18-02-84 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-11-2022 Đồng Nai 11-22-49,Sóc Trăng 76-34-35,Cần Thơ 40-30-54 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-11-2022 Bạc Liêu 53-62-48,Bến Tre 96-78-32,Vũng Tàu 25-38-20 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-11-2022 Cà Mau 20-10-51,Hồ Chí Minh 47-70-26,Đồng Tháp 09-00-02 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-11-2022 Kiên Giang 99-42-03,Đà Lạt 26-20-10,Tiền Giang 56-12-32 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-11-2022 Hồ Chí Minh 41-58-77,Bình Phước 72-67-91,Hậu Giang 27-83-61,Long An 64-12-72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-11-2022 Bình Dương 62-69-07,Trà Vinh 09-65-17,Vĩnh Long 77-60-41 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-11-2022 An Giang 87-46-61,Tây Ninh 35-89-34,Binh Thuận 19-86-48 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-11-2022 Đồng Nai 01-28-51,Sóc Trăng 89-02-54,Cần Thơ 16-09-77 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-11-2022 Bạc Liêu 50-53-33,Bến Tre 83-93-01,Vũng Tàu 02-04-08 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-11-2022 Cà Mau 61-86-55,Hồ Chí Minh 45-03-81,Đồng Tháp 74-99-76 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-11-2022 Kiên Giang 04-87-99,Đà Lạt 15-02-58,Tiền Giang 12-37-83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-11-2022 Hồ Chí Minh 21-75-23,Bình Phước 70-78-06,Hậu Giang 29-57-81,Long An 73-68-13 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-11-2022 Bình Dương 44-29-12,Trà Vinh 29-51-03,Vĩnh Long 17-89-73 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-11-2022 An Giang 46-59-35,Tây Ninh 12-95-88,Binh Thuận 00-34-44 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-11-2022 Đồng Nai 72-48-47,Sóc Trăng 97-12-29,Cần Thơ 03-43-19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-11-2022 Bạc Liêu 83-10-45,Bến Tre 72-36-16,Vũng Tàu 94-85-45 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-10-2022 Cà Mau 86-61-00,Hồ Chí Minh 39-57-96,Đồng Tháp 34-03-47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-10-2022 Kiên Giang 48-27-80,Đà Lạt 38-47-43,Tiền Giang 02-29-03 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang