NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2021 Đà Nẵng 523,Đắc Nông 407,Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 621,Ninh Thuận 406 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 049,Quảng Bình 869,Quảng Trị 016 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 690,Khánh Hòa 308 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 608,Quảng Nam 929 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 170,Thừa Thiên Huế 064 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 313,Kon Tum 869 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 172,Đắc Nông 007,Quảng Ngãi 920 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 962,Ninh Thuận 444 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 246,Quảng Bình 478,Quảng Trị 684 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 146,Khánh Hòa 124 Miss
12-10-2021 Đắc Lắc 535,Quảng Nam 612 Win Đắc Lắc
11-10-2021 Phú Yên 789,Thừa Thiên Huế 629 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-10-2021 Khánh Hòa 178,Kon Tum 155 Miss
09-10-2021 Đà Nẵng 721,Đắc Nông 116,Quảng Ngãi 223 Win Đà Nẵng
08-10-2021 Gia Lai 155,Ninh Thuận 266 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-10-2021 Bình Định 459,Quảng Bình 232,Quảng Trị 853 Win Bình Định
06-10-2021 Đà Nẵng 863,Khánh Hòa 322 Miss
05-10-2021 Đắc Lắc 867,Quảng Nam 655 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-10-2021 Phú Yên 661,Thừa Thiên Huế 125 Miss
03-10-2021 Khánh Hòa 113,Kon Tum 735 Win Khánh Hòa
02-10-2021 Đà Nẵng 214,Đắc Nông 236,Quảng Ngãi 910 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-10-2021 Gia Lai 643,Ninh Thuận 468 Win Gia Lai
30-09-2021 Bình Định 238,Quảng Bình 512,Quảng Trị 634 Miss
29-09-2021 Đà Nẵng 513,Khánh Hòa 041 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-09-2021 Đắc Lắc 493,Quảng Nam 135 Win Đắc Lắc
27-09-2021 Phú Yên 097,Thừa Thiên Huế 712 Win Phú Yên
26-09-2021 Khánh Hòa 851,Kon Tum 248 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-09-2021 Đà Nẵng 454,Đắc Nông 892,Quảng Ngãi 772 Miss
24-09-2021 Gia Lai 535,Ninh Thuận 550 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 245,Quảng Bình 933,Quảng Trị 557 Win Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 508,Khánh Hòa 152 Win Đà Nẵng
21-09-2021 Đắc Lắc 531,Quảng Nam 914 Miss
20-09-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 143 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 479,Kon Tum 545 Win Khánh Hòa
18-09-2021 Đà Nẵng 676,Đắc Nông 839,Quảng Ngãi 157 Miss
17-09-2021 Gia Lai 266,Ninh Thuận 607 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 551,Quảng Bình 183,Quảng Trị 991 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 157,Khánh Hòa 896 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 782,Quảng Nam 212 Miss
13-09-2021 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 513 Win Phú Yên
12-09-2021 Khánh Hòa 190,Kon Tum 767 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 245,Đắc Nông 182,Quảng Ngãi 305 Miss
10-09-2021 Gia Lai 931,Ninh Thuận 273 Win Gia Lai
09-09-2021 Bình Định 459,Quảng Bình 250,Quảng Trị 024 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-09-2021 Đà Nẵng 968,Khánh Hòa 777 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-09-2021 Đắc Lắc 799,Quảng Nam 664 Miss
06-09-2021 Phú Yên 264,Thừa Thiên Huế 712 Miss
05-09-2021 Khánh Hòa 302,Kon Tum 864 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-09-2021 Đà Nẵng 041,Đắc Nông 223 Win Đà Nẵng
03-09-2021 Gia Lai 636,Ninh Thuận 630 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 666,Quảng Bình 128,Quảng Trị 890 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 486,Khánh Hòa 227 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 383,Quảng Nam 212 Win Đắc Lắc
30-08-2021 Phú Yên 565,Thừa Thiên Huế 512 Miss
29-08-2021 Khánh Hòa 858,Kon Tum 577 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-08-2021 Đà Nẵng 883,Đắc Nông 678,Quảng Ngãi 137 Miss
27-08-2021 Gia Lai 375,Ninh Thuận 307 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 802,Quảng Bình 385,Quảng Trị 973 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 588,Khánh Hòa 812 Miss