NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp xỉu Chủ Miền Nam

Ngày Cặp xỉu Chủ Miền Nam Kết quả
Hôm nay
...
26-01-2022 Đồng Nai 858-402,Sóc Trăng 853-617,Cần Thơ 305-135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 536-737,Bến Tre 431-165,Vũng Tàu 457-113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 810-216,Hồ Chí Minh 375-046,Đồng Tháp 554-802 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 486-921,Đà Lạt 612-044,Tiền Giang 864-168 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 290-979,Bình Phước 025-633,Hậu Giang 338-053,Long An 739-822 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 609-497,Trà Vinh 834-538,Vĩnh Long 264-616 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 998-134,Tây Ninh 903-355,Binh Thuận 857-260 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 165-265,Sóc Trăng 210-772,Cần Thơ 751-248 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 003-220,Bến Tre 537-776,Vũng Tàu 123-029 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 848-231,Hồ Chí Minh 068-803,Đồng Tháp 828-879 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 811-730,Đà Lạt 930-167,Tiền Giang 541-158 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 392-014,Bình Phước 384-784,Hậu Giang 604-784,Long An 034-400 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 796-139,Trà Vinh 681-902,Vĩnh Long 331-779 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 921-675,Tây Ninh 977-371,Binh Thuận 162-794 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 187-142,Sóc Trăng 062-876,Cần Thơ 173-079 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 219-807,Bến Tre 966-961,Vũng Tàu 766-600 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 090-595,Hồ Chí Minh 888-043,Đồng Tháp 894-501 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 125-966,Đà Lạt 471-226,Tiền Giang 089-222 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 085-915,Bình Phước 636-448,Hậu Giang 893-526,Long An 810-536 Miss
07-01-2022 Bình Dương 444-477,Trà Vinh 099-363,Vĩnh Long 354-572 Win Bình Dương
06-01-2022 An Giang 826-610,Tây Ninh 725-106,Binh Thuận 047-022 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 049-187,Sóc Trăng 971-775,Cần Thơ 386-944 Miss
04-01-2022 Bạc Liêu 560-904,Bến Tre 857-051,Vũng Tàu 902-098 Win Bạc Liêu
03-01-2022 Cà Mau 778-350,Hồ Chí Minh 006-954,Đồng Tháp 348-514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 412-063,Đà Lạt 520-164,Tiền Giang 865-841 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 494-869,Bình Phước 772-449,Hậu Giang 190-536,Long An 807-796 Miss
31-12-2021 Bình Dương 807-289,Trà Vinh 614-326,Vĩnh Long 814-017 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 878-952,Tây Ninh 203-717,Binh Thuận 943-175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 987-197,Sóc Trăng 568-473,Cần Thơ 127-145 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 945-735,Bến Tre 913-596,Vũng Tàu 067-997 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 030-351,Hồ Chí Minh 244-480,Đồng Tháp 247-088 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 462-086,Đà Lạt 580-956,Tiền Giang 732-880 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 304-189,Bình Phước 398-452,Hậu Giang 037-167,Long An 070-432 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 661-076,Trà Vinh 864-598,Vĩnh Long 221-929 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 060-349,Tây Ninh 238-810,Binh Thuận 919-001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 918-645,Sóc Trăng 558-752,Cần Thơ 715-939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 356-537,Bến Tre 537-531,Vũng Tàu 698-454 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 063-644,Hồ Chí Minh 392-623,Đồng Tháp 869-522 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 773-659,Đà Lạt 010-432,Tiền Giang 628-542 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 811-939,Bình Phước 735-091,Hậu Giang 178-276,Long An 698-068 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An