NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM

NGÀY CHỐT GIẢI 8 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Bạc Liêu 33,Bến Tre 99,Vũng Tàu 89 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 91,Hồ Chí Minh 87,Đồng Tháp 65 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 89,Đà Lạt 12,Tiền Giang 88 Miss
19-09-2020 Hồ Chí Minh 06,Bình Phước 23,Hậu Giang 43,Long An 46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 09,Trà Vinh 02,Vĩnh Long 43 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 18,Tây Ninh 18,Binh Thuận 04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 53,Cần Thơ 60 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 04,Vũng Tàu 48 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 81,Hồ Chí Minh 89,Đồng Tháp 47 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 30,Đà Lạt 88,Tiền Giang 95 Miss
12-09-2020 Hồ Chí Minh 61,Bình Phước 22,Hậu Giang 99,Long An 76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 03,Trà Vinh 11,Vĩnh Long 35 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 69,Tây Ninh 08,Binh Thuận 89 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 94,Sóc Trăng 85,Cần Thơ 02 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 63,Bến Tre 84,Vũng Tàu 94 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 98,Hồ Chí Minh 70,Đồng Tháp 20 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 63,Đà Lạt 87,Tiền Giang 50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 48,Bình Phước 01,Hậu Giang 61,Long An 01 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 45,Trà Vinh 23,Vĩnh Long 14 Miss
03-09-2020 An Giang 35,Tây Ninh 65,Binh Thuận 94 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 55,Sóc Trăng 73,Cần Thơ 51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 24,Bến Tre 12,Vũng Tàu 40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 63,Hồ Chí Minh 40,Đồng Tháp 69 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 10,Đà Lạt 95,Tiền Giang 75 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 90,Bình Phước 29,Hậu Giang 58,Long An 54 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 55,Trà Vinh 62,Vĩnh Long 40 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 97,Tây Ninh 48,Binh Thuận 57 Miss
26-08-2020 Đồng Nai 09,Sóc Trăng 43,Cần Thơ 61 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 31,Bến Tre 28,Vũng Tàu 51 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 55,Hồ Chí Minh 18,Đồng Tháp 72 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 39,Đà Lạt 52,Tiền Giang 07 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 30,Bình Phước 29,Hậu Giang 57,Long An 93 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 65,Trà Vinh 74,Vĩnh Long 13 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 22,Tây Ninh 04,Binh Thuận 70 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 31,Sóc Trăng 89,Cần Thơ 22 Miss
18-08-2020 Bạc Liêu 00,Bến Tre 50,Vũng Tàu 12 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-08-2020 Cà Mau 87,Hồ Chí Minh 42,Đồng Tháp 46 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 44,Đà Lạt 12,Tiền Giang 05 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-08-2020 Hồ Chí Minh 64,Bình Phước 87,Hậu Giang 54,Long An 32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 74,Trà Vinh 87,Vĩnh Long 16 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long