NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM SIÊU VIP

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 67,Tây Ninh 76,Binh Thuận 86 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 25,Sóc Trăng 86,Cần Thơ 93 Miss
25-02-2020 Bạc Liêu 94,Bến Tre 10,Vũng Tàu 97 Miss
24-02-2020 Cà Mau 23,Hồ Chí Minh 91,Đồng Tháp 30 Miss
23-02-2020 Kiên Giang 07,Đà Lạt 80,Tiền Giang 73 Win Kiên Giang,Đà Lạt
22-02-2020 Hồ Chí Minh 33,Bình Phước 38,Hậu Giang 60,Long An 82 Win Long An
21-02-2020 Bình Dương 18,Trà Vinh 97,Vĩnh Long 83 Win Bình Dương
20-02-2020 An Giang 91,Tây Ninh 78,Binh Thuận 08 Win An Giang,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 00,Sóc Trăng 62,Cần Thơ 78 Miss
18-02-2020 Bạc Liêu 49,Bến Tre 62,Vũng Tàu 87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-02-2020 Cà Mau 70,Đồng Tháp 57,Hồ Chí Minh 90 Miss
16-02-2020 Kiên Giang 26,Đà Lạt 08,Tiền Giang 38 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 04,Bình Phước 89,Hậu Giang 24,Long An 63 Miss
14-02-2020 Bình Dương 23,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 14 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-02-2020 An Giang 35,Tây Ninh 16,Binh Thuận 10 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 41,Sóc Trăng 42,Cần Thơ 24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-02-2020 Bạc Liêu 22,Bến Tre 82,Vũng Tàu 70 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 00,Hồ Chí Minh 83,Đồng Tháp 16 Miss
09-02-2020 Kiên Giang 31,Đà Lạt 45,Tiền Giang 21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-02-2020 Hồ Chí Minh 22,Bình Phước 05,Hậu Giang 57,Long An 80 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-02-2020 Bình Dương 94,Trà Vinh 81,Vĩnh Long 21 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-02-2020 An Giang 86,Tây Ninh 58,Binh Thuận 29 Win Tây Ninh
05-02-2020 Đồng Nai 53,Sóc Trăng 67,Cần Thơ 12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-02-2020 Bạc Liêu 75,Bến Tre 27,Vũng Tàu 24 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-02-2020 Cà Mau 66,Hồ Chí Minh 72,Đồng Tháp 19 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-02-2020 Kiên Giang 88,Đà Lạt 80,Tiền Giang 16 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-02-2020 Hồ Chí Minh 14,Bình Phước 19,Hậu Giang 38,Long An 20 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-01-2020 Bình Dương 35,Trà Vinh 87,Vĩnh Long 99 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-01-2020 An Giang 99,Tây Ninh 96,Binh Thuận 83 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-01-2020 Đồng Nai 09,Sóc Trăng 22,Cần Thơ 92 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 05,Bến Tre 24,Vũng Tàu 85 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 10,Hồ Chí Minh 34,Đồng Tháp 39 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 44,Đà Lạt 50,Tiền Giang 83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 59,Bình Phước 04,Hậu Giang 64,Long An 47 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 80,Trà Vinh 71,Vĩnh Long 94 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 42,Tây Ninh 81,Binh Thuận 04 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 51,Sóc Trăng 69,Cần Thơ 62 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 98,Bến Tre 01,Vũng Tàu 36 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 08,Hồ Chí Minh 23,Đồng Tháp 58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 97,Đà Lạt 16,Tiền Giang 21 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang