Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MT KẾT QUẢ
30-01-2020
29-01-2020 Đà Nẵng 14,Khánh Hòa 52 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-01-2020 Đắc Lắc 77,Quảng Nam 92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-01-2020 Phú Yên 18,Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-01-2020 Khánh Hòa 56,Kon Tum 91 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-01-2020 Đà Nẵng 72,Đắc Nông 52,Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-01-2020 Gia Lai 85,Ninh Thuận 83 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-01-2020 Bình Định 43,Quảng Bình 68,Quảng Trị 20 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-01-2020 Đà Nẵng 17,Khánh Hòa 81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-01-2020 Đắc Lắc 53,Quảng Nam 56 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-01-2020 Phú Yên 91,Thừa Thiên Huế 84 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-01-2020 Khánh Hòa 80,Kon Tum 89 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-01-2020 Đà Nẵng 89,Đắc Nông 20,Quảng Ngãi 88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-01-2020 Gia Lai 83,Ninh Thuận 03 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-01-2020 Bình Định 24,Quảng Bình 95,Quảng Trị 59 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-01-2020 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 29 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-01-2020 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 13 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-01-2020 Phú Yên 48,Thừa Thiên Huế 03 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-01-2020 Khánh Hòa 65,Kon Tum 73 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-01-2020 Đà Nẵng 76,Đắc Nông 64,Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-01-2020 Gia Lai 95,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-01-2020 Bình Định 03,Quảng Bình 09,Quảng Trị 41 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-01-2020 Đà Nẵng 98,Khánh Hòa 12 Miss
07-01-2020 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 49 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-01-2020 Phú Yên 64,Thừa Thiên Huế 93 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-01-2020 Khánh Hòa 30,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-01-2020 Đà Nẵng 04,Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 68 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-01-2020 Gia Lai 08,Ninh Thuận 33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-01-2020 Bình Định 50,Quảng Bình 17,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-01-2020 Đà Nẵng 60,Khánh Hòa 48 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-12-2019 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 44 Miss
30-12-2019 Phú Yên 74,Thừa Thiên Huế 01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-12-2019 Khánh Hòa 09,Kon Tum 20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-12-2019 Đà Nẵng 59,Đắc Nông 24,Quảng Ngãi 22 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-12-2019 Gia Lai 73,Ninh Thuận 61 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-12-2019 Bình Định 66,Quảng Bình 16,Quảng Trị 94 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-12-2019 Đà Nẵng 89,Khánh Hòa 14 Miss
24-12-2019 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 44 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-12-2019 Phú Yên 21,Thừa Thiên Huế 00 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-12-2019 Khánh Hòa 02,Kon Tum 33 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-12-2019 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 32,Quảng Ngãi 61 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-12-2019 Gia Lai 15,Ninh Thuận 85 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-12-2019 Bình Định 00,Quảng Bình 69,Quảng Trị 54 Miss
18-12-2019 Đà Nẵng 85,Khánh Hòa 34 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-12-2019 Đắc Lắc 30,Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-12-2019 Phú Yên 33,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-12-2019 Khánh Hòa 33,Kon Tum 47 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-12-2019 Đà Nẵng 98,Đắc Nông 76,Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-12-2019 Gia Lai 47,Ninh Thuận 57 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-12-2019 Bình Định 15,Quảng Bình 24,Quảng Trị 68 Miss
11-12-2019 Đà Nẵng 04,Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-12-2019 Đắc Lắc 45,Quảng Nam 22 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-12-2019 Phú Yên 06,Thừa Thiên Huế 87 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-12-2019 Khánh Hòa 53,Kon Tum 04 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-12-2019 Đà Nẵng 82,Đắc Nông 21,Quảng Ngãi 14 Miss
06-12-2019 Gia Lai 52,Ninh Thuận 82 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-12-2019 Bình Định 17,Quảng Bình 80,Quảng Trị 65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-12-2019 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 09 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-12-2019 Đắc Lắc 21,Quảng Nam 87 Miss
02-12-2019 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 29 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-12-2019 Khánh Hòa 04,Kon Tum 96 Win Khánh Hòa,Kon Tum