Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Khánh Hòa 89,Kon Tum 51 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-09-2020 Đà Nẵng 73,Đắc Nông 55,Quảng Ngãi 98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-09-2020 Gia Lai 79,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-09-2020 Bình Định 05,Quảng Bình 47,Quảng Trị 67 Miss
16-09-2020 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 80 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-09-2020 Đắc Lắc 86,Quảng Nam 27 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-09-2020 Phú Yên 32,Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-09-2020 Khánh Hòa 28,Kon Tum 15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-09-2020 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 53,Quảng Ngãi 82 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-09-2020 Gia Lai 71,Ninh Thuận 71 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-09-2020 Bình Định 47,Quảng Bình 00,Quảng Trị 71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-09-2020 Đà Nẵng 43,Khánh Hòa 68 Miss
08-09-2020 Đắc Lắc 02,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-09-2020 Phú Yên 38,Thừa Thiên Huế 54 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-09-2020 Khánh Hòa 20,Kon Tum 12 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-09-2020 Đà Nẵng 16,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 99 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-09-2020 Gia Lai 26,Ninh Thuận 96 Win Gia Lai,Ninh Thuận
03-09-2020 Bình Định 18,Quảng Bình 97,Quảng Trị 00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-09-2020 Đà Nẵng 94,Khánh Hòa 33 Miss
01-09-2020 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-08-2020 Phú Yên 08,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-08-2020 Khánh Hòa 57,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-08-2020 Đà Nẵng 35,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-08-2020 Gia Lai 11,Ninh Thuận 27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-08-2020 Bình Định 31,Quảng Bình 94,Quảng Trị 68 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-08-2020 Đà Nẵng 24,Khánh Hòa 55 Miss
25-08-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 02 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-08-2020 Phú Yên 74,Thừa Thiên Huế 45 Miss
23-08-2020 Khánh Hòa 08,Kon Tum 57 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-08-2020 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 27,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-08-2020 Gia Lai 22,Ninh Thuận 70 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-08-2020 Bình Định 72,Quảng Bình 45,Quảng Trị 04 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-08-2020 Đà Nẵng 97,Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-08-2020 Đắc Lắc 39,Quảng Nam 33 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-08-2020 Phú Yên 14,Thừa Thiên Huế 28 Miss
16-08-2020 Khánh Hòa 63,Kon Tum 83 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-08-2020 Đà Nẵng 09,Đắc Nông 86,Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-08-2020 Gia Lai 57,Ninh Thuận 20 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-08-2020 Bình Định 27,Quảng Bình 33,Quảng Trị 92 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-08-2020 Đà Nẵng 41,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-08-2020 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 72 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
10-08-2020 Phú Yên 26,Thừa Thiên Huế 58 Miss
09-08-2020 Khánh Hòa 83,Kon Tum 34 Win Khánh Hòa,Kon Tum
08-08-2020 Đà Nẵng 86,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
07-08-2020 Gia Lai 25,Ninh Thuận 17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
06-08-2020 Bình Định 34,Quảng Bình 50,Quảng Trị 39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
05-08-2020 Đà Nẵng 23,Khánh Hòa 99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
04-08-2020 Đắc Lắc 66,Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
03-08-2020 Phú Yên 68,Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
02-08-2020 Khánh Hòa 55,Kon Tum 59 Win Khánh Hòa,Kon Tum
01-08-2020 Đà Nẵng 26,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
31-07-2020 Gia Lai 11,Ninh Thuận 05 Win Ninh Thuận
30-07-2020 Bình Định 16,Quảng Bình 94,Quảng Trị 46 Miss
29-07-2020 Đà Nẵng 37,Khánh Hòa 97 Win Đà Nẵng
28-07-2020 Đắc Lắc 01,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-07-2020 Phú Yên 43,Thừa Thiên Huế 76 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-07-2020 Khánh Hòa 86,Kon Tum 30 Miss
25-07-2020 Đà Nẵng 41,Đắc Nông 04,Quảng Ngãi 16 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-07-2020 Gia Lai 42,Ninh Thuận 26 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-07-2020 Bình Định 87,Quảng Bình 62,Quảng Trị 71 Miss