NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU GIẢI 8 CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY GIẢI 8 MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-06-2021 Bạc Liêu 01,Bến Tre 40,Vũng Tàu 56 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-06-2021 Cà Mau 11,Hồ Chí Minh 40,Đồng Tháp 00 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-06-2021 Kiên Giang 21,Đà Lạt 42,Tiền Giang 28 Miss
12-06-2021 Hồ Chí Minh 04,Bình Phước 54,Hậu Giang 37,Long An 75 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-06-2021 Bình Dương 61,Trà Vinh 32,Vĩnh Long 29 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-06-2021 An Giang 62,Tây Ninh 88,Binh Thuận 50 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-06-2021 Đồng Nai 02,Sóc Trăng 62,Cần Thơ 91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-06-2021 Bạc Liêu 68,Bến Tre 43,Vũng Tàu 64 Miss
07-06-2021 Cà Mau 64,Hồ Chí Minh 88,Đồng Tháp 07 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-06-2021 Kiên Giang 52,Đà Lạt 22,Tiền Giang 50 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-06-2021 Hồ Chí Minh 51,Bình Phước 70,Hậu Giang 35,Long An 05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-06-2021 Bình Dương 06,Trà Vinh 01,Vĩnh Long 86 Miss
03-06-2021 An Giang 34,Tây Ninh 56,Binh Thuận 55 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-06-2021 Đồng Nai 15,Sóc Trăng 18,Cần Thơ 24 Miss
01-06-2021 Bạc Liêu 11,Bến Tre 22,Vũng Tàu 19 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-05-2021 Cà Mau 38,Hồ Chí Minh 42,Đồng Tháp 60 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-05-2021 Kiên Giang 74,Đà Lạt 69,Tiền Giang 38 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-05-2021 Hồ Chí Minh 04,Bình Phước 56,Hậu Giang 66,Long An 86 Miss
28-05-2021 Bình Dương 09,Trà Vinh 96,Vĩnh Long 65 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-05-2021 An Giang 30,Tây Ninh 71,Binh Thuận 73 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-05-2021 Đồng Nai 02,Sóc Trăng 12,Cần Thơ 16 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-05-2021 Bạc Liêu 10,Bến Tre 25,Vũng Tàu 69 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-05-2021 Cà Mau 10,Hồ Chí Minh 57,Đồng Tháp 30 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-05-2021 Kiên Giang 55,Đà Lạt 53,Tiền Giang 73 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-05-2021 Hồ Chí Minh 31,Bình Phước 60,Hậu Giang 03,Long An 89 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-05-2021 Bình Dương 83,Trà Vinh 73,Vĩnh Long 76 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-05-2021 An Giang 01,Tây Ninh 15,Binh Thuận 66 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-05-2021 Đồng Nai 84,Sóc Trăng 12,Cần Thơ 96 Miss
18-05-2021 Bạc Liêu 56,Bến Tre 05,Vũng Tàu 04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-05-2021 Cà Mau 98,Hồ Chí Minh 35,Đồng Tháp 73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-05-2021 Kiên Giang 52,Đà Lạt 41,Tiền Giang 72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-05-2021 Hồ Chí Minh 53,Bình Phước 41,Hậu Giang 10,Long An 32 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-05-2021 Bình Dương 65,Trà Vinh 80,Vĩnh Long 42 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-05-2021 Tây Ninh 78,Binh Thuận 01 Win Tây Ninh,Binh Thuận
12-05-2021 Đồng Nai 66,Sóc Trăng 95,Cần Thơ 67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-05-2021 Bạc Liêu 10,Bến Tre 44,Vũng Tàu 40 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-05-2021 Cà Mau 85,Hồ Chí Minh 26,Đồng Tháp 14 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 75,Đà Lạt 49,Tiền Giang 83 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 79,Bình Phước 42,Hậu Giang 64,Long An 94 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 83,Trà Vinh 43,Vĩnh Long 45 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long