NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 153,Trà Vinh 019,Vĩnh Long 337 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835,Tây Ninh 259,Binh Thuận 370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750,Sóc Trăng 208,Cần Thơ 900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777,Bến Tre 125,Vũng Tàu 247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 468,Hồ Chí Minh 495,Đồng Tháp 704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405,Đà Lạt 168,Tiền Giang 255 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 098,Bình Phước 566,Hậu Giang 550,Long An 827 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 297,Trà Vinh 487,Vĩnh Long 232 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709,Tây Ninh 156,Binh Thuận 069 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 365,Cần Thơ 303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 666,Bến Tre 133,Vũng Tàu 467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 554,Hồ Chí Minh 002,Đồng Tháp 054 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 741,Đà Lạt 531,Tiền Giang 551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 361,Bình Phước 330,Hậu Giang 753,Long An 904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 851,Trà Vinh 969,Vĩnh Long 087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 451,Tây Ninh 063,Binh Thuận 900 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 634,Sóc Trăng 760,Cần Thơ 196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 425,Bến Tre 080,Vũng Tàu 647 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 884,Hồ Chí Minh 835,Đồng Tháp 852 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379,Đà Lạt 434,Tiền Giang 650 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 344,Bình Phước 324,Hậu Giang 646,Long An 579 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 499,Trà Vinh 488,Vĩnh Long 707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 085,Tây Ninh 820,Binh Thuận 995 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 643,Sóc Trăng 151,Cần Thơ 373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 991,Bến Tre 132,Vũng Tàu 597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 813,Hồ Chí Minh 875,Đồng Tháp 098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024,Đà Lạt 890,Tiền Giang 025 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 005,Bình Phước 358,Hậu Giang 883,Long An 244 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 491,Trà Vinh 968,Vĩnh Long 625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 901,Tây Ninh 186,Binh Thuận 241 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 569,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 362 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 542,Bến Tre 254,Vũng Tàu 918 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 996,Hồ Chí Minh 912,Đồng Tháp 936 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 196,Đà Lạt 362,Tiền Giang 834 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 438,Bình Phước 394,Hậu Giang 353,Long An 806 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 838,Trà Vinh 714,Vĩnh Long 146 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 307,Tây Ninh 642,Binh Thuận 840 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 299,Sóc Trăng 711,Cần Thơ 330 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 346,Bến Tre 265,Vũng Tàu 621 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 074,Hồ Chí Minh 252,Đồng Tháp 142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp