NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2021 Đà Nẵng 947,Đắc Nông 548,Quảng Ngãi 577 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 621,Ninh Thuận 526 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 049,Quảng Bình 869,Quảng Trị 044 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 690,Khánh Hòa 308 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 608,Quảng Nam 259 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 170,Thừa Thiên Huế 687 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 599,Kon Tum 281 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 125,Đắc Nông 017,Quảng Ngãi 823 Miss
15-10-2021 Gia Lai 923,Ninh Thuận 912 Miss
14-10-2021 Bình Định 417,Quảng Bình 478,Quảng Trị 246 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 895,Khánh Hòa 928 Win Đà Nẵng
12-10-2021 Đắc Lắc 535,Quảng Nam 692 Miss
11-10-2021 Phú Yên 789,Thừa Thiên Huế 629 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-10-2021 Khánh Hòa 348,Kon Tum 112 Miss
09-10-2021 Đà Nẵng 396,Đắc Nông 395,Quảng Ngãi 004 Win Đà Nẵng
08-10-2021 Gia Lai 016,Ninh Thuận 932 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-10-2021 Bình Định 459,Quảng Bình 761,Quảng Trị 103 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-10-2021 Đà Nẵng 317,Khánh Hòa 362 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-10-2021 Đắc Lắc 867,Quảng Nam 368 Win Đắc Lắc
04-10-2021 Phú Yên 631,Thừa Thiên Huế 571 Miss
03-10-2021 Khánh Hòa 113,Kon Tum 724 Win Khánh Hòa,Kon Tum
02-10-2021 Đà Nẵng 245,Đắc Nông 195,Quảng Ngãi 1267 Miss
01-10-2021 Gia Lai 237,Ninh Thuận 255 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-09-2021 Bình Định 596,Quảng Bình 542,Quảng Trị 075 Win Bình Định
29-09-2021 Đà Nẵng 528,Khánh Hòa 212 Miss
28-09-2021 Đắc Lắc 493,Quảng Nam 503 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-09-2021 Phú Yên 753,Thừa Thiên Huế 612 Win Phú Yên
26-09-2021 Khánh Hòa 239,Kon Tum 868 Miss
25-09-2021 Đà Nẵng 454,Đắc Nông 852,Quảng Ngãi 076 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 535,Ninh Thuận 226 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 812,Quảng Bình 570,Quảng Trị 910 Miss
22-09-2021 Đà Nẵng 160,Khánh Hòa 321 Miss
21-09-2021 Đắc Lắc 201,Quảng Nam 542 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 338,Thừa Thiên Huế 141 Miss
19-09-2021 Khánh Hòa 479,Kon Tum 085 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-09-2021 Đà Nẵng 102,Đắc Nông 126,Quảng Ngãi 246 Miss
17-09-2021 Gia Lai 898,Ninh Thuận 212 Win Gia Lai
16-09-2021 Bình Định 540,Quảng Bình 521,Quảng Trị 213 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-09-2021 Đà Nẵng 357,Khánh Hòa 236 Miss
14-09-2021 Đắc Lắc 741,Quảng Nam 291 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-09-2021 Phú Yên 215,Thừa Thiên Huế 912 Miss
12-09-2021 Khánh Hòa 061,Kon Tum 987 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-09-2021 Đà Nẵng 725,Đắc Nông 133,Quảng Ngãi 342 Miss
10-09-2021 Gia Lai 931,Ninh Thuận 273 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 459,Quảng Bình 578,Quảng Trị 024 Win Bình Định
08-09-2021 Đà Nẵng 990,Khánh Hòa 581 Miss
07-09-2021 Đắc Lắc 147,Quảng Nam 664 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-09-2021 Phú Yên 112,Thừa Thiên Huế 001 Win Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 102,Kon Tum 301 Miss
04-09-2021 Đà Nẵng 041,Đắc Nông 930 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 636,Ninh Thuận 630 Win Gia Lai
02-09-2021 Bình Định 016,Quảng Bình 098,Quảng Trị 965 Miss
01-09-2021 Đà Nẵng 486,Khánh Hòa 227 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-08-2021 Đắc Lắc 004,Quảng Nam 232 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-08-2021 Phú Yên 610,Thừa Thiên Huế 512 Win Phú Yên
29-08-2021 Khánh Hòa 514,Kon Tum 479 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-08-2021 Đà Nẵng 637,Đắc Nông 239,Quảng Ngãi 251 Miss
27-08-2021 Gia Lai 119,Ninh Thuận 307 Win Gia Lai
26-08-2021 Bình Định 397,Quảng Bình 385,Quảng Trị 973 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-08-2021 Đà Nẵng 213,Khánh Hòa 980 Miss