-> SOI CẦU MIỀN BẮC VIP ĂN CHẮC HÔM NAY<-

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-05-2022 Bình Dương 94-33-83,Trà Vinh 34-52-58,Vĩnh Long 14-79-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 27-05-21,Tây Ninh 53-50-59,Binh Thuận 02-50-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 67-32-01,Sóc Trăng 26-35-01,Cần Thơ 77-25-12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 97-29-15,Bến Tre 13-43-55,Vũng Tàu 47-61-51 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 40-74-65,Hồ Chí Minh 45-22-19,Đồng Tháp 64-98-67 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 05-18-04,Đà Lạt 92-27-88,Tiền Giang 27-02-28 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 60-97-17,Bình Phước 69-68-60,Hậu Giang 50-52-84,Long An 64-14-96 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 71-67-38,Trà Vinh 85-87-82,Vĩnh Long 91-02-31 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 77-92-74,Tây Ninh 28-00-11,Binh Thuận 09-58-81 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 35-14-34,Sóc Trăng 18-16-24,Cần Thơ 06-42-98 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 18-40-68,Bến Tre 51-40-07,Vũng Tàu 97-47-83 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 42-76-79,Hồ Chí Minh 22-79-82,Đồng Tháp 81-39-64 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 76-47-41,Đà Lạt 27-45-36,Tiền Giang 82-28-62 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 50-29-69,Bình Phước 03-78-53,Hậu Giang 50-61-59,Long An 48-01-46 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 50-69-26,Trà Vinh 36-53-84,Vĩnh Long 01-91-24 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 38-05-12,Tây Ninh 49-34-71,Binh Thuận 49-30-53 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 77-98-42,Sóc Trăng 68-26-16,Cần Thơ 95-30-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 22-65-90,Bến Tre 34-75-83,Vũng Tàu 44-07-05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 13-05-43,Hồ Chí Minh 00-08-66,Đồng Tháp 68-31-73 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 70-01-58,Đà Lạt 56-22-05,Tiền Giang 81-97-63 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 47-23-37,Bình Phước 62-21-24,Hậu Giang 67-51-13,Long An 20-36-79 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 26-67-99,Trà Vinh 29-92-31,Vĩnh Long 32-33-82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 11-48-84,Tây Ninh 92-76-23,Binh Thuận 95-29-92 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 25-52-43,Sóc Trăng 46-21-12,Cần Thơ 31-86-51 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 25-81-91,Bến Tre 29-18-53,Vũng Tàu 92-26-29 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 68-27-70,Hồ Chí Minh 72-82-96,Đồng Tháp 91-55-88 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 24-85-86,Đà Lạt 20-57-15,Tiền Giang 86-10-41 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 05-55-90,Bình Phước 03-41-18,Hậu Giang 58-21-06,Long An 67-38-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 68-91-72,Trà Vinh 60-54-96,Vĩnh Long 25-15-04 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 10-38-95,Tây Ninh 54-13-85,Binh Thuận 53-00-86 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 38-92-48,Sóc Trăng 99-94-49,Cần Thơ 81-21-38 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 76-28-40,Bến Tre 74-57-66,Vũng Tàu 77-16-13 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 20-96-37,Hồ Chí Minh 86-75-47,Đồng Tháp 58-89-12 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 25-93-68,Đà Lạt 30-77-93,Tiền Giang 78-52-95 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 98-41-12,Bình Phước 30-17-53,Hậu Giang 71-20-59,Long An 54-22-15 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 33-29-52,Trà Vinh 25-64-53,Vĩnh Long 15-14-61 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 88-98-46,Tây Ninh 11-90-76,Binh Thuận 58-38-09 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 50-99-40,Sóc Trăng 16-10-66,Cần Thơ 08-79-78 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 21-74-40,Bến Tre 73-10-44,Vũng Tàu 39-88-95 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 26-13-70,Hồ Chí Minh 89-24-01,Đồng Tháp 16-07-51 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp