NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ CẦU CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Hồ Chí Minh 053-494,Bình Phước 070-404,Hậu Giang 303-193,Long An 589-237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 421-847,Trà Vinh 628-023,Vĩnh Long 354-578 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 373-172,Tây Ninh 256-346,Binh Thuận 137-430 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 146-994,Sóc Trăng 318-232,Cần Thơ 337-057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 121-311,Bến Tre 065-272,Vũng Tàu 857-340 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604-400,Hồ Chí Minh 062-912,Đồng Tháp 279-175 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 777-904,Đà Lạt 533-805,Tiền Giang 182-997 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313-287,Bình Phước 703-234,Hậu Giang 130-888,Long An 826-378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 205-101,Trà Vinh 916-254,Vĩnh Long 544-608 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 062-364,Tây Ninh 281-500,Binh Thuận 023-217 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 722-145,Sóc Trăng 817-853,Cần Thơ 647-302 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 101-167,Bến Tre 192-582,Vũng Tàu 958-777 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 462-197,Hồ Chí Minh 559-507,Đồng Tháp 285-076 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 543-215,Đà Lạt 882-825,Tiền Giang 304-184 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 025-297,Bình Phước 950-619,Hậu Giang 360-594,Long An 145-175 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 019-692,Trà Vinh 241-818,Vĩnh Long 304-326 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 503-384,Tây Ninh 584-742,Binh Thuận 006-090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 188-074,Sóc Trăng 737-772,Cần Thơ 165-138 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 903-309,Bến Tre 224-059,Vũng Tàu 456-144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 836-792,Hồ Chí Minh 927-163,Đồng Tháp 338-854 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 860-901,Đà Lạt 095-137,Tiền Giang 553-394 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 064-395,Bình Phước 051-926,Hậu Giang 752-064,Long An 914-122 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 621-438,Trà Vinh 019-375,Vĩnh Long 965-513 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 266-584,Tây Ninh 930-115,Binh Thuận 598-521 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 185-738,Sóc Trăng 015-297,Cần Thơ 210-986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 843-795,Bến Tre 126-777,Vũng Tàu 665-081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 352-657,Hồ Chí Minh 438-705,Đồng Tháp 419-473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 019-671,Đà Lạt 847-209,Tiền Giang 764-171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 780-435,Bình Phước 336-852,Hậu Giang 706-328,Long An 301-631 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 469-164,Trà Vinh 538-635,Vĩnh Long 747-258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 150-832,Tây Ninh 847-770,Binh Thuận 006-170 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 635-540,Sóc Trăng 476-361,Cần Thơ 281-177 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 905-487,Bến Tre 313-681,Vũng Tàu 475-949 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 260-244,Hồ Chí Minh 858-006,Đồng Tháp 488-406 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 171-562,Đà Lạt 547-559,Tiền Giang 891-715 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 558-810,Bình Phước 422-391,Hậu Giang 534-925,Long An 061-124 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 153-994,Trà Vinh 852-019,Vĩnh Long 416-337 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827-835,Tây Ninh 150-259,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866-750,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 263-900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777-451,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 247-101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu