CHỐT CẦU ĐẸP CHÍNH XÁC 99%

NẠP THẺ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Kiên Giang 634,Đà Lạt 922,Tiền Giang 813 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 358,Bình Phước 520,Hậu Giang 421,Long An 446 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-03-2020 Bình Dương 453,Trà Vinh 477,Vĩnh Long 914 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-03-2020 An Giang 844,Tây Ninh 405,Binh Thuận 416 Miss
25-03-2020 Đồng Nai 347,Sóc Trăng 915,Cần Thơ 219 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-03-2020 Bạc Liêu 587,Bến Tre 500,Vũng Tàu 169 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-03-2020 Cà Mau 263,Hồ Chí Minh 007,Đồng Tháp 294 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-03-2020 Kiên Giang 720,Đà Lạt 025,Tiền Giang 288 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-03-2020 Hồ Chí Minh 397,Bình Phước 037,Hậu Giang 650,Long An 320 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-03-2020 Bình Dương 197,Trà Vinh 658,Vĩnh Long 683 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-03-2020 An Giang 025,Tây Ninh 735,Binh Thuận 331 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-03-2020 Đồng Nai 226,Sóc Trăng 086,Cần Thơ 322 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-03-2020 Bạc Liêu 656,Bến Tre 262,Vũng Tàu 750 Miss
16-03-2020 Cà Mau 340,Hồ Chí Minh 605,Đồng Tháp 051 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-03-2020 Kiên Giang 361,Đà Lạt 002,Tiền Giang 656 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-03-2020 Hồ Chí Minh 319,Bình Phước 268,Hậu Giang 098,Long An 139 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-03-2020 Bình Dương 682,Trà Vinh 885,Vĩnh Long 651 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-03-2020 An Giang 885,Tây Ninh 253,Binh Thuận 011 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-03-2020 Đồng Nai 576,Sóc Trăng 142,Cần Thơ 569 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-03-2020 Bạc Liêu 406,Bến Tre 363,Vũng Tàu 616 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-03-2020 Cà Mau 812,Hồ Chí Minh 247,Đồng Tháp 646 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-03-2020 Kiên Giang 302,Đà Lạt 889,Tiền Giang 764 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-03-2020 Hồ Chí Minh 060,Bình Phước 641,Hậu Giang 630,Long An 224 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-03-2020 Bình Dương 696,Trà Vinh 268,Vĩnh Long 165 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-03-2020 An Giang 672,Tây Ninh 062,Binh Thuận 643 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-03-2020 Đồng Nai 395,Sóc Trăng 445,Cần Thơ 750 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-03-2020 Bạc Liêu 706,Bến Tre 706,Vũng Tàu 881 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-03-2020 Cà Mau 090,Hồ Chí Minh 587,Đồng Tháp 966 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-03-2020 Kiên Giang 077,Đà Lạt 590,Tiền Giang 839 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-02-2020 Hồ Chí Minh 184,Bình Phước 524,Hậu Giang 703,Long An 155 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-02-2020 Bình Dương 620,Trà Vinh 507,Vĩnh Long 114 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-02-2020 An Giang 123,Tây Ninh 418,Binh Thuận 449 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 338,Cần Thơ 005 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 782,Bến Tre 315,Vũng Tàu 701 Miss
24-02-2020 Cà Mau 830,Hồ Chí Minh 092,Đồng Tháp 057 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 174,Đà Lạt 572,Tiền Giang 934 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 601,Bình Phước 303,Hậu Giang 904,Long An 282 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 883,Trà Vinh 037,Vĩnh Long 238 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 507,Tây Ninh 658,Binh Thuận 088 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 680,Sóc Trăng 896,Cần Thơ 321 Miss