NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
09-12-2022 Gia Lai 03,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-12-2022 Bình Định 63,Quảng Bình 00,Quảng Trị 19 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-12-2022 Đà Nẵng 69,Khánh Hòa 46 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
06-12-2022 Đắc Lắc 05,Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-12-2022 Phú Yên 99,Thừa Thiên Huế 47 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-12-2022 Khánh Hòa 22,Kon Tum 99 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-12-2022 Đà Nẵng 38,Đắc Nông 47,Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-12-2022 Gia Lai 62,Ninh Thuận 09 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-12-2022 Bình Định 39,Quảng Bình 28,Quảng Trị 97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-11-2022 Đà Nẵng 19,Khánh Hòa 89 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-11-2022 Đắc Lắc 88,Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
28-11-2022 Phú Yên 89,Thừa Thiên Huế 30 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-11-2022 Khánh Hòa 07,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-11-2022 Đà Nẵng 13,Đắc Nông 48,Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
25-11-2022 Gia Lai 18,Ninh Thuận 75 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-11-2022 Bình Định 83,Quảng Bình 88,Quảng Trị 60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
23-11-2022 Đà Nẵng 57,Khánh Hòa 20 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
22-11-2022 Đắc Lắc 89,Quảng Nam 14 Miss
21-11-2022 Phú Yên 72,Thừa Thiên Huế 64 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-11-2022 Khánh Hòa 98,Kon Tum 42 Win Khánh Hòa,Kon Tum
19-11-2022 Đà Nẵng 58,Đắc Nông 89,Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-11-2022 Gia Lai 93,Ninh Thuận 29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
17-11-2022 Bình Định 78,Quảng Bình 10,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
16-11-2022 Đà Nẵng 53,Khánh Hòa 62 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-11-2022 Đắc Lắc 06,Quảng Nam 41 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-11-2022 Phú Yên 36,Thừa Thiên Huế 07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
13-11-2022 Khánh Hòa 15,Kon Tum 54 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-11-2022 Đà Nẵng 99,Đắc Nông 46,Quảng Ngãi 85 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
11-11-2022 Gia Lai 50,Ninh Thuận 28 Win Gia Lai,Ninh Thuận
10-11-2022 Bình Định 06,Quảng Bình 80,Quảng Trị 97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-11-2022 Đà Nẵng 38,Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-11-2022 Đắc Lắc 14,Quảng Nam 06 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-11-2022 Phú Yên 27,Thừa Thiên Huế 55 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
06-11-2022 Khánh Hòa 55,Kon Tum 19 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-11-2022 Đà Nẵng 53,Đắc Nông 40,Quảng Ngãi 77 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
04-11-2022 Gia Lai 32,Ninh Thuận 33 Miss
03-11-2022 Bình Định 41,Quảng Bình 91,Quảng Trị 15 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-11-2022 Đà Nẵng 58,Khánh Hòa 98 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
01-11-2022 Đắc Lắc 11,Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
31-10-2022 Phú Yên 30,Thừa Thiên Huế 85 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
30-10-2022 Khánh Hòa 40,Kon Tum 18 Win Khánh Hòa,Kon Tum
29-10-2022 Đà Nẵng 55,Đắc Nông 88,Quảng Ngãi 66 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-10-2022 Gia Lai 53,Ninh Thuận 42 Win Gia Lai,Ninh Thuận
27-10-2022 Bình Định 35,Quảng Bình 43,Quảng Trị 77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
26-10-2022 Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-10-2022 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 59 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-10-2022 Phú Yên 19,Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-10-2022 Khánh Hòa 71,Kon Tum 09 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-10-2022 Đà Nẵng 44,Đắc Nông 06,Quảng Ngãi 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-10-2022 Gia Lai 90,Ninh Thuận 25 Win Gia Lai,Ninh Thuận
20-10-2022 Bình Định 09,Quảng Bình 05,Quảng Trị 29 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
19-10-2022 Đà Nẵng 02,Khánh Hòa 66 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
18-10-2022 Đắc Lắc 23,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-10-2022 Phú Yên 78,Thừa Thiên Huế 14 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
16-10-2022 Khánh Hòa 65,Kon Tum 95 Win Khánh Hòa,Kon Tum
15-10-2022 Đà Nẵng 10,Đắc Nông 12,Quảng Ngãi 15 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
14-10-2022 Gia Lai 77,Ninh Thuận 40 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-10-2022 Bình Định 78,Quảng Bình 70,Quảng Trị 84 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-10-2022 Đà Nẵng 63,Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-10-2022 Đắc Lắc 48,Quảng Nam 93 Win Đắc Lắc,Quảng Nam