NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ MIỀN TRUNG

NGÀY BẠCH THỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Đắc Lắc 00,Quảng Nam 85 Miss
29-11-2021 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
28-11-2021 Khánh Hòa 16,Kon Tum 56 Win Khánh Hòa,Kon Tum
27-11-2021 Đà Nẵng 75,Đắc Nông 87,Quảng Ngãi 76 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
26-11-2021 Gia Lai 74,Ninh Thuận 59 Win Gia Lai,Ninh Thuận
25-11-2021 Bình Định 09,Quảng Bình 69,Quảng Trị 96 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
24-11-2021 Đà Nẵng 82,Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
23-11-2021 Đắc Lắc 20,Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
22-11-2021 Phú Yên 13,Thừa Thiên Huế 32 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
21-11-2021 Khánh Hòa 62,Kon Tum 81 Win Khánh Hòa,Kon Tum
20-11-2021 Đà Nẵng 95,Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
19-11-2021 Gia Lai 28,Ninh Thuận 79 Win Gia Lai
18-11-2021 Bình Định 75,Quảng Bình 37,Quảng Trị 57 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
17-11-2021 Đà Nẵng 87,Khánh Hòa 55 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
16-11-2021 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
15-11-2021 Phú Yên 74,Thừa Thiên Huế 63 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
14-11-2021 Khánh Hòa 17,Kon Tum 22 Miss
13-11-2021 Đà Nẵng 49,Đắc Nông 13,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
12-11-2021 Gia Lai 67,Ninh Thuận 48 Win Gia Lai,Ninh Thuận
11-11-2021 Bình Định 62,Quảng Bình 20,Quảng Trị 82 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
10-11-2021 Đà Nẵng 59,Khánh Hòa 14 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
09-11-2021 Đắc Lắc 94,Quảng Nam 70 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
08-11-2021 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 41 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
07-11-2021 Khánh Hòa 26,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
06-11-2021 Đà Nẵng 26,Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 32 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
05-11-2021 Gia Lai 77,Ninh Thuận 28 Win Gia Lai,Ninh Thuận
04-11-2021 Bình Định 72,Quảng Bình 10,Quảng Trị 50 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-11-2021 Đà Nẵng 68,Khánh Hòa 08 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
02-11-2021 Đắc Lắc 07,Quảng Nam 31 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
01-11-2021 Phú Yên 16,Thừa Thiên Huế 39 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
31-10-2021 Khánh Hòa 56,Kon Tum 85 Miss
30-10-2021 Đà Nẵng 92,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 47 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-10-2021 Gia Lai 58,Ninh Thuận 22 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-10-2021 Bình Định 38,Quảng Bình 89,Quảng Trị 21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-10-2021 Đà Nẵng 62,Khánh Hòa 41 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-10-2021 Đắc Lắc 68,Quảng Nam 77 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
25-10-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 04 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-10-2021 Khánh Hòa 01,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-10-2021 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 40,Quảng Ngãi 79 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-10-2021 Gia Lai 03,Ninh Thuận 27 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-10-2021 Bình Định 92,Quảng Bình 22,Quảng Trị 60 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-10-2021 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 53 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-10-2021 Đắc Lắc 79,Quảng Nam 64 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-10-2021 Phú Yên 79,Thừa Thiên Huế 43 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
17-10-2021 Khánh Hòa 55,Kon Tum 82 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-10-2021 Đà Nẵng 82,Đắc Nông 92,Quảng Ngãi 14 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-10-2021 Gia Lai 34,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-10-2021 Bình Định 63,Quảng Bình 09,Quảng Trị 87 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-10-2021 Đà Nẵng 26,Khánh Hòa 26 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-10-2021 Đắc Lắc 17,Quảng Nam 94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-10-2021 Phú Yên 56,Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-10-2021 Khánh Hòa 08,Kon Tum 45 Win Khánh Hòa
09-10-2021 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 49,Quảng Ngãi 45 Miss
08-10-2021 Gia Lai 54,Ninh Thuận 64 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-10-2021 Bình Định 75,Quảng Bình 06,Quảng Trị 67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-10-2021 Đà Nẵng 49,Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-10-2021 Đắc Lắc 83,Quảng Nam 55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-10-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 81 Miss
03-10-2021 Khánh Hòa 67,Kon Tum 65 Win Khánh Hòa
02-10-2021 Đà Nẵng 57,Đắc Nông 97,Quảng Ngãi 74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi