NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Hồ Chí Minh 053,Bình Phước 070,Hậu Giang 193,Long An 237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 847,Trà Vinh 023,Vĩnh Long 578 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 373,Tây Ninh 256,Binh Thuận 430 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 994,Sóc Trăng 232,Cần Thơ 057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 311,Bến Tre 065,Vũng Tàu 340 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604,Hồ Chí Minh 912,Đồng Tháp 279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 777,Đà Lạt 533,Tiền Giang 182 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313,Bình Phước 703,Hậu Giang 130,Long An 378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 205,Trà Vinh 254,Vĩnh Long 544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 062,Tây Ninh 281,Binh Thuận 217 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 722,Sóc Trăng 817,Cần Thơ 302 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 101,Bến Tre 192,Vũng Tàu 958 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 462,Hồ Chí Minh 507,Đồng Tháp 076 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 543,Đà Lạt 825,Tiền Giang 304 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 025,Bình Phước 950,Hậu Giang 594,Long An 145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 692,Trà Vinh 818,Vĩnh Long 304 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 384,Tây Ninh 742,Binh Thuận 090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 188,Sóc Trăng 772,Cần Thơ 165 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 309,Bến Tre 224,Vũng Tàu 456 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 792,Hồ Chí Minh 927,Đồng Tháp 338 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 860,Đà Lạt 095,Tiền Giang 553 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 064,Bình Phước 051,Hậu Giang 064,Long An 122 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 438,Trà Vinh 375,Vĩnh Long 513 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 584,Tây Ninh 115,Binh Thuận 598 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 185,Sóc Trăng 297,Cần Thơ 986 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 843,Bến Tre 126,Vũng Tàu 081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 352,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 419 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 671,Đà Lạt 209,Tiền Giang 171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435,Bình Phước 336,Hậu Giang 706,Long An 301 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 164,Trà Vinh 538,Vĩnh Long 258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 832,Tây Ninh 770,Binh Thuận 170 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 540,Sóc Trăng 476,Cần Thơ 281 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 905,Bến Tre 681,Vũng Tàu 949 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 260,Hồ Chí Minh 858,Đồng Tháp 406 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 171,Đà Lạt 559,Tiền Giang 715 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 810,Bình Phước 391,Hậu Giang 925,Long An 124 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 153,Trà Vinh 019,Vĩnh Long 416 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835,Tây Ninh 259,Binh Thuận 902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866,Sóc Trăng 556,Cần Thơ 263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451,Bến Tre 125,Vũng Tàu 247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu