NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ SIÊU VIP MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
22-09-2020 Bạc Liêu 657,Bến Tre 717,Vũng Tàu 985 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 038,Hồ Chí Minh 596,Đồng Tháp 279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 457,Đà Lạt 615,Tiền Giang 616 Miss
19-09-2020 Hồ Chí Minh 924,Bình Phước 558,Hậu Giang 378,Long An 445 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 652,Trà Vinh 923,Vĩnh Long 916 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 379,Tây Ninh 116,Binh Thuận 936 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-09-2020 Đồng Nai 990,Sóc Trăng 200,Cần Thơ 930 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 397,Bến Tre 027,Vũng Tàu 195 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 787,Hồ Chí Minh 835,Đồng Tháp 421 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 994,Đà Lạt 227,Tiền Giang 523 Miss
12-09-2020 Hồ Chí Minh 529,Bình Phước 726,Hậu Giang 741,Long An 558 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 711,Trà Vinh 903,Vĩnh Long 133 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 524,Tây Ninh 048,Binh Thuận 923 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 826,Sóc Trăng 124,Cần Thơ 169 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-09-2020 Bạc Liêu 953,Bến Tre 604,Vũng Tàu 495 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 487,Hồ Chí Minh 765,Đồng Tháp 027 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 159,Đà Lạt 568,Tiền Giang 270 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 552,Bình Phước 191,Hậu Giang 821,Long An 345 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 620,Trà Vinh 362,Vĩnh Long 935 Miss
03-09-2020 An Giang 393,Tây Ninh 289,Binh Thuận 108 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
02-09-2020 Đồng Nai 646,Sóc Trăng 744,Cần Thơ 943 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 474,Bến Tre 183,Vũng Tàu 982 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 167,Hồ Chí Minh 380,Đồng Tháp 686 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 752,Đà Lạt 221,Tiền Giang 708 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 590,Bình Phước 817,Hậu Giang 623,Long An 938 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 351,Trà Vinh 266,Vĩnh Long 239 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 001,Tây Ninh 379,Binh Thuận 889 Miss
26-08-2020 Đồng Nai 077,Sóc Trăng 731,Cần Thơ 489 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-08-2020 Bạc Liêu 538,Bến Tre 953,Vũng Tàu 850 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 039,Hồ Chí Minh 844,Đồng Tháp 951 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-08-2020 Kiên Giang 898,Đà Lạt 878,Tiền Giang 936 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 427,Bình Phước 497,Hậu Giang 307,Long An 089 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 662,Trà Vinh 448,Vĩnh Long 838 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 493,Tây Ninh 961,Binh Thuận 082 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 342,Sóc Trăng 079,Cần Thơ 212 Miss
18-08-2020 Bạc Liêu 516,Bến Tre 151,Vũng Tàu 571 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-08-2020 Cà Mau 467,Hồ Chí Minh 551,Đồng Tháp 083 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 388,Đà Lạt 658,Tiền Giang 432 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-08-2020 Hồ Chí Minh 965,Bình Phước 541,Hậu Giang 452,Long An 990 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 630,Trà Vinh 197,Vĩnh Long 121 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long