Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 123,Tây Ninh 106,Binh Thuận 449 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 542,Sóc Trăng 338,Cần Thơ 005 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 089,Bến Tre 214,Vũng Tàu 900 Miss
24-02-2020 Cà Mau 830,Hồ Chí Minh 092,Đồng Tháp 554 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 174,Đà Lạt 711,Tiền Giang 926 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 601,Bình Phước 303,Hậu Giang 726,Long An 282 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 883,Trà Vinh 037,Vĩnh Long 238 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 365,Tây Ninh 658,Binh Thuận 088 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 812,Sóc Trăng 161,Cần Thơ 910 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-02-2020 Bạc Liêu 639,Bến Tre 760,Vũng Tàu 938 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-02-2020 Cà Mau 756,Hồ Chí Minh 305,Đồng Tháp 741 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-02-2020 Kiên Giang 862,Đà Lạt 437,Tiền Giang 351 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 137,Bình Phước 436,Hậu Giang 977,Long An 318 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-02-2020 Bình Dương 317,Trà Vinh 151,Vĩnh Long 040 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-02-2020 An Giang 835,Tây Ninh 119,Binh Thuận 281 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 447,Sóc Trăng 942,Cần Thơ 744 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-02-2020 Bạc Liêu 079,Bến Tre 834,Vũng Tàu 734 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-02-2020 Cà Mau 528,Hồ Chí Minh 657,Đồng Tháp 735 Miss
09-02-2020 Kiên Giang 632,Đà Lạt 772,Tiền Giang 078 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-02-2020 Hồ Chí Minh 376,Bình Phước 755,Hậu Giang 135,Long An 205 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-02-2020 Bình Dương 425,Trà Vinh 181,Vĩnh Long 081 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-02-2020 An Giang 108,Tây Ninh 911,Binh Thuận 382 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-02-2020 Đồng Nai 776,Sóc Trăng 834,Cần Thơ 049 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-02-2020 Bạc Liêu 734,Bến Tre 687,Vũng Tàu 399 Miss
03-02-2020 Cà Mau 118,Hồ Chí Minh 701,Đồng Tháp 950 Miss
02-02-2020 Kiên Giang 962,Đà Lạt 716,Tiền Giang 271 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-02-2020 Hồ Chí Minh 823,Bình Phước 216,Hậu Giang 540,Long An 231 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-01-2020 Bình Dương 829,Trà Vinh 336,Vĩnh Long 153 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-01-2020 An Giang 419,Tây Ninh 350,Binh Thuận 756 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-01-2020 Đồng Nai 991,Sóc Trăng 443,Cần Thơ 158 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 205,Bến Tre 214,Vũng Tàu 900 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Cà Mau 087,Hồ Chí Minh 394,Đồng Tháp 432 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-01-2020 Kiên Giang 774,Đà Lạt 567,Tiền Giang 085 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 315,Bình Phước 704,Hậu Giang 861,Long An 847 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 463,Trà Vinh 826,Vĩnh Long 258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 801,Tây Ninh 377,Binh Thuận 225 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-01-2020 Đồng Nai 560,Sóc Trăng 669,Cần Thơ 599 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 898,Bến Tre 073,Vũng Tàu 170 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-01-2020 Cà Mau 783,Hồ Chí Minh 333,Đồng Tháp 032 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 662,Đà Lạt 717,Tiền Giang 779 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang