NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ GIẢI 8 MIỀN TRUNG

NGÀY GIẢI 8 MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Đà Nẵng 93,Đắc Nông 48,Quảng Ngãi 05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-07-2022 Gia Lai 90,Ninh Thuận 69 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-06-2022 Bình Định 40,Quảng Bình 25,Quảng Trị 01 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-06-2022 Đà Nẵng 31,Khánh Hòa 19 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 09,Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 34,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 33,Kon Tum 03 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 27,Đắc Nông 41,Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 32,Ninh Thuận 14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 79,Quảng Bình 02,Quảng Trị 43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 76,Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 81,Quảng Nam 66 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 65,Thừa Thiên Huế 80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 05,Kon Tum 44 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 07,Đắc Nông 79,Quảng Ngãi 36 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 30,Ninh Thuận 87 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 25,Quảng Bình 99,Quảng Trị 45 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 47,Khánh Hòa 70 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 17,Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 80,Thừa Thiên Huế 11 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 26,Kon Tum 29 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-06-2022 Đà Nẵng 42,Đắc Nông 00,Quảng Ngãi 71 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-06-2022 Gia Lai 00,Ninh Thuận 04 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-06-2022 Bình Định 45,Quảng Bình 58,Quảng Trị 06 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-06-2022 Đà Nẵng 94,Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-06-2022 Đắc Lắc 78,Quảng Nam 60 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-06-2022 Phú Yên 29,Thừa Thiên Huế 35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-06-2022 Khánh Hòa 57,Kon Tum 15 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-06-2022 Đà Nẵng 43,Đắc Nông 40,Quảng Ngãi 97 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-06-2022 Gia Lai 86,Ninh Thuận 01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-06-2022 Bình Định 14,Quảng Bình 56,Quảng Trị 00 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-06-2022 Đà Nẵng 18,Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-05-2022 Đắc Lắc 44,Quảng Nam 99 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-05-2022 Phú Yên 59,Thừa Thiên Huế 65 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-05-2022 Khánh Hòa 25,Kon Tum 48 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-05-2022 Đà Nẵng 23,Đắc Nông 16,Quảng Ngãi 39 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-05-2022 Gia Lai 84,Ninh Thuận 54 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 14,Quảng Bình 61,Quảng Trị 77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 71,Khánh Hòa 16 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 52 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 49,Thừa Thiên Huế 69 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 60,Kon Tum 41 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 63,Đắc Nông 79,Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 55,Ninh Thuận 89 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 23,Quảng Bình 49,Quảng Trị 67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-05-2022 Đà Nẵng 88,Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-05-2022 Đắc Lắc 60,Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-05-2022 Phú Yên 87,Thừa Thiên Huế 99 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-05-2022 Khánh Hòa 03,Kon Tum 71 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-05-2022 Đà Nẵng 56,Đắc Nông 71,Quảng Ngãi 68 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-05-2022 Gia Lai 54,Ninh Thuận 41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-05-2022 Bình Định 60,Quảng Bình 92,Quảng Trị 28 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-05-2022 Đà Nẵng 93,Khánh Hòa 75 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-05-2022 Đắc Lắc 36,Quảng Nam 80 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-05-2022 Phú Yên 52,Thừa Thiên Huế 89 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
08-05-2022 Khánh Hòa 64,Kon Tum 72 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-05-2022 Đà Nẵng 08,Đắc Nông 61,Quảng Ngãi 52 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
06-05-2022 Gia Lai 61,Ninh Thuận 33 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-05-2022 Bình Định 06,Quảng Bình 25,Quảng Trị 77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-05-2022 Đà Nẵng 49,Khánh Hòa 44 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa