Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ BAO LÔ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-09-2021 Đà Nẵng 50,Đắc Nông 45,Quảng Ngãi 54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 75,Ninh Thuận 88 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 64,Quảng Bình 15,Quảng Trị 51 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-09-2021 Đà Nẵng 34,Khánh Hòa 21 Miss
21-09-2021 Đắc Lắc 14,Quảng Nam 04 Win Đắc Lắc
20-09-2021 Phú Yên 73,Thừa Thiên Huế 91 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 54,Kon Tum 45 Win Khánh Hòa
18-09-2021 Đà Nẵng 76,Đắc Nông 48,Quảng Ngãi 18 Miss
17-09-2021 Gia Lai 61,Ninh Thuận 49 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 74,Quảng Bình 45,Quảng Trị 19 Miss
15-09-2021 Đà Nẵng 64,Khánh Hòa 03 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 61,Quảng Nam 12 Win Đắc Lắc
13-09-2021 Phú Yên 33,Thừa Thiên Huế 47 Win Thừa Thiên Huế
12-09-2021 Khánh Hòa 80,Kon Tum 23 Miss
11-09-2021 Đà Nẵng 17,Đắc Nông 11,Quảng Ngãi 56 Win Đà Nẵng
10-09-2021 Gia Lai 77,Ninh Thuận 41 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 27,Quảng Bình 63,Quảng Trị 92 Miss
08-09-2021 Đà Nẵng 28,Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-09-2021 Đắc Lắc 46,Quảng Nam 12 Miss
06-09-2021 Phú Yên 33,Thừa Thiên Huế 34 Win Phú Yên
05-09-2021 Khánh Hòa 47,Kon Tum 04 Miss
04-09-2021 Đà Nẵng 32,Đắc Nông 48 Win Đà Nẵng,Đắc Nông
03-09-2021 Gia Lai 86,Ninh Thuận 74 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 69,Quảng Bình 91,Quảng Trị 23 Win Bình Định
01-09-2021 Đà Nẵng 25,Khánh Hòa 97 Miss
31-08-2021 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 81 Win Đắc Lắc
30-08-2021 Phú Yên 38,Thừa Thiên Huế 86 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 15,Kon Tum 86 Miss
28-08-2021 Đà Nẵng 70,Đắc Nông 96,Quảng Ngãi 64 Win Đà Nẵng
27-08-2021 Gia Lai 68,Ninh Thuận 12 Win Gia Lai
26-08-2021 Bình Định 34,Quảng Bình 77,Quảng Trị 28 Miss
25-08-2021 Đà Nẵng 56,Khánh Hòa 06 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-08-2021 Đắc Lắc 63,Quảng Nam 81 Miss
23-08-2021 Phú Yên 00,Thừa Thiên Huế 70 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-08-2021 Khánh Hòa 54,Kon Tum 51 Win Khánh Hòa
21-08-2021 Đắc Nông 77,Quảng Ngãi 41 Win Đắc Nông
20-08-2021 Gia Lai 34,Ninh Thuận 43 Miss
19-08-2021 Bình Định 05,Quảng Bình 20,Quảng Trị 28 Win Bình Định
18-08-2021 Khánh Hòa 54 Win Khánh Hòa
17-08-2021 Đắc Lắc 06,Quảng Nam 90 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-08-2021 Phú Yên 24,Thừa Thiên Huế 12 Miss
15-08-2021 Khánh Hòa 02,Kon Tum 37 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-08-2021 Đà Nẵng 88,Đắc Nông 38,Quảng Ngãi 00 Win Đà Nẵng
13-08-2021 Gia Lai 16,Ninh Thuận 34 Win Ninh Thuận
12-08-2021 Bình Định 86,Quảng Bình 72,Quảng Trị 27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-08-2021 Đà Nẵng 30,Khánh Hòa 92 Miss
10-08-2021 Đắc Lắc 10,Quảng Nam 97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-08-2021 Đà Nẵng 17,Đắc Nông 42,Quảng Ngãi 48 Miss
06-08-2021 Gia Lai 09,Ninh Thuận 14 Miss
05-08-2021 Đà Nẵng 92,Khánh Hòa 89 Miss
03-08-2021 Đà Nẵng 27,Đắc Nông 82,Quảng Ngãi 38 Miss
30-07-2021 Gia Lai 77,Ninh Thuận 34 Win Gia Lai
29-07-2021 Bình Định 17,Quảng Bình 99,Quảng Trị 42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 43,Quảng Nam 44 Miss
26-07-2021 Phú Yên 23,Thừa Thiên Huế 81 Miss
25-07-2021 Khánh Hòa 96,Kon Tum 22 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 31,Đắc Nông 83,Quảng Ngãi 29 Win Đà Nẵng
23-07-2021 Gia Lai 59,Ninh Thuận 98 Miss
22-07-2021 Bình Định 54,Quảng Bình 39,Quảng Trị 07 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị