THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY SONG THỦ LÔ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 60-05,Sóc Trăng 87-89,Cần Thơ 15-76 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 45-27,Bến Tre 50-57,Vũng Tàu 06-68 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 19-76,Hồ Chí Minh 64-04,Đồng Tháp 16-91 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 86-21,Đà Lạt 59-71,Tiền Giang 20-11 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 03-14,Bình Phước 70-58,Hậu Giang 79-24,Long An 42-51 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 02-55,Trà Vinh 53-62,Vĩnh Long 99-52 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 31-43,Tây Ninh 19-97,Binh Thuận 32-78 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 75-05,Sóc Trăng 21-11,Cần Thơ 97-50 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 97-31,Bến Tre 03-52,Vũng Tàu 37-15 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 50-31,Hồ Chí Minh 01-90,Đồng Tháp 66-58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 87-48,Đà Lạt 24-87,Tiền Giang 52-96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 28-03,Bình Phước 24-30,Hậu Giang 76-10,Long An 87-78 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 65-22,Trà Vinh 15-18,Vĩnh Long 63-07 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 66-79,Tây Ninh 90-89,Binh Thuận 92-31 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 70-65,Sóc Trăng 40-29,Cần Thơ 72-91 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 82-10,Bến Tre 12-07,Vũng Tàu 63-22 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 81-37,Hồ Chí Minh 51-10,Đồng Tháp 40-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 47-59,Đà Lạt 51-19,Tiền Giang 99-56 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 73-92,Bình Phước 80-39,Hậu Giang 29-88,Long An 22-08 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 48-79,Trà Vinh 87-85,Vĩnh Long 09-58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 92-34,Tây Ninh 27-53,Binh Thuận 49-72 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 20-15,Sóc Trăng 42-50,Cần Thơ 33-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 36-52,Bến Tre 70-99,Vũng Tàu 26-32 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 69-58,Hồ Chí Minh 07-99,Đồng Tháp 20-13 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 87-57,Đà Lạt 10-76,Tiền Giang 36-18 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 16-11,Bình Phước 02-80,Hậu Giang 36-08,Long An 33-63 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 19-71,Trà Vinh 22-78,Vĩnh Long 01-91 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 53-72,Tây Ninh 72-76,Binh Thuận 74-13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 88-93,Sóc Trăng 77-97,Cần Thơ 74-79 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 56-37,Bến Tre 93-27,Vũng Tàu 18-98 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 74-23,Hồ Chí Minh 36-47,Đồng Tháp 43-49 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 01-83,Đà Lạt 59-96,Tiền Giang 22-36 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 60-32,Bình Phước 78-25,Hậu Giang 24-13,Long An 84-19 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 25-07,Trà Vinh 63-41,Vĩnh Long 35-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 65-69,Tây Ninh 97-12,Binh Thuận 87-59 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 45-36,Sóc Trăng 26-31,Cần Thơ 40-37 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 47-05,Bến Tre 46-64,Vũng Tàu 38-57 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 04-53,Hồ Chí Minh 29-79,Đồng Tháp 56-61 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 72-23,Đà Lạt 88-10,Tiền Giang 66-28 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 59-13,Bình Phước 33-70,Hậu Giang 08-03,Long An 89-36 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An