NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Hồ Chí Minh 494-053,Bình Phước 404-070,Hậu Giang 193-303,Long An 237-589 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 847-421,Trà Vinh 628-023,Vĩnh Long 578-354 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 373-172,Tây Ninh 346-256,Binh Thuận 430-137 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 994-146,Sóc Trăng 232-318,Cần Thơ 337-057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 311-121,Bến Tre 272-065,Vũng Tàu 857-340 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 400-604,Hồ Chí Minh 912-062,Đồng Tháp 279-175 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 777-904,Đà Lạt 533-805,Tiền Giang 997-182 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 287-313,Bình Phước 703-234,Hậu Giang 130-583,Long An 826-378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 101-205,Trà Vinh 916-254,Vĩnh Long 608-544 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 364-062,Tây Ninh 500-281,Binh Thuận 217-023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 145-722,Sóc Trăng 853-817,Cần Thơ 302-647 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 101-167,Bến Tre 582-192,Vũng Tàu 958-777 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 197-462,Hồ Chí Minh 559-507,Đồng Tháp 076-285 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 543-215,Đà Lạt 825-882,Tiền Giang 184-304 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 297-025,Bình Phước 950-619,Hậu Giang 594-360,Long An 145-175 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 019-692,Trà Vinh 241-818,Vĩnh Long 304-326 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 384-503,Tây Ninh 584-742,Binh Thuận 090-006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 188-074,Sóc Trăng 737-772,Cần Thơ 165-138 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 903-309,Bến Tre 224-059,Vũng Tàu 456-144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 836-792,Hồ Chí Minh 163-927,Đồng Tháp 338-854 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 901-860,Đà Lạt 137-095,Tiền Giang 553-394 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 395-064,Bình Phước 926-051,Hậu Giang 064-752,Long An 122-914 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 621-438,Trà Vinh 375-019,Vĩnh Long 965-513 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 266-584,Tây Ninh 930-115,Binh Thuận 598-521 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 738-185,Sóc Trăng 015-297,Cần Thơ 986-210 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 795-843,Bến Tre 126-777,Vũng Tàu 081-665 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 352-657,Hồ Chí Minh 438-705,Đồng Tháp 419-473 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 019-671,Đà Lạt 209-847,Tiền Giang 764-171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435-780,Bình Phước 336-852,Hậu Giang 706-328,Long An 631-301 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 164-469,Trà Vinh 538-635,Vĩnh Long 747-258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 150-832,Tây Ninh 770-847,Binh Thuận 170-006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 540-635,Sóc Trăng 476-361,Cần Thơ 281-177 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 487-905,Bến Tre 681-313,Vũng Tàu 475-949 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 260-244,Hồ Chí Minh 006-858,Đồng Tháp 488-406 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 171-562,Đà Lạt 559-547,Tiền Giang 715-891 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 810-558,Bình Phước 391-422,Hậu Giang 534-925,Long An 061-124 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 994-153,Trà Vinh 852-019,Vĩnh Long 416-337 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 827-835,Tây Ninh 150-259,Binh Thuận 370-902 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750-866,Sóc Trăng 208-556,Cần Thơ 900-263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451-777,Bến Tre 176-125,Vũng Tàu 247-101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu