THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
21-11-2019
20-11-2019 Đồng Nai 76-99-29,Sóc Trăng 32-26-73,Cần Thơ 78-37-19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-11-2019 Bạc Liêu 03-02-80,Bến Tre 29-34-04,Vũng Tàu 74-21-08 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-11-2019 Cà Mau 21-62-53,Hồ Chí Minh 12-85-86,Đồng Tháp 80-88-66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 79-80-41,Đà Lạt 25-31-54,Tiền Giang 92-46-56 Miss
16-11-2019 Hồ Chí Minh 76-22-21,Bình Phước 72-21-54,Hậu Giang 79-87-31,Long An 24-59-78 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-11-2019 Bình Dương 12-36-78,Trà Vinh 50-66-80,Vĩnh Long 31-88-75 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 84-90-43,Tây Ninh 21-98-85,Binh Thuận 69-80-41 Miss
13-11-2019 Đồng Nai 24-14-53,Sóc Trăng 93-27-99,Cần Thơ 07-64-67 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 88-81-50,Bến Tre 92-42-23,Vũng Tàu 72-60-88 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 43-80-13,Hồ Chí Minh 91-51-89,Đồng Tháp 90-74-54 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 14-54-83,Đà Lạt 69-91-50,Tiền Giang 22-05-23 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 62-27-08,Bình Phước 94-34-53,Hậu Giang 86-94-92,Long An 61-76-41 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 13-94-22,Trà Vinh 53-31-41,Vĩnh Long 91-02-03 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 74-92-87,Tây Ninh 35-01-25,Binh Thuận 51-17-63 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 65-27-20,Sóc Trăng 37-13-81,Cần Thơ 52-67-59 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 21-26-46,Bến Tre 25-51-90,Vũng Tàu 15-20-04 Miss
04-11-2019 Cà Mau 76-73-65,Hồ Chí Minh 77-45-29,Đồng Tháp 55-86-71 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 42-40-36,Đà Lạt 67-75-83,Tiền Giang 64-96-69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 97-92-41,Bình Phước 66-65-11,Hậu Giang 46-49-89,Long An 98-70-88 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-11-2019 Bình Dương 94-92-78,Trà Vinh 31-40-08,Vĩnh Long 80-52-15 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-10-2019 An Giang 30-24-57,Tây Ninh 17-10-91,Binh Thuận 09-91-15 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-10-2019 Đồng Nai 74-98-66,Sóc Trăng 40-98-56,Cần Thơ 88-34-29 Miss
29-10-2019 Bạc Liêu 85-22-29,Bến Tre 89-51-44,Vũng Tàu 59-76-63 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-10-2019 Cà Mau 63-09-66,Hồ Chí Minh 42-52-14,Đồng Tháp 45-31-50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-10-2019 Kiên Giang 31-82-39,Đà Lạt 79-77-48,Tiền Giang 52-70-34 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-10-2019 Hồ Chí Minh 20-87-85,Bình Phước 41-78-88,Hậu Giang 30-12-70,Long An 41-79-80 Miss
25-10-2019 Bình Dương 65-07-47,Trà Vinh 16-70-97,Vĩnh Long 15-98-60 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-10-2019 An Giang 99-13-03,Tây Ninh 79-69-97,Binh Thuận 40-59-46 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-10-2019 Đồng Nai 05-02-42,Sóc Trăng 96-91-33,Cần Thơ 30-11-16 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-10-2019 Bạc Liêu 88-78-36,Bến Tre 58-76-91,Vũng Tàu 99-41-03 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-10-2019 Cà Mau 34-12-11,Hồ Chí Minh 35-86-74,Đồng Tháp 55-96-58 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-10-2019 Kiên Giang 07-32-65,Đà Lạt 83-30-88,Tiền Giang 78-96-64 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-10-2019 Hồ Chí Minh 53-60-43,Bình Phước 55-63-76,Hậu Giang 20-00-27,Long An 71-12-21 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-10-2019 Bình Dương 65-15-23,Trà Vinh 45-76-53,Vĩnh Long 79-20-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-10-2019 Miss An Giang 31-24-39,Tây Ninh 97-02-09,Binh Thuận 75-61-16 Miss
16-10-2019 Đồng Nai 44-83-21,Sóc Trăng 56-87-26,Cần Thơ 88-74-26 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-10-2019 Bạc Liêu 68-59-01,Bến Tre 05-00-99,Vũng Tàu 98-33-62 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-10-2019 Cà Mau 27-48-81,Hồ Chí Minh 40-37-86,Đồng Tháp 50-12-46 Miss
13-10-2019 Kiên Giang 13-59-58,Đà Lạt 61-69-56,Tiền Giang 33-94-45 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-10-2019 Hồ Chí Minh 12-05-00,Bình Phước 13-91-31,Hậu Giang 61-40-57,Long An 15-81-96 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-10-2019 Bình Dương 46-39-86,Trà Vinh 52-63-40,Vĩnh Long 91-67-18 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-10-2019 An Giang 22-26-88,Tây Ninh 27-31-22,Binh Thuận 33-62-46 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-10-2019 Đồng Nai 30-15-29,Sóc Trăng 71-10-62,Cần Thơ 14-44-15 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-10-2019 Bạc Liêu 58-33-37,Bến Tre 24-05-47,Vũng Tàu 75-59-87 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-10-2019 Cà Mau 46-39-77,Hồ Chí Minh 59-05-29,Đồng Tháp 12-40-96 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp