THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM

NGÀY DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-08-2020 Hồ Chí Minh 85-17-08,Bình Phước 60-52-51,Hậu Giang 00-94-52,Long An 33-35-34 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 74-19-45,Trà Vinh 75-02-19,Vĩnh Long 16-95-88 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-08-2020 An Giang 66-89-14,Tây Ninh 77-76-34,Binh Thuận 50-74-32 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-08-2020 Đồng Nai 34-47-17,Sóc Trăng 42-94-72,Cần Thơ 56-29-47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 03-06-46,Bến Tre 33-43-24,Vũng Tàu 11-74-04 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-08-2020 Cà Mau 89-80-09,Hồ Chí Minh 01-80-88,Đồng Tháp 19-28-64 Miss
09-08-2020 Kiên Giang 99-58-40,Đà Lạt 58-45-60,Tiền Giang 85-44-15 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 99-68-06,Bình Phước 47-63-42,Hậu Giang 95-52-60,Long An 88-90-82 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 12-34-30,Trà Vinh 10-04-65,Vĩnh Long 32-91-77 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 55-39-86,Tây Ninh 82-61-59,Binh Thuận 85-87-12 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 50-60-77,Sóc Trăng 14-61-50,Cần Thơ 87-42-12 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 05-62-87,Bến Tre 43-95-02,Vũng Tàu 84-27-17 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 17-56-64,Hồ Chí Minh 55-19-99,Đồng Tháp 47-61-72 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 94-27-89,Đà Lạt 42-23-90,Tiền Giang 24-75-65 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 94-17-90,Bình Phước 01-63-48,Hậu Giang 44-77-37,Long An 38-98-95 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 86-04-23,Trà Vinh 67-65-07,Vĩnh Long 90-73-96 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 25-21-20,Tây Ninh 47-25-17,Binh Thuận 95-72-87 Miss
29-07-2020 Đồng Nai 48-91-40,Sóc Trăng 38-92-71,Cần Thơ 76-47-45 Win Đồng Nai
28-07-2020 Bạc Liêu 89-93-56,Bến Tre 32-30-80,Vũng Tàu 50-78-23 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 01-26-28,Hồ Chí Minh 16-70-95,Đồng Tháp 09-88-22 Miss
26-07-2020 Kiên Giang 91-78-41,Đà Lạt 20-79-32,Tiền Giang 88-61-66 Miss
25-07-2020 Hồ Chí Minh 12-47-36,Bình Phước 79-88-84,Hậu Giang 92-14-36,Long An 06-30-00 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-07-2020 Bình Dương 26-67-62,Trà Vinh 13-64-00,Vĩnh Long 19-57-09 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 57-58-91,Tây Ninh 87-80-67,Binh Thuận 01-35-47 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-07-2020 Đồng Nai 47-22-16,Sóc Trăng 64-09-39,Cần Thơ 54-25-27 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 01-56-29,Bến Tre 38-77-89,Vũng Tàu 81-85-90 Miss
20-07-2020 Cà Mau 62-07-46,Hồ Chí Minh 74-11-36,Đồng Tháp 78-99-39 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-07-2020 Kiên Giang 56-75-42,Đà Lạt 07-96-49,Tiền Giang 60-64-45 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 04-83-24,Bình Phước 99-93-41,Hậu Giang 07-54-09,Long An 03-69-05 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-07-2020 Bình Dương 79-28-32,Trà Vinh 20-81-09,Vĩnh Long 06-29-70 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-07-2020 An Giang 67-11-14,Tây Ninh 15-56-64,Binh Thuận 17-69-86 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 34-66-35,Sóc Trăng 94-73-64,Cần Thơ 59-11-96 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-07-2020 Bạc Liêu 15-72-03,Bến Tre 67-48-42,Vũng Tàu 42-21-18 Miss
13-07-2020 Cà Mau 13-21-24,Hồ Chí Minh 91-44-39,Đồng Tháp 03-13-76 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 56-12-58,Đà Lạt 81-29-74,Tiền Giang 18-97-24 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 28-21-92,Bình Phước 33-81-62,Hậu Giang 85-19-20,Long An 99-69-37 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 98-13-49,Trà Vinh 11-04-51,Vĩnh Long 97-70-74 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 44-17-07,Tây Ninh 56-97-84,Binh Thuận 60-29-75 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 65-93-56,Sóc Trăng 76-96-81,Cần Thơ 77-05-47 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 43-96-70,Bến Tre 08-30-98,Vũng Tàu 75-64-66 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 04-12-45,Hồ Chí Minh 37-97-01,Đồng Tháp 74-28-47 Miss
05-07-2020 Kiên Giang 93-08-70,Đà Lạt 86-50-52,Tiền Giang 13-51-10 Win Kiên Giang
04-07-2020 Hồ Chí Minh 01-12-46,Bình Phước 02-29-18,Hậu Giang 50-16-98,Long An 61-78-03 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-07-2020 Bình Dương 72-79-93,Trà Vinh 44-12-74,Vĩnh Long 37-75-42 Win Bình Dương
02-07-2020 An Giang 23-61-59,Tây Ninh 78-83-03,Binh Thuận 22-58-73 Miss