Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
23-10-2020 Bình Dương 054,Trà Vinh 446,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-10-2020 An Giang 537,Tây Ninh 792,Binh Thuận 284 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-10-2020 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 023,Cần Thơ 945 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-10-2020 Bạc Liêu 108,Bến Tre 583,Vũng Tàu 548 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-10-2020 Cà Mau 729,Hồ Chí Minh 958,Đồng Tháp 931 Miss
18-10-2020 Kiên Giang 398,Đà Lạt 457,Tiền Giang 865 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-10-2020 Hồ Chí Minh 477,Bình Phước 490,Hậu Giang 313,Long An 062 Win Hồ Chí Minh
16-10-2020 Bình Dương 716,Trà Vinh 997,Vĩnh Long 914 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-10-2020 An Giang 462,Tây Ninh 682,Binh Thuận 342 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-10-2020 Đồng Nai 562,Sóc Trăng 054,Cần Thơ 927 Miss
13-10-2020 Bạc Liêu 694,Bến Tre 222,Vũng Tàu 725 Miss
12-10-2020 Cà Mau 338,Hồ Chí Minh 022,Đồng Tháp 142 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-10-2020 Kiên Giang 260,Đà Lạt 888,Tiền Giang 249 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-10-2020 Hồ Chí Minh 465,Bình Phước 913,Hậu Giang 185,Long An 247 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-10-2020 Bình Dương 371,Trà Vinh 891,Vĩnh Long 254 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-10-2020 An Giang 708,Tây Ninh 401,Binh Thuận 106 Miss
07-10-2020 Đồng Nai 319,Sóc Trăng 009,Cần Thơ 779 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
06-10-2020 Bạc Liêu 768,Bến Tre 903,Vũng Tàu 467 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-10-2020 Cà Mau 149,Hồ Chí Minh 485,Đồng Tháp 282 Win Cà Mau
04-10-2020 Kiên Giang 192,Đà Lạt 223,Tiền Giang 807 Miss
03-10-2020 Hồ Chí Minh 131,Bình Phước 584,Hậu Giang 776,Long An 934 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-10-2020 Bình Dương 680,Trà Vinh 621,Vĩnh Long 439 Win Bình Dương
01-10-2020 An Giang 190,Tây Ninh 600,Binh Thuận 304 Miss
30-09-2020 Đồng Nai 518,Sóc Trăng 151,Cần Thơ 566 Win Đồng Nai,Sóc Trăng
29-09-2020 Bạc Liêu 877,Bến Tre 250,Vũng Tàu 662 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
28-09-2020 Cà Mau 431,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 364 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-09-2020 Kiên Giang 436,Đà Lạt 495,Tiền Giang 648 Miss
26-09-2020 Hồ Chí Minh 420,Bình Phước 985,Hậu Giang 023,Long An 558 Win Hồ Chí Minh
25-09-2020 Bình Dương 289,Trà Vinh 958,Vĩnh Long 987 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
24-09-2020 An Giang 715,Tây Ninh 940,Binh Thuận 487 Miss
23-09-2020 Đồng Nai 497,Sóc Trăng 952,Cần Thơ 811 Win Đồng Nai
22-09-2020 Bạc Liêu 657,Bến Tre 717,Vũng Tàu 227 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
21-09-2020 Cà Mau 237,Hồ Chí Minh 596,Đồng Tháp 279 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
20-09-2020 Kiên Giang 006,Đà Lạt 117,Tiền Giang 693 Win Kiên Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137,Bình Phước 438,Hậu Giang 838,Long An 445 Miss
18-09-2020 Bình Dương 574,Trà Vinh 923,Vĩnh Long 863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 181,Tây Ninh 218,Binh Thuận 909 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 990,Sóc Trăng 200,Cần Thơ 067 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 397,Bến Tre 027,Vũng Tàu 825 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 127,Hồ Chí Minh 286,Đồng Tháp 312 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp