NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-05-2020 Hồ Chí Minh 413-577,Bình Phước 044-505,Hậu Giang 245-336,Long An 086-163 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 837-629,Trà Vinh 097-316,Vĩnh Long 865-759 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-05-2020 An Giang 632-701,Tây Ninh 825-150,Binh Thuận 371-284 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 918-047,Sóc Trăng 919-981,Cần Thơ 166-006 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 546-784,Bến Tre 411-902,Vũng Tàu 269-089 Miss
25-05-2020 Cà Mau 756-238,Hồ Chí Minh 149-419,Đồng Tháp 985-909 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-05-2020 Kiên Giang 886-615,Đà Lạt 864-790,Tiền Giang 028-571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-05-2020 Hồ Chí Minh 012-480,Bình Phước 812-946,Hậu Giang 984-737,Long An 192-442 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-05-2020 Bình Dương 610-720,Trà Vinh 899-502,Vĩnh Long 977-623 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-05-2020 An Giang 221-951,Tây Ninh 236-483,Binh Thuận 379-737 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-05-2020 Đồng Nai 472-666,Sóc Trăng 558-945,Cần Thơ 912-452 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-05-2020 Bạc Liêu 757-623,Bến Tre 902-046,Vũng Tàu 595-134 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-05-2020 Cà Mau 308-230,Hồ Chí Minh 512-540,Đồng Tháp 704-331 Miss
17-05-2020 Kiên Giang 136-054,Đà Lạt 389-736,Tiền Giang 382-189 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-05-2020 Hồ Chí Minh 974-711,Bình Phước 710-080,Hậu Giang 668-759,Long An 242-729 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-05-2020 Bình Dương 382-520,Trà Vinh 758-748,Vĩnh Long 611-982 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-05-2020 An Giang 056-426,Tây Ninh 676-462,Binh Thuận 728-732 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-05-2020 Đồng Nai 017-896,Sóc Trăng 304-329,Cần Thơ 649-552 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-05-2020 Bạc Liêu 097-852,Bến Tre 711-467,Vũng Tàu 402-499 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-05-2020 Cà Mau 212-969,Hồ Chí Minh 252-014,Đồng Tháp 245-351 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-05-2020 Kiên Giang 269-346,Đà Lạt 041-159,Tiền Giang 399-218 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-05-2020 Hồ Chí Minh 667-932,Bình Phước 955-429,Hậu Giang 843-830,Long An 072-671 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-05-2020 Bình Dương 692-061,Trà Vinh 840-869,Vĩnh Long 207-245 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-05-2020 An Giang 967-390,Tây Ninh 057-514,Binh Thuận 846-885 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-05-2020 Đồng Nai 582-811,Sóc Trăng 600-619,Cần Thơ 253-588 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-05-2020 Bạc Liêu 043-296,Bến Tre 854-054,Vũng Tàu 898-321 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-05-2020 Cà Mau 157-597,Hồ Chí Minh 404-914,Đồng Tháp 857-552 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-05-2020 Kiên Giang 016-533,Đà Lạt 833-141,Tiền Giang 036-513 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-05-2020 Hồ Chí Minh 935-272,Bình Phước 297-022,Hậu Giang 724-010,Long An 272-928 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-05-2020 Bình Dương 098-711,Trà Vinh 502-900,Vĩnh Long 784-078 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-04-2020 An Giang 958-600,Tây Ninh 308-030,Binh Thuận 376-799 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-04-2020 Đồng Nai 222-242,Sóc Trăng 118-627,Cần Thơ 377-751 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-03-2020 Bạc Liêu 713-680,Bến Tre 960-124,Vũng Tàu 163-440 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-03-2020 Cà Mau 804-361,Hồ Chí Minh 658-181,Đồng Tháp 226-564 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-03-2020 Kiên Giang 634-956,Đà Lạt 895-922,Tiền Giang 097-813 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-03-2020 Hồ Chí Minh 358-177,Bình Phước 520-937,Hậu Giang 421-283,Long An 446-713 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-03-2020 Bình Dương 873-453,Trà Vinh 409-477,Vĩnh Long 015-914 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-03-2020 An Giang 980-154,Tây Ninh 205-852,Binh Thuận 695-245 Win An Giang
25-03-2020 Đồng Nai 348-347,Sóc Trăng 915-347,Cần Thơ 630-219 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-03-2020 Bạc Liêu 587-354,Bến Tre 500-549,Vũng Tàu 071-169 Miss