NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Hồ Chí Minh 053,Bình Phước 070,Hậu Giang 303,Long An 589 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-07-2022 Bình Dương 421,Trà Vinh 628,Vĩnh Long 578 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-06-2022 An Giang 373,Tây Ninh 346,Binh Thuận 430 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-06-2022 Đồng Nai 146,Sóc Trăng 232,Cần Thơ 057 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-06-2022 Bạc Liêu 311,Bến Tre 272,Vũng Tàu 340 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-06-2022 Cà Mau 604,Hồ Chí Minh 912,Đồng Tháp 175 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-06-2022 Kiên Giang 777,Đà Lạt 533,Tiền Giang 182 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-06-2022 Hồ Chí Minh 313,Bình Phước 703,Hậu Giang 130,Long An 378 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-06-2022 Bình Dương 101,Trà Vinh 916,Vĩnh Long 608 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-06-2022 An Giang 364,Tây Ninh 281,Binh Thuận 023 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-06-2022 Đồng Nai 722,Sóc Trăng 853,Cần Thơ 302 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-06-2022 Bạc Liêu 101,Bến Tre 582,Vũng Tàu 958 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-06-2022 Cà Mau 197,Hồ Chí Minh 559,Đồng Tháp 076 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-06-2022 Kiên Giang 215,Đà Lạt 882,Tiền Giang 184 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-06-2022 Hồ Chí Minh 297,Bình Phước 619,Hậu Giang 594,Long An 145 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-06-2022 Bình Dương 692,Trà Vinh 241,Vĩnh Long 304 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-06-2022 An Giang 384,Tây Ninh 584,Binh Thuận 090 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-06-2022 Đồng Nai 074,Sóc Trăng 772,Cần Thơ 138 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-06-2022 Bạc Liêu 903,Bến Tre 224,Vũng Tàu 144 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
13-06-2022 Cà Mau 792,Hồ Chí Minh 927,Đồng Tháp 854 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-06-2022 Kiên Giang 901,Đà Lạt 095,Tiền Giang 394 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-06-2022 Hồ Chí Minh 395,Bình Phước 926,Hậu Giang 752,Long An 914 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-06-2022 Bình Dương 438,Trà Vinh 019,Vĩnh Long 965 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-06-2022 An Giang 266,Tây Ninh 930,Binh Thuận 598 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-06-2022 Đồng Nai 738,Sóc Trăng 015,Cần Thơ 210 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-06-2022 Bạc Liêu 843,Bến Tre 126,Vũng Tàu 081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-06-2022 Cà Mau 657,Hồ Chí Minh 705,Đồng Tháp 419 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-06-2022 Kiên Giang 019,Đà Lạt 209,Tiền Giang 171 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
04-06-2022 Hồ Chí Minh 435,Bình Phước 852,Hậu Giang 328,Long An 301 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
03-06-2022 Bình Dương 164,Trà Vinh 635,Vĩnh Long 258 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-06-2022 An Giang 150,Tây Ninh 770,Binh Thuận 006 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-06-2022 Đồng Nai 540,Sóc Trăng 361,Cần Thơ 177 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
31-05-2022 Bạc Liêu 905,Bến Tre 681,Vũng Tàu 475 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
30-05-2022 Cà Mau 244,Hồ Chí Minh 006,Đồng Tháp 488 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
29-05-2022 Kiên Giang 562,Đà Lạt 547,Tiền Giang 715 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
28-05-2022 Hồ Chí Minh 558,Bình Phước 391,Hậu Giang 534,Long An 061 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
27-05-2022 Bình Dương 994,Trà Vinh 852,Vĩnh Long 337 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
26-05-2022 An Giang 835,Tây Ninh 259,Binh Thuận 370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 750,Sóc Trăng 556,Cần Thơ 900 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 451,Bến Tre 176,Vũng Tàu 101 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu