NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

Thống kê kết quả Cặp Xỉu Chủ Miền Nam

Ngày Cặp Xỉu Chủ MN Kết quả
Hôm nay
...
21-04-2021 Đồng Nai 232-874,Sóc Trăng 970-189,Cần Thơ 373-005 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 071-314,Bến Tre 107-430,Vũng Tàu 781-412 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 966-933,Hồ Chí Minh 910-558,Đồng Tháp 944-514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 025-067,Đà Lạt 479-033,Tiền Giang 361-064 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436-679,Bình Phước 688-176,Hậu Giang 901-515,Long An 629-108 Miss
16-04-2021 Bình Dương 731-899,Trà Vinh 599-124,Vĩnh Long 267-263 Win Bình Dương
15-04-2021 An Giang 821-782,Tây Ninh 864-195,Binh Thuận 877-890 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-04-2021 Đồng Nai 662-677,Sóc Trăng 173-619,Cần Thơ 320-779 Miss
13-04-2021 Bạc Liêu 881-888,Bến Tre 500-062,Vũng Tàu 666-533 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 484-437,Hồ Chí Minh 914-470,Đồng Tháp 182-928 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 886-945,Đà Lạt 662-489,Tiền Giang 869-678 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 593-833,Bình Phước 827-210,Hậu Giang 973-130,Long An 815-196 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 016-507,Trà Vinh 850-895,Vĩnh Long 995-542 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 739-262,Tây Ninh 641-809,Binh Thuận 195-705 Win An Giang
07-04-2021 Đồng Nai 918-542,Sóc Trăng 585-417,Cần Thơ 670-118 Miss
06-04-2021 Bạc Liêu 472-576,Bến Tre 790-760,Vũng Tàu 246-861 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 193-751,Hồ Chí Minh 554-254,Đồng Tháp 428-718 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 775-942,Đà Lạt 413-421,Tiền Giang 390-942 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 946-845,Bình Phước 644-964,Hậu Giang 132-567,Long An 080-601 Win Hồ Chí Minh
02-04-2021 Bình Dương 531-943,Trà Vinh 293-489,Vĩnh Long 655-179 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 694-071,Tây Ninh 449-827,Binh Thuận 405-398 Miss
31-03-2021 Đồng Nai 347-523,Sóc Trăng 407-660,Cần Thơ 996-912 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-03-2021 Bạc Liêu 120-166,Bến Tre 074-779,Vũng Tàu 823-462 Miss
29-03-2021 Cà Mau 201-008,Hồ Chí Minh 964-963,Đồng Tháp 404-680 Win Cà Mau
28-03-2021 Kiên Giang 051-400,Đà Lạt 789-902,Tiền Giang 032-197 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 862-574,Bình Phước 850-310,Hậu Giang 360-767,Long An 229-664 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-03-2021 Bình Dương 852-652,Trà Vinh 988-120,Vĩnh Long 310-537 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-03-2021 An Giang 139-242,Tây Ninh 929-093,Binh Thuận 643-917 Miss
24-03-2021 Đồng Nai 871-581,Sóc Trăng 585-389,Cần Thơ 691-302 Win Đồng Nai
23-03-2021 Bạc Liêu 781-303,Bến Tre 804-014,Vũng Tàu 971-693 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-03-2021 Cà Mau 528-745,Hồ Chí Minh 890-626,Đồng Tháp 330-903 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-03-2021 Kiên Giang 871-239,Đà Lạt 916-368,Tiền Giang 858-448 Win Kiên Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 332-273,Bình Phước 283-196,Hậu Giang 156-766,Long An 869-460 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-03-2021 Bình Dương 927-538,Trà Vinh 373-896,Vĩnh Long 348-981 Miss
18-03-2021 An Giang 225-524,Tây Ninh 136-605,Binh Thuận 910-716 Miss
17-03-2021 Đồng Nai 866-209,Sóc Trăng 590-306,Cần Thơ 541-711 Miss
16-03-2021 Bạc Liêu 975-744,Bến Tre 508-299,Vũng Tàu 081-031 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-03-2021 Cà Mau 492-623,Hồ Chí Minh 608-986,Đồng Tháp 314-268 Miss
14-03-2021 Kiên Giang 767-938,Đà Lạt 039-794,Tiền Giang 787-274 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-03-2021 Hồ Chí Minh 441-279,Bình Phước 493-209,Hậu Giang 654-757,Long An 877-480 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An