THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
02-07-2022 Đà Nẵng 65-97,Đắc Nông 59-79,Quảng Ngãi 91-05 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-07-2022 Gia Lai 09-75,Ninh Thuận 78-30 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-06-2022 Bình Định 31-46,Quảng Bình 65-88,Quảng Trị 69-27 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-06-2022 Đà Nẵng 67-40,Khánh Hòa 66-62 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-06-2022 Đắc Lắc 04-32,Quảng Nam 81-58 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-06-2022 Phú Yên 72-15,Thừa Thiên Huế 76-50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-06-2022 Khánh Hòa 44-06,Kon Tum 08-27 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-06-2022 Đà Nẵng 11-08,Đắc Nông 32-45,Quảng Ngãi 67-25 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-06-2022 Gia Lai 74-60,Ninh Thuận 28-37 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-06-2022 Bình Định 95-21,Quảng Bình 75-25,Quảng Trị 57-77 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
22-06-2022 Đà Nẵng 84-97,Khánh Hòa 64-38 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
21-06-2022 Đắc Lắc 58-81,Quảng Nam 46-38 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-06-2022 Phú Yên 65-11,Thừa Thiên Huế 70-00 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-06-2022 Khánh Hòa 09-33,Kon Tum 50-52 Win Khánh Hòa,Kon Tum
18-06-2022 Đà Nẵng 03-89,Đắc Nông 74-09,Quảng Ngãi 50-74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
17-06-2022 Gia Lai 11-50,Ninh Thuận 03-88 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-06-2022 Bình Định 53-62,Quảng Bình 12-38,Quảng Trị 54-65 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
15-06-2022 Đà Nẵng 91-52,Khánh Hòa 70-96 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
14-06-2022 Đắc Lắc 85-92,Quảng Nam 25-74 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-06-2022 Phú Yên 34-11,Thừa Thiên Huế 34-01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
12-06-2022 Khánh Hòa 55-87,Kon Tum 29-78 Win Khánh Hòa,Kon Tum
11-06-2022 Đà Nẵng 01-59,Đắc Nông 67-03,Quảng Ngãi 91-74 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
10-06-2022 Gia Lai 87-00,Ninh Thuận 51-37 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-06-2022 Bình Định 55-86,Quảng Bình 71-76,Quảng Trị 41-22 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
08-06-2022 Đà Nẵng 58-30,Khánh Hòa 77-67 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-06-2022 Đắc Lắc 52-90,Quảng Nam 23-84 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
06-06-2022 Phú Yên 88-29,Thừa Thiên Huế 53-98 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-06-2022 Khánh Hòa 70-73,Kon Tum 30-76 Win Khánh Hòa,Kon Tum
04-06-2022 Đà Nẵng 20-67,Đắc Nông 04-28,Quảng Ngãi 79-12 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
03-06-2022 Gia Lai 79-92,Ninh Thuận 87-38 Win Gia Lai,Ninh Thuận
02-06-2022 Bình Định 85-27,Quảng Bình 15-33,Quảng Trị 64-56 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-06-2022 Đà Nẵng 95-38,Khánh Hòa 28-27 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
31-05-2022 Đắc Lắc 76-34,Quảng Nam 04-69 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-05-2022 Phú Yên 96-68,Thừa Thiên Huế 93-24 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-05-2022 Khánh Hòa 25-38,Kon Tum 14-77 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-05-2022 Đà Nẵng 08-18,Đắc Nông 20-24,Quảng Ngãi 01-23 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-05-2022 Gia Lai 92-43,Ninh Thuận 35-17 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-05-2022 Bình Định 38-70,Quảng Bình 99-96,Quảng Trị 75-97 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-05-2022 Đà Nẵng 65-36,Khánh Hòa 59-77 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-05-2022 Đắc Lắc 51-95,Quảng Nam 37-05 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-05-2022 Phú Yên 72-06,Thừa Thiên Huế 98-30 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-05-2022 Khánh Hòa 32-67,Kon Tum 76-10 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-05-2022 Đà Nẵng 57-78,Đắc Nông 72-46,Quảng Ngãi 57-75 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-05-2022 Gia Lai 93-80,Ninh Thuận 48-53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-05-2022 Bình Định 66-27,Quảng Bình 37-76,Quảng Trị 20-47 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị