THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-05-2021 Cà Mau 859-471,Hồ Chí Minh 384-878,Đồng Tháp 372-510 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-05-2021 Kiên Giang 853-951,Đà Lạt 644-335,Tiền Giang 082-836 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-05-2021 Hồ Chí Minh 418-073,Bình Phước 771-956,Hậu Giang 022-632,Long An 446-606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-05-2021 Bình Dương 456-087,Trà Vinh 951-663,Vĩnh Long 040-959 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-05-2021 An Giang 685-339,Tây Ninh 179-920,Binh Thuận 231-294 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-05-2021 Đồng Nai 255-509,Sóc Trăng 247-314,Cần Thơ 451-592 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-05-2021 Bạc Liêu 313-242,Bến Tre 597-350,Vũng Tàu 204-087 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-05-2021 Cà Mau 580-975,Hồ Chí Minh 046-230,Đồng Tháp 732-924 Miss
02-05-2021 Kiên Giang 840-469,Đà Lạt 238-140,Tiền Giang 643-552 Win Kiên Giang
01-05-2021 Hồ Chí Minh 634-798,Bình Phước 153-863,Hậu Giang 599-647,Long An 363-792 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
30-04-2021 Bình Dương 503-869,Trà Vinh 620-379,Vĩnh Long 622-554 Miss
29-04-2021 An Giang 973-467,Tây Ninh 690-077,Binh Thuận 115-787 Win An Giang
28-04-2021 Đồng Nai 553-688,Sóc Trăng 216-076,Cần Thơ 218-247 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
27-04-2021 Bạc Liêu 012-400,Bến Tre 101-202,Vũng Tàu 798-197 Miss
26-04-2021 Cà Mau 500-363,Hồ Chí Minh 616-430,Đồng Tháp 536-261 Win Cà Mau
25-04-2021 Kiên Giang 441-733,Đà Lạt 071-824,Tiền Giang 135-349 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-04-2021 Hồ Chí Minh 273-021,Bình Phước 706-515,Hậu Giang 182-775,Long An 308-095 Miss
23-04-2021 Bình Dương 137-609,Trà Vinh 119-166,Vĩnh Long 204-651 Win Bình Dương
22-04-2021 An Giang 753-547,Tây Ninh 065-172,Binh Thuận 333-035 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-04-2021 Đồng Nai 232-874,Sóc Trăng 189-970,Cần Thơ 005-373 Miss
20-04-2021 Bạc Liêu 314-071,Bến Tre 107-430,Vũng Tàu 412-781 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 966-933,Hồ Chí Minh 910-558,Đồng Tháp 514-944 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 025-067,Đà Lạt 479-033,Tiền Giang 361-064 Miss
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436-679,Bình Phước 176-688,Hậu Giang 515-901,Long An 108-629 Win Hồ Chí Minh
16-04-2021 Bình Dương 731-899,Trà Vinh 599-124,Vĩnh Long 263-267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 782-821,Tây Ninh 195-864,Binh Thuận 877-890 Miss
14-04-2021 Đồng Nai 677-662,Sóc Trăng 173-619,Cần Thơ 779-320 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-04-2021 Bạc Liêu 881-888,Bến Tre 062-500,Vũng Tàu 533-666 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 484-437,Hồ Chí Minh 470-914,Đồng Tháp 182-928 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-04-2021 Kiên Giang 945-886,Đà Lạt 489-662,Tiền Giang 678-869 Miss
10-04-2021 Hồ Chí Minh 833-593,Bình Phước 827-210,Hậu Giang 130-973,Long An 815-196 Win Hồ Chí Minh
09-04-2021 Bình Dương 016-507,Trà Vinh 895-850,Vĩnh Long 995-542 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-04-2021 An Giang 739-262,Tây Ninh 809-641,Binh Thuận 195-705 Miss
07-04-2021 Đồng Nai 918-542,Sóc Trăng 585-417,Cần Thơ 118-670 Win Đồng Nai
06-04-2021 Bạc Liêu 576-472,Bến Tre 790-760,Vũng Tàu 861-246 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 193-751,Hồ Chí Minh 254-554,Đồng Tháp 428-718 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-04-2021 Kiên Giang 775-942,Đà Lạt 421-413,Tiền Giang 942-390 Miss
03-04-2021 Hồ Chí Minh 845-946,Bình Phước 644-964,Hậu Giang 567-132,Long An 080-601 Win Hồ Chí Minh
02-04-2021 Bình Dương 943-531,Trà Vinh 293-489,Vĩnh Long 179-655 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-04-2021 An Giang 071-694,Tây Ninh 449-827,Binh Thuận 398-405 Miss
31-03-2021 Đồng Nai 523-347,Sóc Trăng 660-407,Cần Thơ 996-912 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-03-2021 Bạc Liêu 166-120,Bến Tre 779-074,Vũng Tàu 823-462 Miss
29-03-2021 Cà Mau 008-201,Hồ Chí Minh 963-964,Đồng Tháp 680-404 Win Cà Mau
28-03-2021 Kiên Giang 051-400,Đà Lạt 902-789,Tiền Giang 032-197 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 574-862,Bình Phước 310-850,Hậu Giang 767-360,Long An 664-229 Miss