THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
12-08-2020 Đồng Nai 351-101,Sóc Trăng 298-621,Cần Thơ 740-425 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-08-2020 Bạc Liêu 933-880,Bến Tre 544-549,Vũng Tàu 213-204 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-08-2020 Cà Mau 432-815,Hồ Chí Minh 919-014,Đồng Tháp 695-409 Miss
09-08-2020 Kiên Giang 519-889,Đà Lạt 553-049,Tiền Giang 144-519 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-08-2020 Hồ Chí Minh 206-684,Bình Phước 767-479,Hậu Giang 711-452,Long An 968-115 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-08-2020 Bình Dương 283-950,Trà Vinh 653-111,Vĩnh Long 027-314 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
06-08-2020 An Giang 526-972,Tây Ninh 127-637,Binh Thuận 008-001 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-08-2020 Đồng Nai 002-633,Sóc Trăng 418-750,Cần Thơ 242-549 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
04-08-2020 Bạc Liêu 414-250,Bến Tre 663-700,Vũng Tàu 584-222 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-08-2020 Cà Mau 569-467,Hồ Chí Minh 641-897,Đồng Tháp 547-461 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-08-2020 Kiên Giang 764-027,Đà Lạt 868-656,Tiền Giang 165-600 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-08-2020 Hồ Chí Minh 157-678,Bình Phước 091-948,Hậu Giang 433-922,Long An 009-301 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-07-2020 Bình Dương 662-608,Trà Vinh 331-717,Vĩnh Long 349-651 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-07-2020 An Giang 831-576,Tây Ninh 435-317,Binh Thuận 765-717 Win An Giang
29-07-2020 Đồng Nai 076-421,Sóc Trăng 199-042,Cần Thơ 612-374 Miss
28-07-2020 Bạc Liêu 409-296,Bến Tre 680-301,Vũng Tàu 601-659 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-07-2020 Cà Mau 790-841,Hồ Chí Minh 770-661,Đồng Tháp 822-036 Win Cà Mau
26-07-2020 Kiên Giang 591-426,Đà Lạt 604-383,Tiền Giang 661-666 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-07-2020 Hồ Chí Minh 276-528,Bình Phước 107-088,Hậu Giang 488-136,Long An 748-844 Miss
24-07-2020 Bình Dương 039-312,Trà Vinh 977-713,Vĩnh Long 291-609 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-07-2020 An Giang 083-285,Tây Ninh 958-994,Binh Thuận 883-901 Miss
22-07-2020 Đồng Nai 133-324,Sóc Trăng 723-935,Cần Thơ 827-780 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-07-2020 Bạc Liêu 607-081,Bến Tre 724-732,Vũng Tàu 210-700 Miss
20-07-2020 Cà Mau 264-377,Hồ Chí Minh 179-773,Đồng Tháp 473-846 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-07-2020 Kiên Giang 814-642,Đà Lạt 394-709,Tiền Giang 360-002 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-07-2020 Hồ Chí Minh 350-329,Bình Phước 928-510,Hậu Giang 475-546,Long An 330-291 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
17-07-2020 Bình Dương 876-173,Trà Vinh 531-563,Vĩnh Long 806-058 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
16-07-2020 An Giang 914-902,Tây Ninh 555-780,Binh Thuận 689-757 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
15-07-2020 Đồng Nai 235-869,Sóc Trăng 132-261,Cần Thơ 952-972 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
14-07-2020 Bạc Liêu 809-009,Bến Tre 521-696,Vũng Tàu 278-460 Miss
13-07-2020 Cà Mau 837-413,Hồ Chí Minh 145-644,Đồng Tháp 745-276 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
12-07-2020 Kiên Giang 221-763,Đà Lạt 129-288,Tiền Giang 457-209 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
11-07-2020 Hồ Chí Minh 375-292,Bình Phước 319-423,Hậu Giang 174-874,Long An 424-425 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
10-07-2020 Bình Dương 184-703,Trà Vinh 551-620,Vĩnh Long 406-565 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
09-07-2020 An Giang 106-145,Tây Ninh 784-735,Binh Thuận 727-879 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
08-07-2020 Đồng Nai 955-125,Sóc Trăng 574-276,Cần Thơ 224-884 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
07-07-2020 Bạc Liêu 160-556,Bến Tre 624-782,Vũng Tàu 636-205 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
06-07-2020 Cà Mau 059-388,Hồ Chí Minh 311-104,Đồng Tháp 739-853 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
05-07-2020 Kiên Giang 722-348,Đà Lạt 643-373,Tiền Giang 229-716 Miss
04-07-2020 Hồ Chí Minh 267-802,Bình Phước 847-304,Hậu Giang 747-602,Long An 736-578 Win Hồ Chí Minh
03-07-2020 Bình Dương 036-119,Trà Vinh 757-746,Vĩnh Long 742-215 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 011-969,Tây Ninh 000-914,Binh Thuận 921-838 Miss
01-07-2020 Đồng Nai 440-852,Sóc Trăng 233-304,Cần Thơ 481-873 Win Đồng Nai
30-06-2020 Bạc Liêu 469-483,Bến Tre 304-540,Vũng Tàu 988-253 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 501-388,Hồ Chí Minh 635-943,Đồng Tháp 590-943 Miss