NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Bạc Liêu 950,Bến Tre 409,Vũng Tàu 381 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 413,Hồ Chí Minh 007,Đồng Tháp 420 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 571,Đà Lạt 730,Tiền Giang 179 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 958,Bình Phước 873,Hậu Giang 128,Long An 473 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 445,Trà Vinh 420,Vĩnh Long 332 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 840,Tây Ninh 072,Binh Thuận 949 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 831,Sóc Trăng 354,Cần Thơ 143 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 428,Bến Tre 199,Vũng Tàu 232 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 284,Hồ Chí Minh 814,Đồng Tháp 842 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 295,Đà Lạt 647,Tiền Giang 324 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 935,Bình Phước 607,Hậu Giang 941,Long An 565 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 826,Trà Vinh 970,Vĩnh Long 375 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 497,Tây Ninh 803,Binh Thuận 313 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 720,Sóc Trăng 928,Cần Thơ 145 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 233,Bến Tre 825,Vũng Tàu 216 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 071,Hồ Chí Minh 089,Đồng Tháp 594 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 967,Đà Lạt 361,Tiền Giang 001 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 021,Bình Phước 931,Hậu Giang 194,Long An 439 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 873,Trà Vinh 497,Vĩnh Long 960 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 327,Tây Ninh 725,Binh Thuận 333 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 670,Sóc Trăng 180,Cần Thơ 135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 830,Bến Tre 226,Vũng Tàu 720 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 364,Hồ Chí Minh 023,Đồng Tháp 176 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 925,Đà Lạt 826,Tiền Giang 155 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 869,Bình Phước 083,Hậu Giang 907,Long An 529 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 238,Trà Vinh 657,Vĩnh Long 800 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 616,Tây Ninh 801,Binh Thuận 885 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 537,Sóc Trăng 631,Cần Thơ 434 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 794,Bến Tre 113,Vũng Tàu 737 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 598,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 713 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 607,Đà Lạt 658,Tiền Giang 977 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 485,Bình Phước 238,Hậu Giang 417,Long An 059 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-08-2022 Bình Dương 032,Trà Vinh 892,Vĩnh Long 372 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-08-2022 An Giang 627,Tây Ninh 225,Binh Thuận 299 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-08-2022 Đồng Nai 375,Sóc Trăng 672,Cần Thơ 801 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-08-2022 Bạc Liêu 120,Bến Tre 966,Vũng Tàu 924 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 256,Hồ Chí Minh 043,Đồng Tháp 212 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 592,Đà Lạt 189,Tiền Giang 207 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 534,Bình Phước 988,Hậu Giang 451,Long An 752 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-08-2022 Bình Dương 219,Trà Vinh 347,Vĩnh Long 211 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long