NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-08-2021 Quảng Nam 173 Win Quảng Nam
30-07-2021 Gia Lai 876,Ninh Thuận 951 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Bình Định 435,Quảng Bình 753,Quảng Trị 968 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 967,Quảng Nam 836 Miss
26-07-2021 Phú Yên 930,Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 890,Kon Tum 406 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 798,Đắc Nông 213,Quảng Ngãi 735 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 643,Ninh Thuận 767 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 254,Quảng Bình 667,Quảng Trị 729 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
21-07-2021 Đà Nẵng 633,Khánh Hòa 218 Miss
20-07-2021 Đắc Lắc 881,Quảng Nam 263 Win Đắc Lắc
19-07-2021 Phú Yên 695,Thừa Thiên Huế 217 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-07-2021 Khánh Hòa 416,Kon Tum 156 Win Khánh Hòa,Kon Tum
17-07-2021 Đà Nẵng 242,Đắc Nông 154,Quảng Ngãi 673 Miss
16-07-2021 Gia Lai 990,Ninh Thuận 238 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-07-2021 Bình Định 437,Quảng Bình 995,Quảng Trị 582 Win Bình Định
14-07-2021 Đà Nẵng 373,Khánh Hòa 367 Miss
13-07-2021 Đắc Lắc 241,Quảng Nam 554 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-07-2021 Phú Yên 478,Thừa Thiên Huế 680 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-07-2021 Khánh Hòa 219,Kon Tum 236 Win Khánh Hòa,Kon Tum
10-07-2021 Đà Nẵng 099,Đắc Nông 487,Quảng Ngãi 725 Miss
09-07-2021 Gia Lai 277,Ninh Thuận 131 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-07-2021 Bình Định 303,Quảng Bình 601,Quảng Trị 004 Win Bình Định
07-07-2021 Đà Nẵng 653,Khánh Hòa 934 Miss
06-07-2021 Đắc Lắc 949,Quảng Nam 773 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-07-2021 Phú Yên 199,Thừa Thiên Huế 179 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
04-07-2021 Khánh Hòa 138,Kon Tum 159 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-07-2021 Đà Nẵng 551,Đắc Nông 165,Quảng Ngãi 147 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
02-07-2021 Gia Lai 059,Ninh Thuận 396 Win Gia Lai,Ninh Thuận
01-07-2021 Bình Định 360,Quảng Bình 502,Quảng Trị 207 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
30-06-2021 Đà Nẵng 744,Khánh Hòa 406 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
29-06-2021 Đắc Lắc 245,Quảng Nam 161 Miss
28-06-2021 Phú Yên 132,Thừa Thiên Huế 578 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
27-06-2021 Khánh Hòa 681,Kon Tum 215 Win Khánh Hòa,Kon Tum
26-06-2021 Đà Nẵng 293,Đắc Nông 129,Quảng Ngãi 786 Miss
25-06-2021 Gia Lai 359,Ninh Thuận 353 Win Gia Lai,Ninh Thuận
24-06-2021 Bình Định 070,Quảng Bình 896,Quảng Trị 112 Win Bình Định
23-06-2021 Đà Nẵng 055,Khánh Hòa 695 Miss
22-06-2021 Đắc Lắc 181,Quảng Nam 903 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
21-06-2021 Phú Yên 797,Thừa Thiên Huế 976 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
20-06-2021 Khánh Hòa 618,Kon Tum 431 Miss
19-06-2021 Đà Nẵng 252,Đắc Nông 313,Quảng Ngãi 197 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
18-06-2021 Gia Lai 987,Ninh Thuận 127 Win Gia Lai
17-06-2021 Bình Định 965,Quảng Bình 291,Quảng Trị 599 Miss
16-06-2021 Đà Nẵng 170,Khánh Hòa 737 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
15-06-2021 Đắc Lắc 133,Quảng Nam 268 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
14-06-2021 Phú Yên 215,Thừa Thiên Huế 712 Miss
13-06-2021 Khánh Hòa 870,Kon Tum 847 Win Khánh Hòa,Kon Tum
12-06-2021 Đà Nẵng 229,Đắc Nông 255,Quảng Ngãi 338 Win Đà Nẵng
11-06-2021 Gia Lai 401,Ninh Thuận 428 Miss
10-06-2021 Bình Định 733,Quảng Bình 716,Quảng Trị 143 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
09-06-2021 Đà Nẵng 128,Khánh Hòa 789 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
08-06-2021 Đắc Lắc 477,Quảng Nam 773 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
07-06-2021 Phú Yên 332,Thừa Thiên Huế 001 Miss
06-06-2021 Khánh Hòa 774,Kon Tum 871 Win Khánh Hòa,Kon Tum
05-06-2021 Đà Nẵng 154,Đắc Nông 350,Quảng Ngãi 193 Win Đà Nẵng
04-06-2021 Gia Lai 271,Ninh Thuận 506 Miss
03-06-2021 Bình Định 581,Quảng Bình 990,Quảng Trị 761 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
02-06-2021 Đà Nẵng 129,Khánh Hòa 212 Miss