NẠP THẺ VÀ NHẬN KẾT QUẢ DƯỚI ĐÂY.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ MN KẾT QUẢ
Hôm nay
...
27-09-2022 Bạc Liêu 375-950,Bến Tre 164-409,Vũng Tàu 381-449 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
26-09-2022 Cà Mau 413-992,Hồ Chí Minh 479-007,Đồng Tháp 392-420 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
25-09-2022 Kiên Giang 391-571,Đà Lạt 123-730,Tiền Giang 927-179 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
24-09-2022 Hồ Chí Minh 135-958,Bình Phước 235-873,Hậu Giang 138-128,Long An 067-473 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
23-09-2022 Bình Dương 249-445,Trà Vinh 420-737,Vĩnh Long 332-170 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
22-09-2022 An Giang 495-840,Tây Ninh 972-072,Binh Thuận 949-175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
21-09-2022 Đồng Nai 470-831,Sóc Trăng 168-354,Cần Thơ 949-143 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-09-2022 Bạc Liêu 829-428,Bến Tre 199-925,Vũng Tàu 232-091 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-09-2022 Cà Mau 883-284,Hồ Chí Minh 814-622,Đồng Tháp 727-842 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-09-2022 Kiên Giang 222-295,Đà Lạt 647-838,Tiền Giang 063-324 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
17-09-2022 Hồ Chí Minh 935-542,Bình Phước 119-607,Hậu Giang 941-640,Long An 565-685 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
16-09-2022 Bình Dương 826-906,Trà Vinh 970-100,Vĩnh Long 208-375 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-09-2022 An Giang 497-931,Tây Ninh 491-803,Binh Thuận 313-937 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
14-09-2022 Đồng Nai 720-322,Sóc Trăng 567-928,Cần Thơ 145-557 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-09-2022 Bạc Liêu 152-233,Bến Tre 825-182,Vũng Tàu 216-960 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-09-2022 Cà Mau 071-354,Hồ Chí Minh 780-089,Đồng Tháp 594-813 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
11-09-2022 Kiên Giang 967-540,Đà Lạt 361-751,Tiền Giang 001-740 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
10-09-2022 Hồ Chí Minh 267-021,Bình Phước 931-399,Hậu Giang 194-067,Long An 061-439 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-09-2022 Bình Dương 191-873,Trà Vinh 497-853,Vĩnh Long 960-487 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
08-09-2022 An Giang 327-882,Tây Ninh 121-725,Binh Thuận 333-521 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
07-09-2022 Đồng Nai 670-550,Sóc Trăng 180-122,Cần Thơ 135-134 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-09-2022 Bạc Liêu 830-860,Bến Tre 881-226,Vũng Tàu 761-720 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-09-2022 Cà Mau 364-328,Hồ Chí Minh 023-758,Đồng Tháp 176-125 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
04-09-2022 Kiên Giang 925-860,Đà Lạt 754-826,Tiền Giang 901-155 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
03-09-2022 Hồ Chí Minh 869-614,Bình Phước 724-083,Hậu Giang 907-024,Long An 529-715 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-09-2022 Bình Dương 259-238,Trà Vinh 657-187,Vĩnh Long 800-348 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
01-09-2022 An Giang 556-616,Tây Ninh 231-801,Binh Thuận 885-656 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-08-2022 Đồng Nai 537-908,Sóc Trăng 631-441,Cần Thơ 428-434 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-08-2022 Bạc Liêu 794-415,Bến Tre 201-113,Vũng Tàu 737-118 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-08-2022 Cà Mau 598-908,Hồ Chí Minh 944-490,Đồng Tháp 713-404 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-08-2022 Kiên Giang 455-607,Đà Lạt 658-793,Tiền Giang 439-977 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-08-2022 Hồ Chí Minh 485-470,Bình Phước 238-585,Hậu Giang 417-349,Long An 068-059 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-08-2022 Bình Dương 032-474,Trà Vinh 782-892,Vĩnh Long 766-372 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-08-2022 An Giang 627-398,Tây Ninh 725-225,Binh Thuận 382-299 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-08-2022 Đồng Nai 375-351,Sóc Trăng 770-672,Cần Thơ 801-075 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-08-2022 Bạc Liêu 845-120,Bến Tre 966-386,Vũng Tàu 004-924 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-08-2022 Cà Mau 256-952,Hồ Chí Minh 043-187,Đồng Tháp 212-727 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-08-2022 Kiên Giang 289-592,Đà Lạt 871-189,Tiền Giang 207-098 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-08-2022 Hồ Chí Minh 534-980,Bình Phước 988-657,Hậu Giang 451-995,Long An 145-752 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-08-2022 Bình Dương 569-219,Trà Vinh 810-347,Vĩnh Long 211-212 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long