XỈU CHỦ MIỀN NAM: 1.000.000 VNĐ

ĐÃ CÓ CẦU ĐẸP BIGWIN HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-01-2022 Đồng Nai 402,Sóc Trăng 853,Cần Thơ 135 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-01-2022 Bạc Liêu 536,Bến Tre 165,Vũng Tàu 113 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-01-2022 Cà Mau 216,Hồ Chí Minh 046,Đồng Tháp 802 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-01-2022 Kiên Giang 921,Đà Lạt 044,Tiền Giang 864 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-01-2022 Hồ Chí Minh 290,Bình Phước 025,Hậu Giang 338,Long An 739 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-01-2022 Bình Dương 497,Trà Vinh 834,Vĩnh Long 616 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-01-2022 An Giang 134,Tây Ninh 355,Binh Thuận 260 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-01-2022 Đồng Nai 165,Sóc Trăng 772,Cần Thơ 751 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-01-2022 Bạc Liêu 003,Bến Tre 776,Vũng Tàu 123 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-01-2022 Cà Mau 848,Hồ Chí Minh 803,Đồng Tháp 879 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-01-2022 Kiên Giang 730,Đà Lạt 167,Tiền Giang 158 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-01-2022 Hồ Chí Minh 392,Bình Phước 384,Hậu Giang 604,Long An 034 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-01-2022 Bình Dương 139,Trà Vinh 681,Vĩnh Long 331 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-01-2022 An Giang 675,Tây Ninh 977,Binh Thuận 794 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-01-2022 Đồng Nai 142,Sóc Trăng 062,Cần Thơ 173 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-01-2022 Bạc Liêu 219,Bến Tre 961,Vũng Tàu 600 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
10-01-2022 Cà Mau 595,Hồ Chí Minh 888,Đồng Tháp 894 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-01-2022 Kiên Giang 966,Đà Lạt 471,Tiền Giang 222 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-01-2022 Hồ Chí Minh 915,Bình Phước 636,Hậu Giang 526,Long An 536 Miss
07-01-2022 Bình Dương 444,Trà Vinh 363,Vĩnh Long 354 Win Bình Dương
06-01-2022 An Giang 610,Tây Ninh 106,Binh Thuận 022 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-01-2022 Đồng Nai 187,Sóc Trăng 775,Cần Thơ 944 Miss
04-01-2022 Bạc Liêu 560,Bến Tre 857,Vũng Tàu 902 Win Bạc Liêu
03-01-2022 Cà Mau 350,Hồ Chí Minh 954,Đồng Tháp 348 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
02-01-2022 Kiên Giang 412,Đà Lạt 520,Tiền Giang 865 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
01-01-2022 Hồ Chí Minh 494,Bình Phước 772,Hậu Giang 536,Long An 807 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
31-12-2021 Bình Dương 289,Trà Vinh 326,Vĩnh Long 814 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
30-12-2021 An Giang 952,Tây Ninh 717,Binh Thuận 175 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
29-12-2021 Đồng Nai 197,Sóc Trăng 568,Cần Thơ 127 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-12-2021 Bạc Liêu 945,Bến Tre 913,Vũng Tàu 067 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-12-2021 Cà Mau 030,Hồ Chí Minh 480,Đồng Tháp 088 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
26-12-2021 Kiên Giang 462,Đà Lạt 580,Tiền Giang 880 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-12-2021 Hồ Chí Minh 304,Bình Phước 452,Hậu Giang 167,Long An 070 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-12-2021 Bình Dương 076,Trà Vinh 598,Vĩnh Long 221 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-12-2021 An Giang 349,Tây Ninh 238,Binh Thuận 919 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
22-12-2021 Đồng Nai 645,Sóc Trăng 558,Cần Thơ 939 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-12-2021 Bạc Liêu 356,Bến Tre 531,Vũng Tàu 698 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
20-12-2021 Cà Mau 063,Hồ Chí Minh 623,Đồng Tháp 869 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-12-2021 Kiên Giang 773,Đà Lạt 010,Tiền Giang 542 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
18-12-2021 Hồ Chí Minh 811,Bình Phước 091,Hậu Giang 276,Long An 698 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An