XỈU CHỦ MIỀN NAM: 1.000.000 VNĐ

ĐÃ CÓ CẦU ĐẸP BIGWIN HÔM NAY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 1 SỐ MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 1 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
20-09-2020 Kiên Giang 006,Đà Lạt 429,Tiền Giang 693 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-09-2020 Hồ Chí Minh 137,Bình Phước 438,Hậu Giang 378,Long An 445 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-09-2020 Bình Dương 574,Trà Vinh 686,Vĩnh Long 863 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-09-2020 An Giang 843,Tây Ninh 507,Binh Thuận 372 Miss
16-09-2020 Đồng Nai 626,Sóc Trăng 279,Cần Thơ 067 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-09-2020 Bạc Liêu 181,Bến Tre 027,Vũng Tàu 825 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
14-09-2020 Cà Mau 787,Hồ Chí Minh 286,Đồng Tháp 421 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
13-09-2020 Kiên Giang 068,Đà Lạt 371,Tiền Giang 068 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
12-09-2020 Hồ Chí Minh 228,Bình Phước 413,Hậu Giang 983,Long An 451 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-09-2020 Bình Dương 198,Trà Vinh 903,Vĩnh Long 133 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
10-09-2020 An Giang 404,Tây Ninh 728,Binh Thuận 923 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-09-2020 Đồng Nai 480,Sóc Trăng 362,Cần Thơ 164 Miss
08-09-2020 Bạc Liêu 103,Bến Tre 604,Vũng Tàu 786 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-09-2020 Cà Mau 487,Hồ Chí Minh 765,Đồng Tháp 027 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
06-09-2020 Kiên Giang 159,Đà Lạt 568,Tiền Giang 855 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
05-09-2020 Hồ Chí Minh 198,Bình Phước 814,Hậu Giang 821,Long An 490 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
04-09-2020 Bình Dương 908,Trà Vinh 604,Vĩnh Long 166 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
03-09-2020 An Giang 543,Tây Ninh 866,Binh Thuận 921 Miss
02-09-2020 Đồng Nai 646,Sóc Trăng 744,Cần Thơ 968 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
01-09-2020 Bạc Liêu 474,Bến Tre 183,Vũng Tàu 056 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
31-08-2020 Cà Mau 167,Hồ Chí Minh 380,Đồng Tháp 410 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
30-08-2020 Kiên Giang 137,Đà Lạt 221,Tiền Giang 532 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
29-08-2020 Hồ Chí Minh 671,Bình Phước 244,Hậu Giang 623,Long An 918 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
28-08-2020 Bình Dương 317,Trà Vinh 435,Vĩnh Long 239 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
27-08-2020 An Giang 348,Tây Ninh 743,Binh Thuận 029 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-08-2020 Đồng Nai 902,Sóc Trăng 923,Cần Thơ 351 Miss
25-08-2020 Bạc Liêu 724,Bến Tre 953,Vũng Tàu 850 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-08-2020 Cà Mau 120,Hồ Chí Minh 014,Đồng Tháp 269 Miss
23-08-2020 Kiên Giang 898,Đà Lạt 878,Tiền Giang 936 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-08-2020 Hồ Chí Minh 427,Bình Phước 871,Hậu Giang 407,Long An 089 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-08-2020 Bình Dương 662,Trà Vinh 890,Vĩnh Long 954 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-08-2020 An Giang 818,Tây Ninh 460,Binh Thuận 987 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-08-2020 Đồng Nai 653,Sóc Trăng 754,Cần Thơ 255 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
18-08-2020 Bạc Liêu 988,Bến Tre 470,Vũng Tàu 496 Miss
17-08-2020 Cà Mau 303,Hồ Chí Minh 124,Đồng Tháp 386 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-08-2020 Kiên Giang 388,Đà Lạt 692,Tiền Giang 432 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-08-2020 Hồ Chí Minh 085,Bình Phước 965,Hậu Giang 452,Long An 766 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-08-2020 Bình Dương 630,Trà Vinh 148,Vĩnh Long 121 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-08-2020 An Giang 626,Tây Ninh 034,Binh Thuận 813 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-08-2020 Đồng Nai 351,Sóc Trăng 621,Cần Thơ 740 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ