NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY XỈU CHỦ 2 SỐ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 037-509,Sóc Trăng 229-622,Cần Thơ 784-474 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 536-923,Bến Tre 271-273,Vũng Tàu 968-405 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 868-713,Hồ Chí Minh 145-944,Đồng Tháp 888-216 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 485-364,Đà Lạt 959-913,Tiền Giang 571-954 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 716-987,Bình Phước 461-808,Hậu Giang 472-920,Long An 441-665 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 562-390,Trà Vinh 828-687,Vĩnh Long 151-859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 974-350,Tây Ninh 166-761,Binh Thuận 587-266 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 869-484,Sóc Trăng 911-820,Cần Thơ 871-578 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 239-792,Bến Tre 264-132,Vũng Tàu 183-885 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 187-722,Hồ Chí Minh 788-992,Đồng Tháp 235-367 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 052-314,Đà Lạt 002-187,Tiền Giang 325-884 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 951-133,Bình Phước 324-707,Hậu Giang 067-699,Long An 997-892 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 732-386,Trà Vinh 823-998,Vĩnh Long 978-324 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 704-448,Tây Ninh 643-312,Binh Thuận 526-777 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 580-874,Sóc Trăng 440-729,Cần Thơ 085-526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 107-110,Bến Tre 830-455,Vũng Tàu 310-508 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 307-518,Hồ Chí Minh 251-092,Đồng Tháp 915-469 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 072-441,Đà Lạt 419-785,Tiền Giang 562-887 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 202-889,Bình Phước 254-707,Hậu Giang 994-729,Long An 486-757 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 258-693,Trà Vinh 837-385,Vĩnh Long 859-825 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 171-485,Tây Ninh 883-405,Binh Thuận 166-749 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 866-298,Sóc Trăng 647-827,Cần Thơ 784-411 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 636-264,Bến Tre 727-270,Vũng Tàu 729-014 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 403-922,Hồ Chí Minh 652-678,Đồng Tháp 255-612 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 232-557,Đà Lạt 045-881,Tiền Giang 797-034 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 435-916,Bình Phước 179-108,Hậu Giang 636-260,Long An 233-371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 909-969,Trà Vinh 408-862,Vĩnh Long 762-030 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 979-068,Tây Ninh 136-676,Binh Thuận 013-504 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 036-080,Sóc Trăng 731-070,Cần Thơ 633-384 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 969-635,Bến Tre 381-777,Vũng Tàu 262-471 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 862-860,Hồ Chí Minh 973-486,Đồng Tháp 010-043 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 821-634,Đà Lạt 291-010,Tiền Giang 805-322 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 139-439,Bình Phước 582-461,Hậu Giang 452-312,Long An 469-119 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 101-752,Trà Vinh 899-078,Vĩnh Long 397-338 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 870-494,Tây Ninh 021-304,Binh Thuận 787-921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 665-226,Sóc Trăng 377-085,Cần Thơ 709-767 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 061-553,Bến Tre 316-064,Vũng Tàu 376-306 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 305-152,Hồ Chí Minh 311-659,Đồng Tháp 555-565 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 365-308,Đà Lạt 995-067,Tiền Giang 710-571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 494-053,Bình Phước 404-070,Hậu Giang 193-303,Long An 589-237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An