NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
10-08-2022 Đồng Nai 037,Sóc Trăng 622,Cần Thơ 474 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-08-2022 Bạc Liêu 536,Bến Tre 273,Vũng Tàu 968 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-08-2022 Cà Mau 868,Hồ Chí Minh 944,Đồng Tháp 216 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-08-2022 Kiên Giang 364,Đà Lạt 913,Tiền Giang 571 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-08-2022 Hồ Chí Minh 716,Bình Phước 808,Hậu Giang 472,Long An 441 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-08-2022 Bình Dương 390,Trà Vinh 687,Vĩnh Long 859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-08-2022 An Giang 974,Tây Ninh 761,Binh Thuận 587 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-08-2022 Đồng Nai 869,Sóc Trăng 911,Cần Thơ 578 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-08-2022 Bạc Liêu 239,Bến Tre 264,Vũng Tàu 885 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-08-2022 Cà Mau 722,Hồ Chí Minh 788,Đồng Tháp 235 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-07-2022 Kiên Giang 052,Đà Lạt 002,Tiền Giang 325 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-07-2022 Hồ Chí Minh 133,Bình Phước 324,Hậu Giang 699,Long An 997 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-07-2022 Bình Dương 732,Trà Vinh 998,Vĩnh Long 978 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-07-2022 An Giang 448,Tây Ninh 643,Binh Thuận 777 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-07-2022 Đồng Nai 874,Sóc Trăng 440,Cần Thơ 526 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-07-2022 Bạc Liêu 107,Bến Tre 830,Vũng Tàu 508 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-07-2022 Cà Mau 307,Hồ Chí Minh 251,Đồng Tháp 915 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-07-2022 Kiên Giang 441,Đà Lạt 419,Tiền Giang 562 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-07-2022 Hồ Chí Minh 889,Bình Phước 707,Hậu Giang 994,Long An 757 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-07-2022 Bình Dương 693,Trà Vinh 385,Vĩnh Long 859 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-07-2022 An Giang 485,Tây Ninh 405,Binh Thuận 749 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-07-2022 Đồng Nai 298,Sóc Trăng 647,Cần Thơ 784 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-07-2022 Bạc Liêu 636,Bến Tre 727,Vũng Tàu 014 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-07-2022 Cà Mau 403,Hồ Chí Minh 652,Đồng Tháp 612 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-07-2022 Kiên Giang 557,Đà Lạt 045,Tiền Giang 034 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-07-2022 Hồ Chí Minh 435,Bình Phước 108,Hậu Giang 260,Long An 371 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-07-2022 Bình Dương 909,Trà Vinh 408,Vĩnh Long 030 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-07-2022 An Giang 068,Tây Ninh 136,Binh Thuận 013 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-07-2022 Đồng Nai 080,Sóc Trăng 070,Cần Thơ 384 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-07-2022 Bạc Liêu 635,Bến Tre 381,Vũng Tàu 262 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-07-2022 Cà Mau 860,Hồ Chí Minh 973,Đồng Tháp 043 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-07-2022 Kiên Giang 821,Đà Lạt 291,Tiền Giang 322 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-07-2022 Hồ Chí Minh 139,Bình Phước 461,Hậu Giang 312,Long An 119 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-07-2022 Bình Dương 752,Trà Vinh 078,Vĩnh Long 338 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-07-2022 An Giang 870,Tây Ninh 021,Binh Thuận 787 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-07-2022 Đồng Nai 226,Sóc Trăng 377,Cần Thơ 767 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-07-2022 Bạc Liêu 553,Bến Tre 064,Vũng Tàu 306 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-07-2022 Cà Mau 152,Hồ Chí Minh 659,Đồng Tháp 555 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-07-2022 Kiên Giang 308,Đà Lạt 995,Tiền Giang 710 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-07-2022 Hồ Chí Minh 494,Bình Phước 070,Hậu Giang 193,Long An 237 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An