NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
21-04-2021 Đồng Nai 874,Sóc Trăng 970,Cần Thơ 373 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
20-04-2021 Bạc Liêu 314,Bến Tre 107,Vũng Tàu 412 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
19-04-2021 Cà Mau 966,Hồ Chí Minh 910,Đồng Tháp 514 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
18-04-2021 Kiên Giang 025,Đà Lạt 033,Tiền Giang 064 Miss
17-04-2021 Hồ Chí Minh 436,Bình Phước 176,Hậu Giang 901,Long An 108 Win Hồ Chí Minh
16-04-2021 Bình Dương 899,Trà Vinh 124,Vĩnh Long 267 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
15-04-2021 An Giang 821,Tây Ninh 195,Binh Thuận 890 Miss
14-04-2021 Đồng Nai 662,Sóc Trăng 619,Cần Thơ 320 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
13-04-2021 Bạc Liêu 881,Bến Tre 500,Vũng Tàu 533 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
12-04-2021 Cà Mau 484,Hồ Chí Minh 470,Đồng Tháp 928 Miss
11-04-2021 Kiên Giang 945,Đà Lạt 489,Tiền Giang 678 Win Kiên Giang
10-04-2021 Hồ Chí Minh 833,Bình Phước 210,Hậu Giang 130,Long An 196 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
09-04-2021 Bình Dương 507,Trà Vinh 895,Vĩnh Long 542 Miss
08-04-2021 An Giang 262,Tây Ninh 809,Binh Thuận 705 Win An Giang
07-04-2021 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 417,Cần Thơ 670 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
06-04-2021 Bạc Liêu 576,Bến Tre 790,Vũng Tàu 861 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
05-04-2021 Cà Mau 194,Hồ Chí Minh 214,Đồng Tháp 423 Miss
04-04-2021 Kiên Giang 942,Đà Lạt 421,Tiền Giang 942 Win Kiên Giang,Đà Lạt
03-04-2021 Hồ Chí Minh 946,Bình Phước 964,Hậu Giang 567,Long An 080 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
02-04-2021 Bình Dương 943,Trà Vinh 293,Vĩnh Long 655 Miss
01-04-2021 An Giang 071,Tây Ninh 827,Binh Thuận 398 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
31-03-2021 Đồng Nai 523,Sóc Trăng 407,Cần Thơ 912 Miss
30-03-2021 Bạc Liêu 166,Bến Tre 779,Vũng Tàu 462 Win Bạc Liêu
29-03-2021 Cà Mau 008,Hồ Chí Minh 963,Đồng Tháp 680 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-03-2021 Kiên Giang 051,Đà Lạt 789,Tiền Giang 032 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-03-2021 Hồ Chí Minh 862,Bình Phước 850,Hậu Giang 360,Long An 664 Miss
26-03-2021 Bình Dương 652,Trà Vinh 988,Vĩnh Long 537 Win Bình Dương
25-03-2021 An Giang 242,Tây Ninh 929,Binh Thuận 643 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-03-2021 Đồng Nai 871,Sóc Trăng 389,Cần Thơ 691 Miss
23-03-2021 Bạc Liêu 303,Bến Tre 014,Vũng Tàu 693 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-03-2021 Cà Mau 528,Hồ Chí Minh 626,Đồng Tháp 330 Miss
21-03-2021 Kiên Giang 239,Đà Lạt 368,Tiền Giang 858 Win Kiên Giang
20-03-2021 Hồ Chí Minh 332,Bình Phước 283,Hậu Giang 156,Long An 869 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-03-2021 Bình Dương 010,Trà Vinh 539,Vĩnh Long 289 Miss
18-03-2021 An Giang 719,Tây Ninh 083,Binh Thuận 337 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-03-2021 Đồng Nai 757,Sóc Trăng 833,Cần Thơ 019 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-03-2021 Bạc Liêu 744,Bến Tre 508,Vũng Tàu 081 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-03-2021 Cà Mau 535,Hồ Chí Minh 243,Đồng Tháp 983 Miss
14-03-2021 Kiên Giang 938,Đà Lạt 039,Tiền Giang 787 Win Kiên Giang,Đà Lạt
13-03-2021 Hồ Chí Minh 441,Bình Phước 209,Hậu Giang 654,Long An 877 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An