NẠP THẺ THÀNH CÔNG SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
15-01-2021 Bình Dương 408,Trà Vinh 621,Vĩnh Long 821 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-01-2021 An Giang 851,Tây Ninh 206,Binh Thuận 172 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-01-2021 Đồng Nai 587,Sóc Trăng 037,Cần Thơ 362 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-01-2021 Bạc Liêu 641,Bến Tre 252,Vũng Tàu 909 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-01-2021 Cà Mau 218,Hồ Chí Minh 040,Đồng Tháp 107 Miss
10-01-2021 Kiên Giang 741,Đà Lạt 613,Tiền Giang 301 Win Kiên Giang
09-01-2021 Hồ Chí Minh 248,Bình Phước 796,Hậu Giang 777,Long An 489 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-01-2021 Bình Dương 951,Trà Vinh 521,Vĩnh Long 698 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-01-2021 An Giang 981,Tây Ninh 517,Binh Thuận 542 Miss
06-01-2021 Đồng Nai 958,Sóc Trăng 803,Cần Thơ 304 Win Đồng Nai
05-01-2021 Bạc Liêu 020,Bến Tre 991,Vũng Tàu 629 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-01-2021 Cà Mau 962,Hồ Chí Minh 242,Đồng Tháp 959 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-01-2021 Kiên Giang 980,Đà Lạt 948,Tiền Giang 197 Miss
02-01-2021 Hồ Chí Minh 914,Bình Phước 022,Hậu Giang 595,Long An 274 Win Hồ Chí Minh
01-01-2021 Bình Dương 854,Trà Vinh 444,Vĩnh Long 972 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
31-12-2020 An Giang 688,Tây Ninh 831,Binh Thuận 141 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
30-12-2020 Đồng Nai 918,Sóc Trăng 573,Cần Thơ 956 Miss
29-12-2020 Bạc Liêu 082,Bến Tre 859,Vũng Tàu 993 Win Bạc Liêu
28-12-2020 Cà Mau 051,Hồ Chí Minh 044,Đồng Tháp 459 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
27-12-2020 Kiên Giang 252,Đà Lạt 828,Tiền Giang 156 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
26-12-2020 Hồ Chí Minh 767,Bình Phước 907,Hậu Giang 906,Long An 913 Miss
25-12-2020 Bình Dương 104,Trà Vinh 884,Vĩnh Long 510 Win Bình Dương
24-12-2020 An Giang 018,Tây Ninh 654,Binh Thuận 174 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
23-12-2020 Đồng Nai 964,Sóc Trăng 692,Cần Thơ 961 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
22-12-2020 Bạc Liêu 061,Bến Tre 738,Vũng Tàu 962 Miss
21-12-2020 Cà Mau 752,Hồ Chí Minh 362,Đồng Tháp 859 Win Cà Mau
20-12-2020 Kiên Giang 825,Đà Lạt 270,Tiền Giang 888 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
19-12-2020 Hồ Chí Minh 600,Bình Phước 716,Hậu Giang 126,Long An 250 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
18-12-2020 Bình Dương 599,Trà Vinh 805,Vĩnh Long 860 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
17-12-2020 An Giang 954,Tây Ninh 472,Binh Thuận 819 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
16-12-2020 Đồng Nai 553,Sóc Trăng 536,Cần Thơ 351 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
15-12-2020 Bạc Liêu 839,Bến Tre 711,Vũng Tàu 072 Miss
14-12-2020 Cà Mau 477,Hồ Chí Minh 113,Đồng Tháp 479 Win Cà Mau
13-12-2020 Đà Lạt 438,Tiền Giang 529 Win Đà Lạt,Tiền Giang
12-12-2020 Hồ Chí Minh 501,Bình Phước 848,Hậu Giang 349,Long An 408 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
11-12-2020 Bình Dương 507,Trà Vinh 248,Vĩnh Long 719 Miss
10-12-2020 An Giang 832,Tây Ninh 435,Binh Thuận 111 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
09-12-2020 Đồng Nai 567,Sóc Trăng 021,Cần Thơ 766 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
08-12-2020 Bạc Liêu 629,Bến Tre 872,Vũng Tàu 509 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
07-12-2020 Cà Mau 592,Hồ Chí Minh 695,Đồng Tháp 940 Miss