Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Tại Đây

THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG NHỮNG NGÀY TRƯỚC

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
25-09-2021 Đà Nẵng 849,Đắc Nông 892,Quảng Ngãi 076 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-09-2021 Gia Lai 472,Ninh Thuận 226 Win Gia Lai,Ninh Thuận
23-09-2021 Bình Định 244,Quảng Bình 512,Quảng Trị 923 Win Bình Định
22-09-2021 Đà Nẵng 128,Khánh Hòa 329 Miss
21-09-2021 Đắc Lắc 201,Quảng Nam 542 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
20-09-2021 Phú Yên 388,Thừa Thiên Huế 143 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
19-09-2021 Khánh Hòa 479,Kon Tum 545 Win Khánh Hòa
18-09-2021 Đà Nẵng 402,Đắc Nông 199,Quảng Ngãi 827 Miss
17-09-2021 Gia Lai 898,Ninh Thuận 607 Win Gia Lai,Ninh Thuận
16-09-2021 Bình Định 234,Quảng Bình 511,Quảng Trị 256 Miss
15-09-2021 Đà Nẵng 120,Khánh Hòa 896 Win Khánh Hòa
14-09-2021 Đắc Lắc 741,Quảng Nam 291 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
13-09-2021 Phú Yên 217,Thừa Thiên Huế 512 Win Phú Yên
12-09-2021 Khánh Hòa 110,Kon Tum 717 Miss
11-09-2021 Đà Nẵng 147,Đắc Nông 413,Quảng Ngãi 374 Miss
10-09-2021 Gia Lai 223,Ninh Thuận 646 Win Gia Lai,Ninh Thuận
09-09-2021 Bình Định 459,Quảng Bình 250,Quảng Trị 024 Win Bình Định
08-09-2021 Đà Nẵng 968,Khánh Hòa 581 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
07-09-2021 Đắc Lắc 147,Quảng Nam 123 Miss
06-09-2021 Phú Yên 117,Thừa Thiên Huế 001 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
05-09-2021 Khánh Hòa 215,Kon Tum 304 Win Khánh Hòa
04-09-2021 Đà Nẵng 260,Đắc Nông 930 Miss
03-09-2021 Gia Lai 427,Ninh Thuận 630 Win Ninh Thuận
02-09-2021 Bình Định 016,Quảng Bình 730,Quảng Trị 548 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
01-09-2021 Đà Nẵng 082,Khánh Hòa 353 Win Đà Nẵng
31-08-2021 Đắc Lắc 183,Quảng Nam 212 Miss
30-08-2021 Phú Yên 525,Thừa Thiên Huế 556 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-08-2021 Khánh Hòa 514,Kon Tum 534 Win Khánh Hòa
28-08-2021 Đà Nẵng 509,Đắc Nông 148,Quảng Ngãi 277 Miss
27-08-2021 Gia Lai 375,Ninh Thuận 307 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-08-2021 Bình Định 199,Quảng Bình 811,Quảng Trị 586 Miss
25-08-2021 Đà Nẵng 273,Khánh Hòa 201 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-08-2021 Đắc Lắc 582,Quảng Nam 333 Miss
23-08-2021 Phú Yên 596,Thừa Thiên Huế 565 Miss
22-08-2021 Khánh Hòa 527,Kon Tum 688 Miss
21-08-2021 Đà Nẵng 458,Đắc Nông 993,Quảng Ngãi 537 Miss
20-08-2021 Gia Lai 940,Ninh Thuận 931 Miss
19-08-2021 Bình Định 811,Quảng Bình 871,Quảng Trị 019 Miss
18-08-2021 Khánh Hòa 757 Win Khánh Hòa
17-08-2021 Đắc Lắc 015,Quảng Nam 218 Miss
16-08-2021 Phú Yên 731,Thừa Thiên Huế 699 Miss
15-08-2021 Khánh Hòa 597,Kon Tum 054 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-08-2021 Đà Nẵng 964,Đắc Nông 438,Quảng Ngãi 073 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-08-2021 Gia Lai 942,Ninh Thuận 181 Miss
12-08-2021 Bình Định 766,Quảng Bình 500,Quảng Trị 990 Miss
11-08-2021 Đà Nẵng 032,Khánh Hòa 118 Miss
10-08-2021 Đắc Lắc 502,Quảng Nam 899 Miss
09-08-2021 Đà Nẵng 886,Đắc Nông 656,Quảng Ngãi 309 Miss
06-08-2021 Gia Lai 060,Ninh Thuận 276 Miss
05-08-2021 Bình Định 534,Quảng Bình 040,Quảng Trị 554 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
03-08-2021 Đà Nẵng 845,Đắc Nông 260,Quảng Ngãi 980 Miss
30-07-2021 Gia Lai 790,Ninh Thuận 951 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-07-2021 Đà Nẵng 939,Khánh Hòa 238 Miss
Nghỉ dịch covid
27-07-2021 Đắc Lắc 429,Quảng Nam 504 Miss
26-07-2021 Phú Yên 281,Thừa Thiên Huế 627 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-07-2021 Khánh Hòa 890,Kon Tum 406 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-07-2021 Đà Nẵng 798,Đắc Nông 213,Quảng Ngãi 735 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
23-07-2021 Gia Lai 643,Ninh Thuận 767 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-07-2021 Bình Định 254,Quảng Bình 667,Quảng Trị 729 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị