THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
01-12-2020 Đắc Lắc 13-32,Quảng Nam 31-19 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-11-2020 Phú Yên 15-19,Thừa Thiên Huế 87-48 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-11-2020 Khánh Hòa 25-92,Kon Tum 82-20 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-11-2020 Đà Nẵng 61-06,Đắc Nông 98-56,Quảng Ngãi 23-40 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-11-2020 Gia Lai 74-69,Ninh Thuận 82-02 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-11-2020 Bình Định 03-24,Quảng Bình 28-37,Quảng Trị 35-12 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-11-2020 Đà Nẵng 17-35,Khánh Hòa 45-74 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-11-2020 Đắc Lắc 53-88,Quảng Nam 78-55 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-11-2020 Phú Yên 48-67,Thừa Thiên Huế 23-20 Miss
22-11-2020 Khánh Hòa 15-02,Kon Tum 69-28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-11-2020 Đà Nẵng 15-76,Đắc Nông 84-15,Quảng Ngãi 28-73 Win Đà Nẵng
20-11-2020 Gia Lai 00-69,Ninh Thuận 19-14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-11-2020 Bình Định 06-10,Quảng Bình 92-80,Quảng Trị 92-16 Miss
18-11-2020 Đà Nẵng 13-36,Khánh Hòa 39-25 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-11-2020 Đắc Lắc 05-10,Quảng Nam 30-94 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-11-2020 Phú Yên 06-08,Thừa Thiên Huế 67-69 Miss
15-11-2020 Khánh Hòa 46-88,Kon Tum 00-28 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-11-2020 Đà Nẵng 71-29,Đắc Nông 13-36,Quảng Ngãi 09-20 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
13-11-2020 Gia Lai 63-98,Ninh Thuận 67-30 Miss
12-11-2020 Bình Định 33-34,Quảng Bình 14-13,Quảng Trị 40-44 Win Bình Định
11-11-2020 Đà Nẵng 18-92,Khánh Hòa 36-58 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-11-2020 Đắc Lắc 64-82,Quảng Nam 58-15 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-11-2020 Phú Yên 19-20,Thừa Thiên Huế 16-39 Miss
08-11-2020 Khánh Hòa 10-76,Kon Tum 74-77 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-11-2020 Đà Nẵng 15-54,Đắc Nông 89-39,Quảng Ngãi 51-66 Miss
06-11-2020 Gia Lai 61-63,Ninh Thuận 83-29 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-11-2020 Bình Định 45-56,Quảng Bình 77-40,Quảng Trị 61-68 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-11-2020 Đà Nẵng 89-05,Khánh Hòa 20-03 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
03-11-2020 Đắc Lắc 92-65,Quảng Nam 66-05 Miss
02-11-2020 Phú Yên 81-96,Thừa Thiên Huế 62-83 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-11-2020 Khánh Hòa 91-80,Kon Tum 57-05 Miss
31-10-2020 Đà Nẵng 04-62,Đắc Nông 35-92,Quảng Ngãi 07-88 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
30-10-2020 Gia Lai 48-80,Ninh Thuận 31-01 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-10-2020 Bình Định 87-97,Quảng Bình 22-56,Quảng Trị 94-21 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-10-2020 Đà Nẵng 01-09,Khánh Hòa 04-21 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-10-2020 Đắc Lắc 92-70,Quảng Nam 44-17 Miss
26-10-2020 Phú Yên 41-76,Thừa Thiên Huế 12-10 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 51-32,Kon Tum 52-46 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 10-67,Đắc Nông 76-48,Quảng Ngãi 99-97 Win Đà Nẵng
23-10-2020 Gia Lai 50-94,Ninh Thuận 30-58 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 41-48,Quảng Bình 04-51,Quảng Trị 63-23 Miss
21-10-2020 Đà Nẵng 62-35,Khánh Hòa 15-31 Miss
20-10-2020 Đắc Lắc 24-72,Quảng Nam 63-10 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 34-82,Thừa Thiên Huế 08-80 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
18-10-2020 Khánh Hòa 18-63,Kon Tum 38-96 Win Khánh Hòa,Kon Tum