THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-05-2020 Đà Nẵng 86-01,Đắc Nông 83-51,Quảng Ngãi 92-42 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
29-05-2020 Gia Lai 19-64,Ninh Thuận 82-73 Win Gia Lai,Ninh Thuận
28-05-2020 Bình Định 50-23,Quảng Bình 03-60,Quảng Trị 30-39 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
27-05-2020 Đà Nẵng 28-69,Khánh Hòa 77-57 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
26-05-2020 Đắc Lắc 36-77,Quảng Nam 46-79 Miss
25-05-2020 Phú Yên 38-06,Thừa Thiên Huế 37-41 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
24-05-2020 Khánh Hòa 24-19,Kon Tum 49-84 Win Khánh Hòa,Kon Tum
23-05-2020 Đà Nẵng 74-76,Đắc Nông 97-57,Quảng Ngãi 42-28 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
22-05-2020 Gia Lai 00-02,Ninh Thuận 55-11 Win Gia Lai,Ninh Thuận
21-05-2020 Bình Định 76-46,Quảng Bình 84-01,Quảng Trị 08-19 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
20-05-2020 Đà Nẵng 27-17,Khánh Hòa 31-99 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
19-05-2020 Đắc Lắc 72-05,Quảng Nam 14-86 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
18-05-2020 Phú Yên 94-30,Thừa Thiên Huế 52-26 Miss
17-05-2020 Khánh Hòa 29-13,Kon Tum 25-47 Win Khánh Hòa,Kon Tum
16-05-2020 Đà Nẵng 03-76,Đắc Nông 14-87,Quảng Ngãi 58-19 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
15-05-2020 Gia Lai 08-93,Ninh Thuận 56-15 Win Gia Lai,Ninh Thuận
14-05-2020 Bình Định 26-18,Quảng Bình 09-17,Quảng Trị 66-42 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
13-05-2020 Đà Nẵng 41-55,Khánh Hòa 54-82 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
12-05-2020 Đắc Lắc 78-58,Quảng Nam 93-86 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
11-05-2020 Phú Yên 58-59,Thừa Thiên Huế 35-50 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
10-05-2020 Khánh Hòa 19-39,Kon Tum 94-99 Win Khánh Hòa,Kon Tum
09-05-2020 Đà Nẵng 37-29,Đắc Nông 46-48,Quảng Ngãi 38-54 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
08-05-2020 Gia Lai 80-32,Ninh Thuận 77-95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
07-05-2020 Bình Định 82-15,Quảng Bình 04-64,Quảng Trị 23-43 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
06-05-2020 Đà Nẵng 32-09,Khánh Hòa 04-09 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
05-05-2020 Đắc Lắc 25-76,Quảng Nam 01-18 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
04-05-2020 Phú Yên 80-35,Thừa Thiên Huế 80-55 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
03-05-2020 Kon Tum 30-64 Win Kon Tum
02-05-2020 Đà Nẵng 63-43,Đắc Nông 11-45,Quảng Ngãi 73-57 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
01-05-2020 Gia Lai 93-63,Ninh Thuận 18-95 Win Gia Lai,Ninh Thuận
30-04-2020 Bình Định 55-35,Quảng Bình 65-79,Quảng Trị 43-22 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
29-04-2020 Đà Nẵng 33-27,Khánh Hòa 45-44 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
28-04-2020 Đắc Lắc 62-66,Quảng Nam 35-97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
27-04-2020 Phú Yên 74-00,Thừa Thiên Huế 08-35 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
26-04-2020 Khánh Hòa 91-99,Kon Tum 41-23 Win Khánh Hòa,Kon Tum
25-04-2020 Đà Nẵng 86-79,Đắc Nông 47-14,Quảng Ngãi 61-98 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
24-04-2020 Gia Lai 13-75,Ninh Thuận 74-53 Win Gia Lai,Ninh Thuận
31-03-2020 Đắc Lắc 22-78,Quảng Nam 13-92 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-03-2020 Phú Yên 26-44,Thừa Thiên Huế 55-61 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-03-2020 Khánh Hòa 82-41,Kon Tum 20-81 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-03-2020 Đà Nẵng 11-28,Đắc Nông 94-66,Quảng Ngãi 66-40 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 81-58,Ninh Thuận 60-79 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 24-47,Quảng Bình 34-40,Quảng Trị 24-18 Win Bình Định
25-03-2020 Đà Nẵng 64-16,Khánh Hòa 62-12 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 09-99,Quảng Nam 39-35 Miss