NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
03-07-2020 Bình Dương 036-119,Trà Vinh 746-757,Vĩnh Long 742-215 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
02-07-2020 An Giang 011-969,Tây Ninh 914-000,Binh Thuận 838-921 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
01-07-2020 Đồng Nai 440-852,Sóc Trăng 233-304,Cần Thơ 481-873 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
30-06-2020 Bạc Liêu 483-469,Bến Tre 304-540,Vũng Tàu 988-253 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-06-2020 Cà Mau 388-501,Hồ Chí Minh 943-635,Đồng Tháp 943-590 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
28-06-2020 Kiên Giang 923-007,Đà Lạt 932-285,Tiền Giang 226-574 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-06-2020 Hồ Chí Minh 065-053,Bình Phước 226-225,Hậu Giang 386-605,Long An 754-528 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-06-2020 Bình Dương 792-441,Trà Vinh 723-647,Vĩnh Long 702-857 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-06-2020 An Giang 617-277,Tây Ninh 384-314,Binh Thuận 218-136 Win An Giang
24-06-2020 Đồng Nai 411-526,Sóc Trăng 331-021,Cần Thơ 415-523 Miss
23-06-2020 Bạc Liêu 277-379,Bến Tre 888-795,Vũng Tàu 098-034 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-06-2020 Cà Mau 598-200,Hồ Chí Minh 497-625,Đồng Tháp 167-276 Win Cà Mau
21-06-2020 Kiên Giang 302-787,Đà Lạt 816-663,Tiền Giang 212-754 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-06-2020 Hồ Chí Minh 337-167,Bình Phước 594-629,Hậu Giang 774-304,Long An 848-158 Miss
19-06-2020 Bình Dương 725-584,Trà Vinh 179-243,Vĩnh Long 188-225 Win Bình Dương
18-06-2020 An Giang 723-260,Tây Ninh 440-245,Binh Thuận 465-875 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
17-06-2020 Đồng Nai 373-114,Sóc Trăng 626-933,Cần Thơ 457-833 Miss
16-06-2020 Bạc Liêu 991-209,Bến Tre 369-752,Vũng Tàu 556-428 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-06-2020 Cà Mau 892-634,Hồ Chí Minh 826-774,Đồng Tháp 362-384 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-06-2020 Kiên Giang 985-026,Đà Lạt 954-977,Tiền Giang 277-677 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
13-06-2020 Hồ Chí Minh 707-735,Bình Phước 989-637,Hậu Giang 952-047,Long An 909-606 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-06-2020 Bình Dương 236-458,Trà Vinh 405-517,Vĩnh Long 856-971 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-06-2020 An Giang 488-550,Tây Ninh 123-088,Binh Thuận 905-804 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-06-2020 Đồng Nai 028-285,Sóc Trăng 330-504,Cần Thơ 879-705 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-06-2020 Bạc Liêu 775-960,Bến Tre 692-748,Vũng Tàu 819-124 Miss
08-06-2020 Cà Mau 150-459,Hồ Chí Minh 382-064,Đồng Tháp 148-830 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-06-2020 Kiên Giang 165-816,Đà Lạt 488-194,Tiền Giang 797-471 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-06-2020 Hồ Chí Minh 635-400,Bình Phước 341-044,Hậu Giang 282-455,Long An 868-702 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-06-2020 Bình Dương 164-431,Trà Vinh 852-965,Vĩnh Long 758-038 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
04-06-2020 An Giang 572-412,Tây Ninh 689-338,Binh Thuận 334-909 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-06-2020 Đồng Nai 625-655,Sóc Trăng 838-055,Cần Thơ 134-332 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-06-2020 Bạc Liêu 246-194,Bến Tre 396-816,Vũng Tàu 538-710 Miss
01-06-2020 Cà Mau 581-533,Hồ Chí Minh 298-172,Đồng Tháp 875-390 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-05-2020 Kiên Giang 742-756,Đà Lạt 039-909,Tiền Giang 498-109 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-05-2020 Hồ Chí Minh 413-577,Bình Phước 044-505,Hậu Giang 245-336,Long An 086-163 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-05-2020 Bình Dương 837-629,Trà Vinh 316-097,Vĩnh Long 759-865 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-05-2020 An Giang 632-701,Tây Ninh 825-150,Binh Thuận 371-284 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-05-2020 Đồng Nai 918-047,Sóc Trăng 981-919,Cần Thơ 166-006 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-05-2020 Bạc Liêu 285-892,Bến Tre 272-014,Vũng Tàu 923-591 Miss
25-05-2020 Cà Mau 756-238,Hồ Chí Minh 149-419,Đồng Tháp 985-909 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp