NẠP THẺ & NHẬN KẾT QUẢ NGAY Ô DƯỚI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM

NGÀY CẶP XỈU CHỦ CÁC ĐÀI MIỀN NAM KẾT QUẢ
Hôm nay
...
30-11-2021 Bạc Liêu 916-545,Bến Tre 006-251,Vũng Tàu 015-483 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
29-11-2021 Cà Mau 180-281,Hồ Chí Minh 098-941,Đồng Tháp 339-805 Miss
28-11-2021 Kiên Giang 054-985,Đà Lạt 523-927,Tiền Giang 682-404 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
27-11-2021 Hồ Chí Minh 755-926,Bình Phước 664-112,Hậu Giang 538-830,Long An 120-415 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
26-11-2021 Bình Dương 193-917,Trà Vinh 102-796,Vĩnh Long 080-227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
25-11-2021 An Giang 436-416,Tây Ninh 313-629,Binh Thuận 060-350 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
24-11-2021 Đồng Nai 654-788,Sóc Trăng 148-382,Cần Thơ 140-454 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
23-11-2021 Bạc Liêu 576-700,Bến Tre 347-838,Vũng Tàu 616-663 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
22-11-2021 Cà Mau 076-555,Hồ Chí Minh 907-671,Đồng Tháp 716-620 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
21-11-2021 Kiên Giang 374-482,Đà Lạt 205-710,Tiền Giang 020-997 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
20-11-2021 Hồ Chí Minh 921-403,Bình Phước 113-002,Hậu Giang 686-400,Long An 159-632 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
19-11-2021 Bình Dương 564-474,Trà Vinh 931-426,Vĩnh Long 315-753 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
18-11-2021 An Giang 043-192,Tây Ninh 779-486,Binh Thuận 041-069 Miss
17-11-2021 Đồng Nai 734-676,Sóc Trăng 027-017,Cần Thơ 505-625 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
16-11-2021 Bạc Liêu 732-415,Bến Tre 001-867,Vũng Tàu 482-026 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
15-11-2021 Cà Mau 184-667,Hồ Chí Minh 305-566,Đồng Tháp 129-136 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
14-11-2021 Kiên Giang 031-526,Đà Lạt 856-379,Tiền Giang 539-807 Miss
13-11-2021 Hồ Chí Minh 181-204,Bình Phước 197-010,Hậu Giang 888-002,Long An 040-641 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
12-11-2021 Bình Dương 727-307,Trà Vinh 829-725,Vĩnh Long 287-389 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
11-11-2021 An Giang 610-748,Tây Ninh 260-101,Binh Thuận 942-040 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
10-11-2021 Đồng Nai 906-466,Sóc Trăng 826-706,Cần Thơ 413-418 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
09-11-2021 Bạc Liêu 907-684,Bến Tre 426-275,Vũng Tàu 440-562 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
08-11-2021 Cà Mau 453-306,Hồ Chí Minh 007-633,Đồng Tháp 919-402 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
07-11-2021 Kiên Giang 230-177,Đà Lạt 065-354,Tiền Giang 642-497 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
06-11-2021 Hồ Chí Minh 330-233,Bình Phước 164-677,Hậu Giang 600-258,Long An 395-849 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
05-11-2021 Bình Dương 675-350,Trà Vinh 265-252,Vĩnh Long 055-576 Miss
04-11-2021 An Giang 455-879,Tây Ninh 503-051,Binh Thuận 172-017 Nghỉ dịch covid An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
03-11-2021 Đồng Nai 606-409,Sóc Trăng 735-266,Cần Thơ 750-839 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
02-11-2021 Bạc Liêu 709-259,Bến Tre 910-108,Vũng Tàu 003-483 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
01-11-2021 Cà Mau 050-707,Hồ Chí Minh 388-094,Đồng Tháp 424-152 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
31-10-2021 Kiên Giang 513-806,Đà Lạt 468-373,Tiền Giang 152-441 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-10-2021 Hồ Chí Minh 718-389,Bình Phước 415-730,Hậu Giang 856-235,Long An 776-819 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-10-2021 Bình Dương 317-307,Trà Vinh 277-717,Vĩnh Long 248-431 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-10-2021 An Giang 744-470,Tây Ninh 397-583,Binh Thuận 462-027 Miss
27-10-2021 Đồng Nai 640-299,Sóc Trăng 269-905,Cần Thơ 782-535 Nghỉ dịch covid Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-10-2021 Bạc Liêu 885-295,Bến Tre 696-804,Vũng Tàu 670-074 Nghỉ dịch covid Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-10-2021 Cà Mau 940-466,Hồ Chí Minh 182-944,Đồng Tháp 681-571 Nghỉ dịch covid Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-10-2021 Kiên Giang 848-031,Đà Lạt 416-221,Tiền Giang 772-523 Nghỉ dịch covid Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-10-2021 Hồ Chí Minh 782-631,Bình Phước 266-138,Hậu Giang 712-272,Long An 203-064 Nghỉ dịch covid Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-10-2021 Bình Dương 164-825,Trà Vinh 059-264,Vĩnh Long 861-301 Nghỉ dịch covid Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long