CHỐT CẦU ĐẸP CHÍNH XÁC 99%

NẠP THẺ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY

THỐNG KÊ KẾT QUẢ SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG

NGÀY SONG THỦ LÔ MIỀN TRUNG KẾT QUẢ
30-03-2020
29-03-2020 Khánh Hòa 12-59,Kon Tum 44-74 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-03-2020 Đà Nẵng 29-53,Đắc Nông 11-03,Quảng Ngãi 02-26 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-03-2020 Gia Lai 24-00,Ninh Thuận 72-97 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-03-2020 Bình Định 45-12,Quảng Bình 19-86,Quảng Trị 17-09 Miss
25-03-2020 Đà Nẵng 55-24,Khánh Hòa 89-12 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-03-2020 Đắc Lắc 09-92,Quảng Nam 13-93 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-03-2020 Phú Yên 55-85,Thừa Thiên Huế 59-07 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
22-03-2020 Khánh Hòa 23-30,Kon Tum 04-54 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-03-2020 Đà Nẵng 36-50,Đắc Nông 32-57,Quảng Ngãi 04-93 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
20-03-2020 Gia Lai 41-05,Ninh Thuận 13-14 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-03-2020 Bình Định 60-84,Quảng Bình 18-50,Quảng Trị 07-46 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
18-03-2020 Đà Nẵng 02-00,Khánh Hòa 64-81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-03-2020 Đắc Lắc 29-20,Quảng Nam 98-94 Miss
16-03-2020 Phú Yên 31-75,Thừa Thiên Huế 17-79 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
15-03-2020 Khánh Hòa 18-49,Kon Tum 99-05 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-03-2020 Đà Nẵng 48-03,Đắc Nông 80-55,Quảng Ngãi 01-67 Win Quảng Ngãi
13-03-2020 Gia Lai 21-37,Ninh Thuận 03-90 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-03-2020 Bình Định 13-88,Quảng Bình 40-93,Quảng Trị 42-71 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
11-03-2020 Đà Nẵng 24-73,Khánh Hòa 16-87 Miss
10-03-2020 Đắc Lắc 45-29,Quảng Nam 24-40 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-03-2020 Phú Yên 98-57,Thừa Thiên Huế 45-91 Win Phú Yên
08-03-2020 Khánh Hòa 29-42,Kon Tum 15-08 Miss
07-03-2020 Đà Nẵng 90-45,Đắc Nông 04-84,Quảng Ngãi 86-97 Win Đắc Nông
06-03-2020 Gia Lai 09-82,Ninh Thuận 91-30 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-03-2020 Bình Định 25-35,Quảng Bình 61-92,Quảng Trị 42-83 Win Bình Định
04-03-2020 Đà Nẵng 77-91,Khánh Hòa 86-68 Miss
03-03-2020 Đắc Lắc 23-26,Quảng Nam 45-09 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
02-03-2020 Phú Yên 25-97,Thừa Thiên Huế 69-15 Win Thừa Thiên Huế
01-03-2020 Khánh Hòa 54-41,Kon Tum 14-03 Win Kon Tum
29-02-2020 Đà Nẵng 57-85,Đắc Nông 00-72,Quảng Ngãi 36-56 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
28-02-2020 Gia Lai 44-32,Ninh Thuận 70-51 Win Gia Lai
27-02-2020 Bình Định 11-50,Quảng Bình 05-56,Quảng Trị 96-44 Win Bình Định
26-02-2020 Đà Nẵng 53-70,Khánh Hòa 32-51 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
25-02-2020 Đắc Lắc 29-86,Quảng Nam 82-97 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
24-02-2020 Phú Yên 92-73,Thừa Thiên Huế 63-94 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
23-02-2020 Khánh Hòa 58-76,Kon Tum 36-07 Win Khánh Hòa,Kon Tum
22-02-2020 Đà Nẵng 52-39,Đắc Nông 83-35,Quảng Ngãi 98-26 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
21-02-2020 Gia Lai 65-82,Ninh Thuận 69-31 Win Gia Lai
20-02-2020 Bình Định 68-87,Quảng Bình 87-28,Quảng Trị 59-62 Win Quảng Bình
19-02-2020 Đà Nẵng 54-32,Khánh Hòa 27-84 Win Đà Nẵng
18-02-2020 Đắc Lắc 58-13,Quảng Nam 31-62 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
17-02-2020 Phú Yên 85-81,Thừa Thiên Huế 81-04 Win Phú Yên
16-02-2020 Khánh Hòa 47-37,Kon Tum 95-17 Miss
15-02-2020 Đà Nẵng 23-57,Đắc Nông 14-80,Quảng Ngãi 69-72 Miss
14-02-2020 Gia Lai 07-67,Ninh Thuận 41-34 Win Gia Lai,Ninh Thuận
13-02-2020 Bình Định 70-98,Quảng Bình 27-77,Quảng Trị 37-67 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
12-02-2020 Đà Nẵng 98-23,Khánh Hòa 69-81 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
11-02-2020 Đắc Lắc 00-19,Quảng Nam 35-90 Miss
10-02-2020 Phú Yên 49-48,Thừa Thiên Huế 17-01 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
09-02-2020 Khánh Hòa 48-14,Kon Tum 04-85 Win Khánh Hòa,Kon Tum