Số được gửi đến ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ CẦU XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

NGÀY XỈU CHỦ MT KẾT QUẢ
Hôm nay
...
01-12-2020 Đắc Lắc 744,Quảng Nam 074 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
30-11-2020 Phú Yên 578,Thừa Thiên Huế 257 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
29-11-2020 Khánh Hòa 148,Kon Tum 172 Win Khánh Hòa,Kon Tum
28-11-2020 Đà Nẵng 520,Đắc Nông 522,Quảng Ngãi 086 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
27-11-2020 Gia Lai 241,Ninh Thuận 957 Win Gia Lai,Ninh Thuận
26-11-2020 Bình Định 962,Quảng Bình 345,Quảng Trị 481 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
25-11-2020 Đà Nẵng 766,Khánh Hòa 944 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
24-11-2020 Đắc Lắc 509,Quảng Nam 320 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
23-11-2020 Phú Yên 767,Thừa Thiên Huế 098 Miss
22-11-2020 Khánh Hòa 733,Kon Tum 782 Win Khánh Hòa,Kon Tum
21-11-2020 Đà Nẵng 476,Đắc Nông 905,Quảng Ngãi 420 Win Đà Nẵng
20-11-2020 Gia Lai 325,Ninh Thuận 318 Win Gia Lai,Ninh Thuận
19-11-2020 Bình Định 785,Quảng Bình 388,Quảng Trị 916 Miss
18-11-2020 Đà Nẵng 134,Khánh Hòa 350 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
17-11-2020 Đắc Lắc 971,Quảng Nam 224 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
16-11-2020 Phú Yên 215,Thừa Thiên Huế 312 Miss
15-11-2020 Khánh Hòa 183,Kon Tum 928 Win Khánh Hòa,Kon Tum
14-11-2020 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 270,Quảng Ngãi 007 Win Đà Nẵng
13-11-2020 Gia Lai 921,Ninh Thuận 458 Win Gia Lai,Ninh Thuận
12-11-2020 Bình Định 317,Quảng Bình 013,Quảng Trị 540 Miss
11-11-2020 Đà Nẵng 502,Khánh Hòa 293 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
10-11-2020 Đắc Lắc 597,Quảng Nam 162 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
09-11-2020 Phú Yên 028,Thừa Thiên Huế 761 Miss
08-11-2020 Khánh Hòa 845,Kon Tum 063 Win Khánh Hòa,Kon Tum
07-11-2020 Đà Nẵng 605,Đắc Nông 283,Quảng Ngãi 645 Miss
06-11-2020 Gia Lai 448,Ninh Thuận 230 Win Gia Lai,Ninh Thuận
05-11-2020 Bình Định 859,Quảng Bình 057,Quảng Trị 761 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
04-11-2020 Đà Nẵng 537,Khánh Hòa 690 Win Đà Nẵng
03-11-2020 Đắc Lắc 509,Quảng Nam 986 Miss
02-11-2020 Phú Yên 244,Thừa Thiên Huế 540 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
01-11-2020 Khánh Hòa 991,Kon Tum 691 Win Khánh Hòa,Kon Tum
31-10-2020 Đà Nẵng 980,Đắc Nông 570,Quảng Ngãi 350 Miss
30-10-2020 Gia Lai 553,Ninh Thuận 299 Win Gia Lai,Ninh Thuận
29-10-2020 Bình Định 087,Quảng Bình 997,Quảng Trị 625 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
28-10-2020 Đà Nẵng 892,Khánh Hòa 723 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
27-10-2020 Đắc Lắc 312,Quảng Nam 261 Miss
26-10-2020 Phú Yên 108,Thừa Thiên Huế 123 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
25-10-2020 Khánh Hòa 615,Kon Tum 988 Win Khánh Hòa,Kon Tum
24-10-2020 Đà Nẵng 689,Đắc Nông 232,Quảng Ngãi 397 Miss
23-10-2020 Gia Lai 750,Ninh Thuận 113 Win Gia Lai,Ninh Thuận
22-10-2020 Bình Định 395,Quảng Bình 156,Quảng Trị 271 Miss
21-10-2020 Đà Nẵng 061,Khánh Hòa 831 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
20-10-2020 Đắc Lắc 262,Quảng Nam 684 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
19-10-2020 Phú Yên 577,Thừa Thiên Huế 921 Miss
18-10-2020 Khánh Hòa 954,Kon Tum 637 Miss
17-10-2020 Đà Nẵng 234,Đắc Nông 427,Quảng Ngãi 619 Win Đà Nẵng,Đắc Nông,Quảng Ngãi
16-10-2020 Gia Lai 917,Ninh Thuận 312 Win Gia Lai,Ninh Thuận
15-10-2020 Bình Định 327,Quảng Bình 319,Quảng Trị 708 Miss
14-10-2020 Đà Nẵng 984,Khánh Hòa 511 Win Đà Nẵng,Khánh Hòa
13-10-2020 Đắc Lắc 405,Quảng Nam 645 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
12-10-2020 Phú Yên 093,Thừa Thiên Huế 904 Win Phú Yên,Thừa Thiên Huế
11-10-2020 Khánh Hòa 090,Kon Tum 739 Miss
10-10-2020 Đà Nẵng 569,Đắc Nông 937,Quảng Ngãi 148 Miss
09-10-2020 Gia Lai 681,Ninh Thuận 330 Win Gia Lai,Ninh Thuận
08-10-2020 Bình Định 488,Quảng Bình 316,Quảng Trị 306 Win Bình Định,Quảng Bình,Quảng Trị
07-10-2020 Đà Nẵng 603,Khánh Hòa 191 Miss
06-10-2020 Đắc Lắc 162,Quảng Nam 777 Win Đắc Lắc,Quảng Nam
05-10-2020 Phú Yên 096,Thừa Thiên Huế 236 Win Phú Yên
04-10-2020 Khánh Hòa 964,Kon Tum 311 Win Khánh Hòa,Kon Tum
03-10-2020 Đà Nẵng 779,Đắc Nông 164,Quảng Ngãi 674 Miss