THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ CÁC ĐÀI MIỀN NAM

NGÀY BAO LÔ MN KẾT QUẢ
28-02-2020
27-02-2020 An Giang 34,Tây Ninh 45,Binh Thuận 01 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
26-02-2020 Đồng Nai 01,Sóc Trăng 04,Cần Thơ 09 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
25-02-2020 Bạc Liêu 30,Bến Tre 41,Vũng Tàu 70 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
24-02-2020 Cà Mau 97,Hồ Chí Minh 92,Đồng Tháp 57 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
23-02-2020 Kiên Giang 48,Đà Lạt 80,Tiền Giang 23 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
22-02-2020 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 59,Hậu Giang 83,Long An 87 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
21-02-2020 Bình Dương 24,Trà Vinh 98,Vĩnh Long 49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
20-02-2020 An Giang 16,Tây Ninh 99,Binh Thuận 33 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
19-02-2020 Đồng Nai 66,Sóc Trăng 74,Cần Thơ 74 Miss
18-02-2020 Bạc Liêu 54,Bến Tre 48,Vũng Tàu 05 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
17-02-2020 Cà Mau 17,Hồ Chí Minh 19,Đồng Tháp 81 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
16-02-2020 Kiên Giang 50,Đà Lạt 28,Tiền Giang 22 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
15-02-2020 Hồ Chí Minh 66,Bình Phước 44,Hậu Giang 40,Long An 01 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
14-02-2020 Bình Dương 09,Trà Vinh 64,Vĩnh Long 65 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
13-02-2020 An Giang 34,Tây Ninh 97,Binh Thuận 43 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
12-02-2020 Đồng Nai 17,Sóc Trăng 23,Cần Thơ 74 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
11-02-2020 Bạc Liêu 19,Bến Tre 57,Vũng Tàu 63 Miss
10-02-2020 Cà Mau 10,Hồ Chí Minh 58,Đồng Tháp 16 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
09-02-2020 Kiên Giang 31,Đà Lạt 54,Tiền Giang 96 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
08-02-2020 Hồ Chí Minh 33,Bình Phước 81,Hậu Giang 53,Long An 62 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
07-02-2020 Bình Dương 42,Trà Vinh 71,Vĩnh Long 48 Miss
06-02-2020 An Giang 15,Tây Ninh 24,Binh Thuận 49 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
05-02-2020 Đồng Nai 02,Sóc Trăng 50,Cần Thơ 89 Win Đồng Nai
04-02-2020 Bạc Liêu 39,Bến Tre 27,Vũng Tàu 34 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
03-02-2020 Cà Mau 47,Hồ Chí Minh 17,Đồng Tháp 13 Miss
02-02-2020 Kiên Giang 86,Đà Lạt 45,Tiền Giang 81 Miss
01-02-2020 Hồ Chí Minh 30,Bình Phước 13,Hậu Giang 25,Long An 21 Win Long An
31-01-2020 Bình Dương 20,Trà Vinh 52,Vĩnh Long 99 Win Bình Dương
30-01-2020 An Giang 61,Tây Ninh 90,Bình Thuận 52 Miss
29-01-2020 Đồng Nai 15,Sóc Trăng 88,Cần Thơ 92 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
28-01-2020 Bạc Liêu 45,Bến Tre 84,Vũng Tàu 02 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
27-01-2020 Hồ Chí Minh 92,Đồng Tháp 95,Cà Mau 97 Miss
26-01-2020 Kiên Giang 84,Đà Lạt 50,Tiền Giang 57 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
25-01-2020 Hồ Chí Minh 32,Bình Phước 98,Hậu Giang 61,Long An 14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
24-01-2020 Bình Dương 85,Trà Vinh 33,Vĩnh Long 32 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
23-01-2020 An Giang 60,Tây Ninh 25,Binh Thuận 66 Miss
22-01-2020 Đồng Nai 45,Sóc Trăng 23,Cần Thơ 68 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
21-01-2020 Bạc Liêu 14,Bến Tre 67,Vũng Tàu 23 Miss
20-01-2020 Cà Mau 22,Hồ Chí Minh 28,Đồng Tháp 79 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
19-01-2020 Kiên Giang 01,Đà Lạt 83,Tiền Giang 72 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang