NẠP THẺ THÀNH CÔNG VÀ SỐ SẼ HIỆN RA

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM

NGÀY BẠCH THỦ LÔ MIỀN NAM KẾT QUẢ
11-12-2019
10-12-2019 Bạc Liêu 77,Bến Tre 45,Vũng Tàu 77 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-12-2019 Cà Mau 01,Hồ Chí Minh 57,Đồng Tháp 50 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-12-2019 Kiên Giang 01,Đà Lạt 78,Tiền Giang 32 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-12-2019 Hồ Chí Minh 01,Bình Phước 95,Hậu Giang 57,Long An 39 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-12-2019 Bình Dương 89,Trà Vinh 91,Vĩnh Long 82 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-12-2019 An Giang 03,Tây Ninh 11,Binh Thuận 13 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-12-2019 Đồng Nai 01,Sóc Trăng 68,Cần Thơ 24 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-12-2019 Vũng Tàu 18,Bến Tre 49,Bạc Liêu 67 Miss
02-12-2019 Cà Mau 16,Hồ Chí Minh 02,Đồng Tháp 74 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-12-2019 Kiên Giang 61,Đà Lạt 89,Tiền Giang 49 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-11-2019 Hồ Chí Minh 65,Bình Phước 37,Hậu Giang 72,Long An 70 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-11-2019 Bình Dương 20,Trà Vinh 87,Vĩnh Long 49 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-11-2019 An Giang 87,Tây Ninh 70,Bình Thuận 87 Miss
27-11-2019 Đồng Nai 83,Sóc Trăng 61,Cần Thơ 17 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-11-2019 Bạc Liêu 05,Bến Tre 73,Vũng Tàu 97 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-11-2019 Cà Mau 90,Hồ Chí Minh 43,Đồng Tháp 06 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-11-2019 Kiên Giang 74,Đà Lạt 64,Tiền Giang 24 Win Kiên Giang
23-11-2019 Hồ Chí Minh 07,Bình Phước 85,Hậu Giang 12,Long An 14 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-11-2019 Bình Dương 80,Trà Vinh 08,Vĩnh Long 60 Miss
21-11-2019 An Giang 40,Tây Ninh 66,Binh Thuận 30 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-11-2019 Đồng Nai 47,Sóc Trăng 00,Cần Thơ 19 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-11-2019 Bạc Liêu 05,Bến Tre 04,Vũng Tàu 74 Miss
18-11-2019 Cà Mau 19,Hồ Chí Minh 09,Đồng Tháp 80 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-11-2019 Kiên Giang 03,Đà Lạt 86,Tiền Giang 69 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
16-11-2019 Hồ Chí Minh 22,Bình Phước 76,Hậu Giang 42,Long An 72 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
15-11-2019 Bình Dương 78,Trà Vinh 50,Vĩnh Long 50 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
14-11-2019 An Giang 68,Tây Ninh 41,Binh Thuận 59 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
13-11-2019 Đồng Nai 47,Sóc Trăng 99,Cần Thơ 84 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
12-11-2019 Bạc Liêu 09,Bến Tre 92,Vũng Tàu 47 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
11-11-2019 Cà Mau 51,Hồ Chí Minh 51,Đồng Tháp 99 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
10-11-2019 Kiên Giang 65,Đà Lạt 22,Tiền Giang 26 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
09-11-2019 Hồ Chí Minh 97,Bình Phước 25,Hậu Giang 28,Long An 76 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
08-11-2019 Bình Dương 13,Trà Vinh 07,Vĩnh Long 84 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
07-11-2019 An Giang 12,Tây Ninh 35,Binh Thuận 17 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
06-11-2019 Đồng Nai 50,Sóc Trăng 60,Cần Thơ 63 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
05-11-2019 Bạc Liêu 49,Bến Tre 20,Vũng Tàu 51 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
04-11-2019 Cà Mau 85,Hồ Chí Minh 19,Đồng Tháp 66 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
03-11-2019 Kiên Giang 05,Đà Lạt 79,Tiền Giang 14 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
02-11-2019 Hồ Chí Minh 36,Bình Phước 98,Hậu Giang 94,Long An 50 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
01-11-2019 Bình Dương 80,Trà Vinh 08,Vĩnh Long 58 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long