-> SOI CẦU MIỀN NAM VIP ĂN CHẮC HÔM NAY<-

SỐ SẼ HIỆN RA KHI BẠN NẠP THẺ THÀNH CÔNG

BẢNG THỐNG KÊ XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP

NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ
Hôm nay
...
26-05-2022 An Giang 827,Tây Ninh 259,Binh Thuận 370 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
25-05-2022 Đồng Nai 866,Sóc Trăng 556,Cần Thơ 263 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
24-05-2022 Bạc Liêu 777,Bến Tre 125,Vũng Tàu 247 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
23-05-2022 Cà Mau 922,Hồ Chí Minh 495,Đồng Tháp 704 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
22-05-2022 Kiên Giang 405,Đà Lạt 770,Tiền Giang 255 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
21-05-2022 Hồ Chí Minh 840,Bình Phước 566,Hậu Giang 550,Long An 506 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
20-05-2022 Bình Dương 438,Trà Vinh 785,Vĩnh Long 502 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
19-05-2022 An Giang 709,Tây Ninh 156,Binh Thuận 181 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
18-05-2022 Đồng Nai 782,Sóc Trăng 365,Cần Thơ 303 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
17-05-2022 Bạc Liêu 046,Bến Tre 133,Vũng Tàu 942 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
16-05-2022 Cà Mau 554,Hồ Chí Minh 447,Đồng Tháp 468 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
15-05-2022 Kiên Giang 080,Đà Lạt 945,Tiền Giang 551 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
14-05-2022 Hồ Chí Minh 912,Bình Phước 330,Hậu Giang 549,Long An 904 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
13-05-2022 Bình Dương 851,Trà Vinh 969,Vĩnh Long 087 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
12-05-2022 An Giang 451,Tây Ninh 063,Binh Thuận 753 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
11-05-2022 Đồng Nai 427,Sóc Trăng 760,Cần Thơ 196 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
10-05-2022 Bạc Liêu 425,Bến Tre 080,Vũng Tàu 647 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
09-05-2022 Cà Mau 884,Hồ Chí Minh 289,Đồng Tháp 852 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
08-05-2022 Kiên Giang 379,Đà Lạt 464,Tiền Giang 371 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
07-05-2022 Hồ Chí Minh 938,Bình Phước 324,Hậu Giang 646,Long An 742 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
06-05-2022 Bình Dương 499,Trà Vinh 488,Vĩnh Long 707 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
05-05-2022 An Giang 164,Tây Ninh 820,Binh Thuận 518 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
04-05-2022 Đồng Nai 323,Sóc Trăng 151,Cần Thơ 654 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
03-05-2022 Bạc Liêu 593,Bến Tre 556,Vũng Tàu 597 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
02-05-2022 Cà Mau 393,Hồ Chí Minh 330,Đồng Tháp 098 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
01-05-2022 Kiên Giang 024,Đà Lạt 890,Tiền Giang 878 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
30-04-2022 Hồ Chí Minh 005,Bình Phước 358,Hậu Giang 086,Long An 549 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
29-04-2022 Bình Dương 491,Trà Vinh 096,Vĩnh Long 625 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
28-04-2022 An Giang 088,Tây Ninh 186,Binh Thuận 860 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
27-04-2022 Đồng Nai 569,Sóc Trăng 591,Cần Thơ 362 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
26-04-2022 Bạc Liêu 128,Bến Tre 164,Vũng Tàu 918 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
25-04-2022 Cà Mau 996,Hồ Chí Minh 785,Đồng Tháp 096 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
24-04-2022 Kiên Giang 196,Đà Lạt 362,Tiền Giang 509 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang
23-04-2022 Hồ Chí Minh 438,Bình Phước 394,Hậu Giang 470,Long An 806 Win Hồ Chí Minh,Bình Phước,Hậu Giang,Long An
22-04-2022 Bình Dương 651,Trà Vinh 714,Vĩnh Long 227 Win Bình Dương,Trà Vinh,Vĩnh Long
21-04-2022 An Giang 307,Tây Ninh 642,Binh Thuận 840 Win An Giang,Tây Ninh,Binh Thuận
20-04-2022 Đồng Nai 299,Sóc Trăng 003,Cần Thơ 992 Win Đồng Nai,Sóc Trăng,Cần Thơ
19-04-2022 Bạc Liêu 126,Bến Tre 992,Vũng Tàu 701 Win Bạc Liêu,Bến Tre,Vũng Tàu
18-04-2022 Cà Mau 074,Hồ Chí Minh 252,Đồng Tháp 616 Win Cà Mau,Hồ Chí Minh,Đồng Tháp
17-04-2022 Kiên Giang 175,Đà Lạt 106,Tiền Giang 581 Win Kiên Giang,Đà Lạt,Tiền Giang